www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat zegt de Bijbel over het krijgen van tatoeages?

Door Brandon Showalter, CP Reporter | 19 okt, 2018

Onder de betwiste kwesties binnen kerken vandaag de dag is wat de Bijbel zegt en bedoelt als het gaat om tatoeages, een onderwerp dat uitdagend is, gezien het feit dat ze nu zijn genormaliseerd in de cultuur.

De meest expliciete veroordeling van tatoeages in de Schrift verschijnt in Leviticus 19:28, die luidt: "Snijd je lichaam niet voor de doden en leg geen tatoeage-tekenen op jezelf. Ik ben de HEERE".

Sommigen lezen die passage zo dat God een verlangen uitte om Zijn volk voor Zichzelf te onderscheiden, omdat tatoeages gebonden waren aan occulte praktijken zoals tovenarij en andere heidense religieuze praktijken.

De omringende verzen onthullen dat het verbieden van tatoeages slechts één van de vele dingen is die geassocieerd worden met heidense volken die God aan Israël verbiedt, zoals je dochters tot prostituees maken, of te veranderen in mediums en geestenbezweerders.

"Iedereen die een tatoeage krijgt, moet zich echt afvragen: waarom wil ik dit krijgen en wat is de betekenis van deze tatoeage? Is de tatoeage een uitdrukking van hekserij, afgoderij of heidense symboliek," zo vroeg Jay Haizlip, pastor van The Sanctuary Church in Orange County, Californië, in een essay van Huffington Post 2013.

"Ik neig naar het geloof dat het niet alle uitingen van tatoeages verbiedt. Cultureel, en specifiek hier in de VS, zijn tatoeages in de afgelopen 20 jaar sociaal aanvaardbaarder geworden," zei hij, verwijzend naar het onderzoek van Pew met als uitkomst dat ongeveer 40 procent van de millennials tatoeages heeft.

Schrijvend in Crosswalk.com verklaarde Will Honeycutt Universitaire Professor van de Vrijheid van Apologetics dat het inspuiten van inkt onder de huid om beelden te maken verschillend is van de soorten tatoeëringen waarnaar in het Oude Testament wordt verwezen. De passage in Leviticus, zo zei hij, is letterlijk vertaald: "En een insnijden voor de doden zult u niet in uw vlees maken; en het schrijven van tekens zult u niet op uzelf maken; Ik ben de Heer."

Het woord "schrijven" verwijst naar ingeschreven of gegraveerde symbolen of woorden en het is de enige keer in de Schrift waar dit wordt gebruikt, en het werk "merken" - dat is ook hier alleen gebruikt - heeft een onzekere wortel, waardoor de betekenis ervan onzeker is," zo ging Honeycutt verder en merkte op dat "tatoeage" pas aan het eind van de jaren 1700 het Engelse taalgebied binnenkwam.

"Dit is waarschijnlijk de reden dat de KJV, die geschreven in het begin van de jaren 1600, dichter bij de letterlijke vertaling staat en zegt: 'Gij zult geen tekens op u aanbrengen...'".

De culturele achtergrond waartegen dit goddelijke verbod werd gegeven was toen Israël, dat na gered te zijn uit de slavernij, zich tussen Egypte en Kanaän bevond, zo vervolgde hij.

Archeologische bevindingen tonen aan dat Egypte routinematig de vrouwen op de borsten, dijen en buik merkten, wat werd beschouwd als een soort geluksvorm om het geboorteproces te beschermen.

Vrouwen werden vaak getatoeëerd met de heidense vruchtbaarheidsgodin Bes, die deze theorie geloofwaardig maakt, aldus Honeycutt.

Dus hoewel het niet uitdrukkelijk wordt veroordeeld, drong hij er bij christenen op aan om goed na te denken over hun motieven voor het verkrijgen van tatoeages.

"Als het in opstand is tegen ouders, is het duidelijk niet aanvaardbaar," zei hij met een verwijzing naar Efeziërs 6:1-3, wat een herhaling van het Vijfde Gebod in het Nieuwe Testament is.

"En hoewel artistieke zelfexpressie in orde kan zijn, moet ons voornaamste motief voor alles zijn wat we doen om God te verheerlijken (1 Korintiërs 10:31). Dit betekent dat we Hem willen eren en de aandacht op Hem willen vestigen, niet op onszelf."

"Het krijgen van een tatoeage voor getuigenisdoeleinden kan aanvaardbaar zijn, maar vergeet niet dat dit niet de primaire of meest effectieve manier is om te evangeliseren. Het is op geen enkele manier een vervanging voor het mondeling communiceren van het evangelie. Je vervult de Grote Opdracht niet omdat je een tatoeage van een Bijbelvers hebt".

Bron: What Does the Bible Say About Getting Tattoos?