www.wimjongman.nl

(homepagina)

Leidt Turkije een wereldwijde islamitische eindtijd jihad tegen Israël en de VS?

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 12 maart 2018

 "Hij zal een wilde ezel van een man zijn, zijn hand tegen iedereen, en ieders hand tegen hem, hij zal naast al zijn verwanten wonen. Genesis 16:12 (De Israël Bijbel™)

( )

Het Turkse leger, strijdkrachten met een Turkse vlag

Uit een recente studie van een in Washington, DC gevestigde analyse-organisatie voor het Midden-Oosten blijkt dat de oproep van de Turkse president aan 57 landen om samen een anti-Israëlisch leger van de islam te vormen, de meest geduchte militaire macht ter wereld zou kunnen creëren. Een Israëlische islam-deskundige verklaarde nadrukkelijk: "Vergis je niet, dit is oorlog", en om te voorkomen dat de boodschap wordt gemist, benadrukte hij ook dat deze oproep tot jihad een directe dreiging tegen de VS omvat.

Een verslag op woensdag door het MEMRI onderzoeksinstituut onderzocht een artikel dat in december is gepubliceerd in het Turkse dagblad Yeni Şafak, een mediakanaal dat nauw verbonden is met president Recep Tayyip Erdoğan en zijn regerende AKP-partij. Het artikel is getiteld "Een oproep tot dringende actie", dat ook verscheen op de website van de krant onder de titel "Wat als een leger van de Islam werd gevormd tegen Israël?" en dat de 57 lidstaten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) oproept om een gezamenlijk "Leger van de Islam" te vormen om de staat Israël te belegeren en aan te vallen. In het artikel werd in detail beschreven hoe zo'n leger de Joodse staat zou overspoelen.

De warme betrekkingen tussen Turkije en Israël zijn de afgelopen tien jaar wankel geweest. Maar deze oproep tot een godsdienstoorlog tegen Israël is een relatief nieuwe ontwikkeling. De politieke verschillen tussen de twee landen kregen in mei afgelopen jaar een mondiale religieuze lading toen Erdogan de moslims opriep om de Tempelberg te overspoelen.

"Elke dag dat Jeruzalem bezet is, is een belediging voor ons," zei Erdogan bij het Internationaal Forum over Al Quds Waqf in Istanbul.

Het artikel in Yeni Şafak legde uit hoe Erdogans islamitische militaire campagne tegen Israël zou uitpakken, en voerde logistieke details aan welke dit theoretische leger van de Islam als formidabel afgeschilderen.

"Als de OIC-lidstaten zich verenigen om een gezamenlijke strijdmacht te vormen, zal dit het grootste leger ter wereld zijn," aldus het artikel. "De totale bevolking van deze landen bedraagt 1.674.526.931. In deze landen zijn ten minste 5.206.100 militairen in actieve dienst. Hun algemene militaire defensiebegroting van $174.728.420 is ook de moeite van het benadrukken waard.

"Israël heeft beduidend minder," vervolgde het artikel. "De bevolking van dit land, dat probeerde Jeruzalem te bezetten, terwijl het omgeven is door islamitische staten, is 8.049.314. Alleen al in Istanbul wonen meer dan 14 miljoen mensen. Het aantal soldaten in actieve dienst bij de [Israëlische] bezettingstroepen bedraagt 160.000 en het [Israëlische] defensiebudget bedraagt ongeveer 15.600.000.000 dollar.

Ter vergelijking: het Amerikaanse leger heeft 1.281.900 actieve soldaten, minder dan een kwart van het voorgestelde islamitische leger. De militaire begroting van de VS, die de grootste van alle landen ter wereld is, bedraagt ongeveer 580 miljard dollar en meer dan dertig keer de begroting van het voorgestelde islamleger.

Het artikel beschreef ook de details van de gevechtsplannen, met Turkije als hoofdkwartier, en benadrukte dat het leger van Turkije het zevende grootste ter wereld is en de tweede grootste in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Rabbi Pinchas Winston, een productieve eindtijdschrijver, zei dat de islamitische alliantie van Erdogan volgens Joodse mystieke bronnen meer een directe bedreiging vormt voor de VS.

"De Zohar stelt dat het eindtijd-conflict zal beginnen met een confrontatie tussen Ismaël, vandaag de dag vertegenwoordigd door de wereld van de islam, en Esav (Esau), vandaag vertegenwoordigd door delen van Amerika en delen van Europa," vertelde Rabbi Winston aan Breaking Israel News.

"Helaas stelt de Zohar dat Esav deze oorlog zal verliezen, welke dan een oorlog zal worden tussen Ishmaël en Ja'akov, vertegenwoordigd door Israël.

Als lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is Turkije technisch gezien een bondgenoot van de VS, maar recente ontwikkelingen in Syrië hebben een Amerikaans-Turkse confrontatie waarschijnlijker gemaakt. In januari lanceerde Turkije een invasie in Syrië, waarvan Istanbul beweerde dat deze gericht was tegen de anti-Turkse Koerdische strijdkrachten aan de Syrische grens. Dit offensief trok naar het oosten, waardoor Turkse troepen in een ongemakkelijke nabijheid kwamen met de Amerikaanse troepen in Manjib.

Het zeer reële risico van een gewapende confrontatie tussen deze twee NAVO-legers wordt op een opmerkelijk agressieve manier aangepakt, die normaal gesproken niet wordt gezien in een relatie tussen bondgenoten. De situatie wordt nog gecompliceerder door de steun die het Amerikaanse leger in het verleden aan Koerdische milities heeft gegeven.

Twee weken geleden waarschuwde het Witte Huis de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat Amerikaanse troepen die in Syrië zouden worden bedreigd, terug zouden vuren. Erdogan antwoordde: "Degenen die zeggen dat ze zouden reageren als ze geraakt worden, hebben nog nooit een Ottomaanse klap geproefd.

De "Ottomaanse klap" is een legendarische Turkse vechttechniek met een open-hand-klap die, indien goed uitgevoerd, fataal wordt geacht.

Dr. Mordechai Kedar, een hoofddocent aan de afdeling Arabisch van de Universiteit van Bar-Ilan, is van mening dat de bedreigingen van Erdogan serieus moeten worden genomen.

"In de taal van de islam is de boodschap ingebed in codes", vertelde Dr. Kedar aan Breaking Israel News.

"Op dit moment bestaat er niet zoiets als het Leger van de Islam. Maar een oproep om een leger te vormen was een oproep tot Jihad tegen iedereen die zich verzet tegen hun opvattingen, die vooralsnog gericht zijn tegen Jeruzalem. Dit omvat een oproep tegen Amerika. Hij riep niet expliciet op tot oorlog tegen Amerika, omdat dan de Hellepoort boven zijn hoofd zou opengaan.

Toch zei Dr. Kedar dat de boodschap aan de wereld van de islam duidelijk was.

"Het maakt niet uit wat hij zegt," zei Dr. Kedar. "De moslims hoorden de boodschap dat ze in oorlog zijn met Amerika, en hij was heel duidelijk over hoe met deze dreiging moet worden omgegaan."

"Als iemand zwicht voor de bedreigingen van de islam, zijn ze gedoemd te sterven," vervolgde hij. "Ze nemen je alleen serieus als je te gevaarlijk bent om mee te rommelen. En zij weten dat Trump gevaarlijk is."

De plannen die in het Turkse artikel worden beschreven voor een Leger van de Islam zijn al een stap in die richting.

"In een verklaring beschreef de Maleisische minister van Defensie [Hishammuddin] Hussein de erkenning van Trump [van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël] als een klap voor de moslims," aldus het artikel. "De Maleisische strijdkrachten zijn klaar om hun plicht met betrekking tot Jeruzalem te vervullen."

"De afgelopen jaren is Turkije een reeks samenwerkingsverbanden aangegaan met de lidstaten van de [OIC]. De gezamenlijke militaire oefening met onze Iraakse buren gaf een duidelijke boodschap af aan de terroristen, en Turkije gaat [ook] nieuwe samenwerkingsverbanden aan met Qatar, Somalië en andere Golfstaten en Afrikaanse landen. In dit verband moet worden onderstreept dat Turkije stappen onderneemt om het model van het 'Leger van de Islam' te realiseren, dat hij allianties sluit met vele moslimlanden om zijn militaire mobiliteit te vergroten.

Dr. Efrat Aviv, specialist in Turkije en docent Midden-Oostenstudies aan de Bar Ilan Universiteit, ziet het conflict van Turkije met de VS als losstaand van het conflict met Israël.

"Als Moslimleider steunt Erdogan de Palestijnse claim op Jeruzalem, maar het probleem dat Turkije heeft met Amerika gaat veel verder dan Trumps steun aan Jeruzalem als Israëlische hoofdstad", aldus Dr. Aviv. Zij verwees naar een zaak in 2014 waarin Amerikaanse militairen die Turkije bezochten, in de straten van Istanbul door de menigten werden geslagen. "Anti-Amerikaans sentiment gaat net zo diep als anti-Israël sentiment."

"Vandaag de dag is er ook het probleem van de Amerikaanse steun voor Koerdistan, dat volledig losstaat van Israël," zo voegde ze eraan toe.

Dr. Aviv merkte ook op dat de VS zich heeft verzet tegen Turkse verzoeken om uitlevering van Fethullah Gülen, een Turkse islamitische prediker die in ballingschap in Pennsylvania woont. Gülen was vroeger een nauwe bondgenoot van Erdogan, maar staat nu op de lijst van Turkije's meest gezochte terroristen.

"Israël en Turkije zijn er in het verleden in geslaagd om hun religieuze verschillen te overwinnen," zei Dr. Aviv. "Maar de verschillen tussen de VS en Turkije, en het daaruit voortvloeiende anti-Amerikaanse sentiment in Turkije, daarvan weet niemand hoe het verder moet. En het dreigt alleen maar groter te worden.

Bron: Will Turkey Lead An End-of-Days Global Islamic Jihad Against Israel And The US? - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.