www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat is het verband tussen de bijbelse Ezau en President Trump?

Door Dr. Rivkah Lambert Adler - 19 januari 2018

( )

President Donald Trump

 En Hashem antwoordde haar: "Twee volken zijn in uw schoot, twee afzonderlijke volkeren komen uit uw lichaam. Het ene volk is machtiger dan het andere, en de oudere zal de jongere dienen." Genesis 25:23 (de Israël Bible™)

President Donald Trump is een reïncarnatie van de bijbelse Ezau, de zoon van Isaac en Rebecca, volgens Torah-geleerde en internationaal spreker Rabbi Mendel Kessin.

Eerder deze week, in een gesprek in Jeruzalem dat ruim twee uur duurde, legde Rabbi Kessin de bijbelse zaak uit dat Trump een unieke rol speelt in het voorbereiden van de wereld voor een verlossing. Hij beweerde niet dat Trump de Messias is, hoewel Rabbi Kessin zei: "Trump is een messiaans figuur." Wat betekent dat hij verbonden is met het proces van vooruitgang naar de verlossing.

Rabbi Kessin begon zijn betoog met een citaat uit de Bijbel: het vers dat spreekt over de twee naties die Rebecca in haar schoot had. Eén was Jakob, die met zijn 12 zonen de stamvader van het Joodse volk werd.

De andere natie in Rebecca's baarmoeder kwam van Ezau. Rabbi Kessin verklaart: "Hij werd Edom, die Rome werd, die het christendom werd, wat de westerse beschaving werd." In Genesis 25:23 staat geschreven: "en de oudere zal de jongere dienen." De oudere is een verwijzing naar Ezau en de jongere naar Jakob. Hoewel zij een tweeling waren, kwam Ezau het eerst, zoals duidelijk vermeld staat in Genesis.

[Aanvulling t.a.v. Ezau is Edom: Ezau/Edom heeft zich gemengd onder Israels koningen, de Sadduceeën en zo verder onder de Romeinen. Ook is het mogelijk dat Edom doorwerkt in de islam, van Saoedi naar Turkije en Europa. Zie ‎einde-eeuw-ezau.pdf vanaf pag.7
Zie ook deze Boekrecensie
Twee citaten hieruit:
"De auteur houdt het bovendien voor mogelijk dat Ezau de voorvader van het moderne Turkije zou kunnen zijn, omdat er Amalekieten vanuit Edom naar Centraal Azië getrokken zijn."
"Anderzijds moet gezegd worden dat hij, anders dan theologen die de blijvende betekenis van Israel ontkennen, de doorgaande lijn van het volk van de Tora volledig respecteert, de anti-judaïstische visie van de kerkvaders afwijst en de kerk van Rome met Edom (Ezau) identificeert."]

De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte. Genesis 25:25-26

Het Hebreeuws woord voor 'dienen', zoals in "de oudere zal de jongere dienen" is ya'avod. Kortom, Ezau kreeg de taak van het bijstaan van zijn broer Jakob. Maar volgens de Joodse Wijzen, had Ezau een tweede keuze. Hij kon Jakob helpen (ya'avod), of hem tot slaaf maken of onderdrukken, een concept dat uitgedrukt wordt door het zeer vergelijkbaar Hebreeuwse woord ya'aved .

Ezau en zijn nakomelingen waren voorbestemd om een belangrijke rol te spelen in het proces dat de wereld naar de verlossing brengt. Maar de keuze voor Ezau en zijn nakomelingen is altijd ya'avod of ya'aved: zal het samenwerken, en het Joodse volk helpen, of zal het hen tot slaaf maken en onderdrukken?

Volgens Rabbi Kessin had Ezau de potentie om de vierde bijbelse voorvader na Abraham, Izaäk en Jakob te zijn. Hij en zijn afstammelingen zijn altijd onderdeel geweest van het proces van de verlossing.

Op de leeftijd van 13 heeft Ezau besloten op een pad van zonde en kwaad te gaan. Hij en zijn nakomelingen vervulden hun bijbelse opdracht door middel van slavernij en onderdrukking, in plaats van hulp aan en samenwerking met het Joodse volk, gedurende een groot deel van de afgelopen 2000 jaar.

Echter, met de verkiezing van Trump, en wat sommigen geloven als de latere opkomst van het christelijke zionisme, begint dat alles nu te veranderen.

Volgens Rabbi Kessin had Ezau, hoewel hij koos voor zonde en kwaad, toch het potentieel in zich voor een spirituele grootheid. Deze kwaliteit is wat Rabbi Kessin noemt het "tov she'b'Eisav" – het potentieel voor het goede dat in Ezau was.

En dat potentieel wordt volgens Rabbi Kessin vandaag vertegenwoordigd door Amerika.

Trump wil op een spiritueel niveau, het ya'aved (Israël en het Joodse volk te onderdrukken) omkeren tot ya'avod (samenwerking met en hulp aan Israël en het Joodse volk). Dit potentieel heeft zich al geactualiseerd met Trumps erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en zijn plan om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Rabbi Kessin voorspelde al aan het begin van het eerste ambtstermijn dat Trumps presidentiële poging succesvol zou worden, toen er nog vele sterke kandidaten waren die streden om de positie.

Het krachtiger en welvarender Amerika wordt onder leiding van Trump, hoe meer kan het de Joden en de staat Israël helpen, stelde Rabbi Kessin. De statuur van Israël zal stijgen in de ogen van de wereld, en andere landen willen zich dan aansluiten bij en samenwerken met Israël, omdat Amerika erachter zit.

Rabbi Kessin besloot dit gedeelte van zijn betoog met een spirituele verklaring voor de vijandige oppositie tegen Trump. De haatdragende retoriek is "een functie van zijn Messiaanse missie." Hij zei dat de bron van de extreme oppositie tegen Trump is omdat Trump wordt gebruikt als één van Gods instrumenten in het herstel van de relatie tussen de bijbelse Jakob en Ezau.

Bron: What’s The Connection Between the Biblical Esau and President Trump? - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.