www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Memo heeft Burgeroorlog II in gang gezet

( )

Michael Savage heeft nauwkeurig voorspeld wat toekomstig was.

De Eerste Wereldoorlog werd geïnspireerd door de moord op Aartshertog Francis Ferdinand. Dat heeft een keten van gebeurtenissen in beweging gezet die tientallen miljoenen mensen heeft gedood. Op een soortgelijke manier zet het vrijgeven van de FISA Memo's een soortgelijke ramp in gang. Let op mijn woorden, de globalisten zullen liever de planeet vernietigen dan toelaten dat het stijgende tij van het populisme zich over de hele wereld verspreidt aangezien het zal leiden tot een belangrijke politieke en sociale verandering.

De beurs stort in

Het is een vaststaand feit dat de elite in de dagen die voorafgingen aan de ineenstorting van de aandelenmarkt in 1929 hun geld aan het onttrekken waren en dat dit de ineenstorting van de Amerikaanse economie heeft bespoedigd, zodat de gevolgen van de Grote Depressie zich over de hele wereld verspreidden.

We leven in soortgelijke tijden. Feit is dat de huidige vrijgave van de #memo heeft geleid tot de terugtrekking van beursfondsen door de elite, door middel van de uitverkopen, waardoor de markt op dezelfde dag een historisch record aan verliezen vestigde. Laat er geen misverstand over bestaan, dit is een directe aanval op Trump en het Amerikaanse volk..

Nog voor de vrijgave van de #memo zagen we al een poging van de Deep State in een poging tot een massamoord op een trein met tientallen GOP-leden. Ik heb deze aanval onmiddellijk herkend als wat het was, en onmiddellijk verslag van gedaan.

Ik weet dat ik het juist had met deze veronderstelling, omdat Youtube deze video zelfs al verbood toen die bezig was met uploaden.

Ik was niet de enige die anticipeerde op Deep State-aanvallen, want de economie toonde tekenen van leven, en het Amerikaanse volk begon erin te geloven. Maar zelfs mannen van de vrede, zoals Franklin Graham, zagen het dreigende gevaar en de directe bedreiging voor president Trump. Ruim een week geleden heb ik hierover verslag uitgebracht.

De #Memo breekt de Deep State, en zij reageren dienovereenkomstig

De Deep State heeft zelf geïnvesteerd in de Democratische Partij. De Deep State en de Democraten zijn één en hetzelfde. De mensen zijn teruggekomen van de Deep State, want ze hebben hun financiële steun van de Democraten ingetrokken. Wat is er gaande? Wat er gaat gebeuren is dat de Democraten als dood in het water liggen. De Democraten zijn gebroken. Hun donorbasis droogt op.

Toen George Soros in Davos was, bedreigde hij Trump. Hij zei heel feitelijk dat zijn populisme zou mislukken.

Mike Adams, Alex Jones, Peter Schiff, Michael Savage, ze zeggen het allemaal: de burgeroorlog is begonnen

In een verbluffend artikel koppelde Michael Adams de citaten van notabelen uit de onafhankelijke media aan elkaar. Alle volgende citaten wijzen in dezelfde richting, namelijk dat de burgeroorlog is begonnen.

Gezondheids Wachter (2016): "Globalisten zijn bezig in het opzetten van een perfecte storm om een financiële apocalyps los te laten zodra Trump in functie komt..."

Alex Jones - Voor degenen onder u die Trump ondersteunen, zijn capriolen zijn de reden waarom de beurs omlaag gaat.

Peter Schiff: "De Fed zou graag een instortende markt zien... om de schuld op de Trump te schuiven"

Michael Savage: 'Trumps emotionele 'State of the Union' vorige week was zo geweldig, dat zelfs CBS toegaf dat 75% van de mensen die ernaar keken het goedkeurden en het geweldig vonden. Dus, wat gebeurde er vlak daarna? Het establisment, wat betekent de 'Deep State', of noem het wat je maar wilt, ging in een hogere versnelling om Trump te vernietigen, of te proberen om hem te vernietigen, daar waar hij het sterkst is, want ze konden hem niet treffen waar ze dachten dat hij was het zwakste was. Dus nemen ze de aandelenmarkt mee naar beneden. Ze proberen om u pijn te doen. Zij zijn de vijanden van de gemiddelde Amerikaan. Laat er geen misverstand over bestaan, ze gaan achter u aan! Deze mensen zijn zo kwaadaardig, en zo machtsdronken, dat ze liever de natie tot aan de grond toe zouden verbranden dan in plaats daarvan Donald Trump nog een dag in functie te laten blijven."

Conclusie

Het enige wat de globalisten niet hebben gedaan, is om de griep te bio-ontweerpen en WWIII te starten om de massa's weg te houden van de verspreiding van de memo's die zo veel van hen verwarren. Correctie: Het enige wat de globalisten niet hebben gedaan, is het starten van de Derde Wereldoorlog.

Er is niets dat ze niet zullen doen om een verder vrijgeven van info te voorkomen. En ze zullen verdomd zeker zichzelf niet toestaan om de gerechtigheid onder ogen te komen, ongeacht hoeveel mensen er ook moeten sterven.

Bron: The Memo Has Triggered Civil War II – Dave Hodges – The Common Sense Show


Over de tweede vrijgegeven memo.

Hillary denkt dat wetten alleen voor kleine mensen zijn. Het Tweede Memo laat aan de wereld zien dat het echte Russische samenspel afkomstig is van de Clinton Foundation.

Transcriptie

Ik heb voor u uitgeplozen waar Hillary haar toelagen aan besteed heeft. Toen mijn zoon jonger was en ook een toelage kreeg, hebben wij wel gevolgd waar hij zijn geld aan besteedde. En wij waren nieuwsgierig wat zijn prioriteiten waren, want per slot van rekening waren wij de bron van de financiering.

Hillary besteedde haar geld op zeer interessante plaatsen. Memo Nr. 2 is nu vrijgegeven en die is vernietigend. Hallo iedereen, dit is Dave Hodges van de gezond verstand show en wij zijn de show die Amerika vrijmaakt.

Ik heb memo twee gelezen; en geluisterd naar Sean Hannity's behandeling ervan en interessant genoeg, Mr. Hannity en ik zijn het toevallig 100% eens over de interpretatie van de gegevens en er is absoluut geen twijfel dat Sean Hannity er greep op heeft. Dit is van levensbelang voor mij.

Ik weet niet waarom een mainstream media kanaal zoals Fox hem dit laat uitzenden. Dit is absoluut ongelooflijk. Hier is wat we hebben geleerd volgens Memo Nr. 2.

Hillary Clinton betaalde sommige Russen, of een aantal Russische mensen, geld om Donald Trump te betrekken in het lekken naar de Russische regering over zijn campagne.

Met andere woorden: zij heeft ze betaald voor meineed. Dat een misdrijf. En dit is net zo slecht als wat haar e-mails hebben gedaan. En ze is nu op heterdaad betrapt en ze wordt genoemd in Memo Nr. 2, en ze wordt genoemd door de FBI.

Maar het weerhield de FBI er niet van om naar het FISA Court te gaan en te zeggen, ja we willen de president bespioneren, we weten dat het een politieke natrap is, maar we gaan de rechters hierover niets vertellen.

Absoluut ongelooflijk, en deze vrouw loopt ondanks deze openbaring nog steeds vrij rond. En dan spreken we nog niet eens over wat McCabe en de rest van zijn personages hebben gedaan.

Ik ben gewoon diep verontwaardigd en ik wil weten waarom er geen officieel onderzoek is aangekondigd naar Hillary Clinton op dit moment. We hebben geen verder bewijsmateriaal nodig. Wij hebben de resultaten van een actie door de Inlichtingen Commissie van het Huis en het is geen wonder dat de Democraten zo hard gewerkt hebben om deze versie te blokkeren.

Geen wonder dat de treinen op elkaar botsen, geen wonder dat ze alarmeren over een nep-ramp om de waarheid te blokkeren, om alles te verduisteren, en alles af te leiden van wat er werkelijk aan de hand was onder het criminele Obama-bestuur.

Ik schud gewoon mijn hoofd in afkeer en schaamte, dat we deze mensen ooit ons land hebben laten besturen. Wel, dat is het dan voor de gezond verstand show.

BronSecond Memo Demonstrates Hillary’s Financial Involvement with the Russians – Dave Hodges – The Common Sense Show