www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waarom Iran Palestijnse terreurgroepen steunt

door Khaled Abu Toameh | 19 juli 2018

Terwijl de Verenigde Naties, Israël en de VS plannen voorstellen om het lijden van de Palestijnen in de door Hamas gereputeerde Gazastrook te verlichten, belooft Iran om zijn financiële en militaire hulp aan Palestijnse terreurgroepen voort te zetten.

De inmenging van Iran in de binnenlandse aangelegenheden van de Palestijnen is niet nieuw. De Iraniërs voorzien Hamas en de Palestijnse islamitische jihad-terreurgroepen al lange tijd van geld en wapens. Zonder de steun van Iran hadden de twee groepen, die het bestaansrecht van Israël niet erkennen, niet aan de macht kunnen blijven in de kust-enclave.

De steun van Iran aan de Palestijnse terreurgroepen heeft een tweeledig doel: ten eerste de ondermijning van de Palestijnse Autoriteit, die wordt geleid door Mahmoud Abbas, en door Teheran wordt gezien als een pion in de handen van de VS en Israël, en ten tweede de bevordering van het doel van Iran om Israël te vernietigen.

Deze week nog ontvingen we een zoveelste herinnering aan het werkelijke doel van Iran. De leider van de "Islamitische Revolutie" van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, zei dat de Palestijnen hun vijanden zullen veroveren en "de dag zullen zien waarop het zionistische nepregime" verdwijnt. Hij zei dat de "kwade politiek" van de Amerikaanse president Donald Trump gedoemd is te mislukken.

Iran maakt zich dus geen zorgen over de barre omstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook. In plaats daarvan hopen de leiders van het land dat de Palestijnen zullen leven op de dag dat Israël wordt uitgeroeid. Dat is ook de reden waarom Iran elke Palestijnse groepering die Israël probeert te vernietigen, blijft steunen.

Op dezelfde dag dat Khamenei zijn verklaring aflegde in Teheran, sprak één van zijn hooggeplaatste generaals, Gholamhossein Gheybparvar een conferentie toe die gelijktijdig in de Gazastrook zowel als in Teheran werd gehouden. Gheybparavar is een hooggeplaatste officier in de Revolutionaire Garde van Iran en bevelhebber van zijn Basij strijdkrachten - de "Mobilisatie Verzetsstrijdmacht". De belangrijkste missie van deze troepenmacht is het onderdrukken van de protesten tegen het regime in Teheran.

( )

De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde Generaal Gholamhossein Gheybparvar. (Beeldbron: Tasnim via Wikimedia Commons)

In zijn toespraak via een videoconferentie vertelde de Iraanse generaal aan de vertegenwoordigers van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad en andere terreurgroepen dat hij "trots" was op hun "verzet" tegen Israël. Hij zei dat de conferentie, die werd gehouden onder de titel "Nat kruit en zwakke weerstand is geen terrorisme", een uitdrukking was van Arabische en islamitische eenheid tegen de vijanden van de Arabieren en moslims. De Iraanse generaal zei dat Iran en het 'as van verzet' niet bang waren voor de 'bedreigingen' van Trump.

De Palestijnse terreurgroepen zeiden na de conferentie dat ze bemoedigd werden door de belofte van de Iraanse generaal om hen te steunen in hun strijd tegen Israël en de VS.

Khader Habib, een hoge Palestijnse islamitische jihadfunctionaris in de Gazastrook, zei dat de Iraans-Palestijnse conferentie zowel "symbolisch als significant" was. De conferentie, zei hij, dient als een herinnering dat Iran het Palestijnse "verzet" blijft steunen en Israël van het aanvallen van de Gazastrook in antwoord op terroristenaanvallen op zijn burgers zou weerhouden. De toespraak van de Iraanse generaal, zo voegde hij eraan toe, was bedoeld om een boodschap te sturen naar vele landen om de Palestijnse "verzetsgroepen" in de Gazastrook te steunen. "Israël is een potentiële bedreiging voor de Arabieren en moslims," zei Habib.

Onder deze impuls van Iraanse steun riepen verschillende sprekers in de conferentie op tot de vorming van een "verenigd Arabisch-islamitisch front" tegen Israël en de VS. Zij benadrukten ook dat de terreuraanslagen tegen Israël zullen voortduren en prezen Iran voor haar volledige steun aan de Palestijnse facties in de Gazastrook.

Door te beloven de Palestijnse terreurgroepen te blijven helpen, biedt Iran de twee miljoen inwoners van de Gazastrook meer bloedvergieten en geweld aan. De Iraanse generaal heeft de Palestijnen geen ziekenhuis of school aangeboden. Ook bood hij geen financiële steun aan voor het creëren van projecten die werkloze Palestijnen in de Gazastrook werk zouden bieden. Zijn boodschap aan de Palestijnen in de Gazastrook: Iran zal je zoveel geld en wapens geven als je nodig hebt, zolang je je inzet voor de jihad (heilige oorlog) tegen Israël en de "grote satan", de VS.

De Iraanse boodschap aan de Palestijnse terreurgroepen kwam op een moment dat verschillende internationale partijen proberen een oplossing te vinden voor de "humanitaire en economische" crisis in de Gazastrook. De speciale VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten, Nickolay Mladenov, heeft de afgelopen weken een missie uitgevoerd om een nieuwe oorlog in de Gazastrook te voorkomen.

Deze inspanningen zullen echter waarschijnlijk niet slagen zolang Iran de Palestijnse terreurgroepen blijft steunen. Iran wil blijkbaar de controle behouden over zijn Palestijnse proxy-volmachten om vrede en stabiliteit tussen Arabieren en Israël te voorkomen. Iran helpt de terreurgroepen niet uit liefde voor de Palestijnen, maar om een doel te bereiken, namelijk het uitroeien van het "zionistische nep-regime".

Als iemand zich zorgen maakt over de inmenging van Iran in de binnenlandse aangelegenheden van de Palestijnen, dan is het wel de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas en zijn heersende Fatah-fractie. "We willen geen pion worden in de handen van Iran," zei Ra'fat Elayan, een hooggeplaatste Fatah-functionaris. "Iran gebruikt Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad als manoeuvreerkaart tegen Israël en de VS, en dit zal een negatief effect hebben op de rechtvaardige Palestijnse zaak. We hebben de twee groepen herhaaldelijk gewaarschuwd voor de Iraanse interventie in Palestijnse aangelegenheden."

Ondertussen lijkt het erop dat Hamas beide wil hebben. Enerzijds wil Hamas dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de bevolking van de Gazastrook helpt. Aan de andere kant wil Hamas dat Iran doorgaat met het financieren van hun terrorisme. Dezelfde Hamas die de vertegenwoordigers van de VN vertelt dat het de levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook wil verbeteren, is het die naar Iran zijn hand uitsteekt om geld en wapens in ontvangst te nemen.

We kunnen de tip aannemen betreffende de angst van Abbas en Fatah: Als ze zich zorgen maken over de voortdurende pogingen van Iran om in de Palestijnse arena te infiltreren, moeten de VS en de rest van de wereld manieren vinden om Iran ervan te weerhouden de Palestijnen als wapen te gebruiken in hun strijd om de controle over steeds meer landen in het Midden-Oosten uit te breiden en haar dodelijke plannen uit te voeren.

Iran heeft alleen maar rampzalige gevolgen gehad voor Irak, Jemen, Libanon en Syrië. Nu moet iemand ingrijpen en Iran ervan weerhouden voet aan de grond te zetten in de Gazastrook en de Palestijnen te gebruiken als kanonnenvoer in deze campagne van Teheran tegen de VS en Israël. Hoe kan iemand dat doen? Het is niet zo ingewikkeld. Elke internationale hulp aan de Gazastrook moet afhankelijk worden gesteld van het beëindigen van de destructieve inspanningen van Iran om Palestijnse groepen als soldaten te rekruteren. Zo eenvoudig is het.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist, is gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Why Iran Supports Palestinian Terror Groups