www.wimjongman.nl

(homepagina)

Orkaan Michaël, Amerikaanse paspoorten, Trump, Jeruzalem... de zondvloed komt eraan!

[De reden van publicatie is niet de opvattingen van rabbijnen over wie onder de bescherming van Samaël vallen en hun traditie, maar over de benadering van Trump t.a.v. Israël, wat nog wel eens een grote valkuil kan zijn voor Israël.]

Door Ariel Nathan Pasko - oktober 2018

Michaël is de beschermengel van Israël/het Joodse volk. Trump verklaarde zojuist dat er geen "Jeruzalem, Israël" komt te staan op Amerikaanse paspoorten voor Amerikaanse burgers die daar geboren zijn. De G-d van Israël gebruikt natuurlijke fenomenen als zijn Staf van Oordeel. De Tora-lezing van deze week is Noach, het verhaal van de overstroming.

Heb je dit opgemerkt? Ik wel, laten we elk van deze vier uitspraken eens onderzoeken.....

Michaël is de beschermengel van Israël / het Joodse volk.

Volgens de Joodse traditie treedt Michaël op als voorvechter van Israël en strijdt hij soms met de engelen van andere landen om de Joden te beschermen, in het bijzonder met de engel Samaël, de aanklager van Israël. Samaël is de engel van de dood, en de titel 'De Satan' is aan hem toegekend. Terwijl 'De Satan' zijn functie als aanklager beschrijft, is Samaël zijn eigenlijke naam. Samaël is de beschermengel van Esau en Edom. En volgens de middeleeuwse rabbijn Don Isaac Abarbanel, bij uitbreiding daarvan: Rome, het christendom en de westerse beschaving. Terwijl Samaël mensen verleidt tot zonde, verdedigt Michaël de acties van Israël.

De rabbijnen van de Talmoed en Midrash vertellen ons over Michaëls rol als verdediger. Zijn activiteiten zijn te zien bij de bijbelse patriarchen. Het was Michaël die Abraham redde uit de oven waarin hij door Nimrod was gegooid. Het was Michaël, de "ontsnapte" (Genesis 14:13), die Abraham vertelde dat Lot gevangen was genomen en die Sarah beschermde tegen onreinheid door Abimelech. Later kondigde hij Sarah aan dat zij een zoon, Isaäc, zou dragen en hij redde Lot bij de vernietiging van Sodom.

Michaël verhinderde later dat Isaäc door zijn vader werd geofferd, door in zijn plaats een ram als vervanging; en hij redde Jakob, terwijl deze nog in de baarmoeder van zijn moeder zat, om door Samaël, Esau's engel, te worden gedood. Michaël verhinderde Laban om Jacob te schaden.

De midrash zegt dat Michaël Israël verdedigde ten tijde van de Exodus, toen de satan (als tegenstander) de Israëlieten beschuldigde van afgoderij, waarbij hij G-d erop wees dat er geen verschil is tussen hen en de Egyptische afgodendienaren, die in de Rode Zee zouden verdrinken. Michaël zou ook het leger van Sencherib uit Assyrië hebben vernietigd.

Volgens de Joodse traditie werd Michaël eerst door G-d gestuurd om Nebukadnessar tegen Jeruzalem op te brengen, maar daarna werkte Michaël aan de bevrijding van de Joden uit de Babylonische gevangenschap. Volgens de midrash redde Michaël Hananiah en zijn metgezellen uit de vurige oven. Michaël was actief in de tijd van Esther: "Hoe meer Haman Israël op aarde beschuldigde, hoe meer Michaël Israël in de hemel verdedigde" (Esther Rabbah 3:8). En het was Michaël, die Ahasveros eraan herinnerde, dat Mordechai hem had gered. De activiteiten van Michaël zijn in de middeleeuwen en de moderne tijd en in de kabbalistische literatuur verder besproken.

()

En nu werd Amerika getroffen door een orkaan genaamd Michaël. Amerika, trek de juiste conclusies. Het Beloofde Land en vooral Jeruzalem, is uitsluitend voor het Joodse volk.

Trump heeft verklaard dat er geen 'Jeruzalem, Israël' in Amerikaanse paspoorten komt te staan, voor Amerikaanse burgers die daar geboren zijn.

Ondanks het feit dat de Verenigde Staten afgelopen december Jeruzalem als Israëlische hoofdstad hebben erkend en in mei de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem hebben verplaatst, kunnen Amerikaanse burgers die in Jeruzalem zijn geboren, nog steeds geen 'Jeruzalem, Israël' in hun Amerikaanse paspoorten laten vermelden.

In september hebben 55 republikeinen van het Huis een brief gestuurd naar president Trump, waarin zij hem oproepen om het Ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht te geven om Israël in de Amerikaanse paspoorten te vermelden als geboorteland voor Amerikaanse burgers die in Jeruzalem zijn geboren. In de brief staat: "Ondanks de vooruitgang in het verplaatsen van de ambassade, heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het beleid van de regering om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen met het oog op de registratie van de geboorte, de certificering van de nationaliteit of de afgifte van een paspoort van een burger van de Verenigde Staten die in de stad Jeruzalem is geboren, nog niet volledig ten uitvoer gelegd".

In reactie daarop verklaarde een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: "De president heeft duidelijk gemaakt dat de specifieke grenzen van de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem onderworpen blijven aan de onderhandelingen over de definitieve status tussen hen [Israëliërs en de Palestijnen]. We hebben onze praktijk met betrekking tot de geboorteplaats op paspoorten of consulaire verslagen van geboortes in het buitenland op dit moment niet veranderd".

Hoewel Trump Jeruzalem erkende als de hoofdstad van Israël, heeft hij de bevoegdheid om 'Jeruzalem, Israël' niet op Amerikaanse paspoorten te vermelden. Volgens de constitutionele geleerde Ilya Shapiro in Zivotofsky v. Kerry, oordeelde het Hooggerechtshof dat alleen de president de macht heeft om buitenlandse entiteiten te erkennen in overeenstemming met de clausule in de Amerikaanse grondwet. "Zivotofsky besliste in het voordeel van de uitvoerende macht; hij was niet verplicht om te voldoen aan de federale wet. Trump kan, net als Obama, weigeren om 'Israël' in het paspoort van een in Jeruzalem geboren burger te stempelen.

John Sitilides, een in Washington gevestigde geopolitieke strateeg, stelde dat Trump 'Jeruzalem, Israël' niet in de paspoorten wil zetten, vanwege zijn langverwachte Midden-Oosten-Vredesplan. "President Trump heeft Jeruzalem erkend als de hoofdstad van Israël, maar benadrukt nu zijn steun voor een tweestatenoplossing, en houdt vast aan de paspoortkwestie om de invloed van de VS te maximaliseren nu zijn diplomatieke onderhandelingsteam zijn voorstellen afrondt. Hij heeft publiekelijk verklaard dat Israël flexibeler moet zijn nu Jeruzalem erkend is.

Maar, ik heb er al voor gewaarschuwd in een artikel in december 2017 (Palestijnen, Pas op voor Joodse Dag van de Woede, Hanukkah naar Israël komt!) voor de toespraak van Trump, waarin hij Jeruzalem erkende als de hoofdstad van Israël.

Let goed op, Trump zei tijdens zijn toespraak niet 'ongedeelde hoofdstad'. Trump vervolgde: "We nemen geen standpunt in over... specifieke grenzen van de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem... Die vragen zijn voor de betrokken partijen. Laten we dus gewoon duidelijk zijn. Deze 'erkenning' sluit de herindeling van Jeruzalem als hoofdsteden van Israël en een Palestijnse staat niet uit.

()

Trump zei ook: "Jeruzalem is vandaag de dag een plaats - en moet dat ook blijven - waar Joden bidden bij de Westelijke Muur, waar christenen de Kruisweg lopen en waar moslims aanbidden bij de Al-Aqsa moskee."

Vandaar het behoud van de status quo van de Oude Stad en de Tempelberg. Een status-quo die de Joodse rechten vermindert.

Vervolgens zei Trump tijdens zijn recente VN-persconferentie: "Nou, ik zou het geweldig vinden om een deal te kunnen sluiten met de Israëliërs en de Palestijnen. Weet je, mijn hele leven werd me verteld dat dit de moeilijkste deal is... maar ook daar gaan we voor zorgen... Ik denk dat we een deal gaan maken...".

Trump ging verder: "...één van de verslaggevers vroeg over de één-staat of twee-staten, en ik zei: Ik denk ik er twee-staten zullen komen, ik denk dat het veel moeilijker is, omdat het een vastgoeddeal is, omdat je moet voldoen aan grenzen en je veel beperkingen en van alles nodig hebt... ik zeg wel, dat ik denk dat de twee-staten er zullen komen en denk dat wij op weg zijn naar twee-staten...".

Zo is het vrij duidelijk voor Trump, Jeruzalem ligt nog steeds op de snijtafel, en is niet uitsluitend in Israëlische handen.

De G-d van Israël gebruikt natuurlijke fenomenen als zijn Staf van Oordeel.

Ik beschreef dit in mijn artikel van augustus 2017 (Orkanen Katrina, Harvey en het Israëlisch-Palestijnse vredesproces): "In feite doet de G-d van Israël dit al sinds het begin van het vredesproces [de 'natuurrampen']. In maart 1991, na de eerste Golfoorlog, heeft president George H.W. Bush Israël ertoe aangezet de vredesconferentie van Madrid bij te wonen. Later dat jaar, op hetzelfde moment als de conferentie, viel de orkaan 'Perfect Storm' de oostkust van de Verenigde Staten aan. Bush, die in zijn vakantiehuis in Kennebunkport, Maine op dat moment verbleef, moest worden geëvacueerd. Zijn huis was beschadigd".

In mijn artikel van september 2005 (Israël naar Amerika, waarschuwde ik je) schreef ik toen: "Nou, het is begonnen; minder dan een week nadat het Israëlische leger duizenden Joden uit hun huizen in Gaza en Noord-Samaria had verdreven en 25 gemeenschappen had ontworteld, evacueren Amerikaanse troepen mensen uit hun huizen in Louisiana en Mississippi. De grootste 'natuurramp' heeft zich in de Amerikaanse geschiedenis voorgedaan. De Hand van G-d is hier helemaal in geschreven.

Velen in Israël en Amerika, Joden en niet-Joden in die tijd, zagen "G-ds Hand" in de orkaan Katrina ramp.

Ik legde uit waarom G-d dit deed, in mijn eerdere artikel van juni 2005 (Vertel Amerika de koude, harde waarheid) met de waarschuwing: "Amerika, uw land is in gevaar. De G-d van Israël, die zijn volk (de Joden) na 2000 jaar naar huis heeft gebracht, kijkt naar elke stap die je zet. Stop met het duwen van Israël in suïcidale concessies (het weggeven van delen van zijn thuisland aan een niet-bestaande groep, de zogenaamde Palestijnen), voordat het te laat is, en je lot is bezegeld.

Zoals ik toen al zei: "De verlossing van het Joodse volk en hun terugkeer naar het Heilige Land (Israël) is een onstuitbaar goddelijk proces... de 'Palestijnen' zullen het niet stoppen, de Europeanen zullen het niet stoppen, en Amerika zal het niet stoppen. Als Amerika de 'rechten van de Palestijnen' (wat de Bijbel 'niet-een-mens' noemt, Deut. 32:21) blijft bevorderen, weet dan dat je tegen de G-d van de geschiedenis en de Joodse bestemming ingaat, pas op!

Ik concludeerde in mijn artikel van augustus 2017: (Orkaan Katrina, Harvey en het Israëlisch-Palestijnse vredesproces): "Net als toen George Bush en Condi Rice zich inzetten voor de uitwijzing van ongeveer 10.000 Joden uit hun huizen, waarbij ze in 2005 hele gemeenschappen uit hun huizen hebben verdreven en hele gemeenschappen hebben vernietigd (om steun te krijgen voor de oorlogsinspanningen van Amerika in Afghanistan en Irak), blijft de regering-Trump werken om Israël op te offeren op het altaar van het 'Midden-Oosten-Vredesplan', om steun te krijgen voor een soennitische coalitie van staten tegen het sjiitische Iran.

Ik geloof dat dit plan doorgaat, let op wat Trump zei tijdens zijn recente VN-persconferentie:

"Toen we in Saoedi-Arabië een van de grootste conferenties hadden in de geschiedenis... hadden we daar, geloof ik, 58 moslimlanden - hun leiders, de koningen, de emiren, de absolute leiders van alle landen - en er was niemand die op de tweede plaats stond, zij waren allen de leiders van de hele zaak".

"En buiten medeweten van wie dan ook... kwam er iemand naar mij toe en zei: "Meneer, u kunt geen vrede in het Midden-Oosten hebben zonder vrede tussen de Israëliërs en de Palestijnen... Dus hoorde ik dat van... de koning van Saoedi-Arabië, die een groot man is... Ik weet waar ze vandaan komen".

Hij vervolgde: "Ik moet wel 12 leiders hebben gehad die dit zeiden... Ik begon te beseffen dat vrede tussen Israël en de Palestijnen voor het Midden-Oosten een zeer belangrijk ding is en we proberen er heel hard aan te werken. Ik denk dat twee-staten waarschijnlijk meer dan waarschijnlijk zal zijn, maar je weet wel, als ze een-staat doen, of ze een dubbele, dan ben ik het ermee eens als ze allebei gelukkig zijn. Als ze allebei gelukkig zijn, ben ik OK met een van beide. Ik denk dat de twee-staten waarschijnlijker zijn...".

De Tora-lezing van deze week is Noach, het verhaal van de overstroming.

En dit alles, (de vloed en de schade van Orkaan Michaël en Trumps terughoudenheid achter een volledige normalisatie van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, in het beleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) komt tijdens de week van het leren over Noach en de Zondvloed in de wekelijkse lezing van de Tora.

Interessant, het Amerikaanse wetenschappelijke agentschap binnen het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten, dat zich focust op de voorwaarden voor de oceanen, de belangrijkste waterwegen, en de atmosfeer NOAA (Noah) genoemd - het Nationale Oceanic en Atmosferische Beleid - dat over de voortgang van Orkaan Michaël heeft gemeld.

Let op de parallelle NOAA/Noach, die de overstroming van G-d observeerde. De Torah beschrijft het kwaadaardige gedrag van de generatie van Noach, dat volgens de traditie iets zou zijn, door zulke kleine hoeveelheden te stelen dat niemand vervolgd kon worden, d.w.z. voortdurende onrechtvaardigheid.

En in deze generatie zijn BDS, de VN, de 'Palestijnen' en ja, ook het Trump Vredes Plan, allemaal onrechtvaardige pogingen om het land Israël en in het bijzonder Jeruzalem te stelen van het Joodse volk.

Maar wacht, Amerika helpt Israël altijd...

Sinds George H.W. Bush is het Amerikaanse beleid langzaam maar zeker in beweging om de miraculeuze uitkomst van de Zesdaagse Oorlog van 1967 om te keren. Potentieel wegscheuren van delen van het land Israël van het Joodse volk en Jeruzalem in tweeën te delen. De verkiezing van Trump heeft ook geleid tot het verscheuren van de helft van de Amerikaanse samenleving zelf. Democraten en republikeinen zijn schuldig aan beide. Nu weer een orkaan. Het is niet verwonderlijk dat de G-d van Israël boos is, en waarschuwingen van rampspoed naar Amerika brengt...

Bron: Hurricane Michaël, US Passports, Trump, Jerusalem...the Flood is Coming! - Israel News