www.wimjongman.nl

(homepagina)

De schuld ligt bij Hamas, niet bij Israël.

Hallo buren. Wij willen dat u vreedzaam, welvarend, welvarend en onafhankelijk met ons samenwoont, maar uw leiders kiezen er voortdurend voor om het probleem in stand te houden in plaats van het op te lossen. Onze hand wordt aangeboden in vrede, alsjeblieft, accepteer het.

Door Ben-Dror Yemini - 2 april 2018

()

Hallo buren. Jullie leven nu al vele jaren in nood. Dat weten we. Wij negeren het niet. De meesten van ons voelen zelfs uw pijn, omdat wij buren willen hebben die leven in welzijn, welvaart, met een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen.

Iets meer dan tien jaar geleden verliet Israël de Gazastrook en trok zich uit elke centimeter ervan terug. Het had een keerpunt kunnen zijn. Voor het eerst zagen sommige Palestijnen zich genoodzaakt volledig onafhankelijk te worden. Voor het eerst in de geschiedenis hadden ze al hun verlangens kunnen verwezenlijken. Het had een nieuw begin kunnen zijn.

Maar in korte tijd nam Hamas de strip over. Honderden Palestijnen zijn bij die gewelddadige machtsovername om het leven gekomen. De eerste stap van het Hamas-regime was het opzeggen van alle overeenkomsten met Israël, in de eerste plaats de overeenkomst over de grensovergangen. Het was niet Israël die de strook blokkeerde; Hamas legde de blokkade op door alle overeenkomsten op te zeggen. Desondanks rijden er vanaf dat moment tot op de dag van vandaag honderden bevoorradingsvrachtwagens door de grensovergangen van Israël de Gazastrook binnen.

De meeste Israëliërs hebben geen belang bij een ineenstorting van Gaza of bij een humanitaire crisis daar. En desondanks marcheren jullie in de richting van een crisis. Niet vanwege Israël, maar vanwege het Hamas-regime.

Hamas weet te investeren - maar alleen in de doodsindustrie. Meer tunnels. Meer raketten. Als Hamas alles had geïnvesteerd, niet in tunnels maar in plaats daarvan in het bouwen van wijken, scholen en ziekenhuizen, zou de situatie in de strip veel beter zijn geweest. Hamas zou u en ons niet naar steeds meer conflicten toe slepen.

En wat kwam er uit die investering in raketten en tunnels? Alleen maar lijden voor de bewoners van de strip. Nee, het heeft niets met Israël te maken. Kijk om u heen, beste buren, kijk naar andere landen. U bent niet alleen. Overal waar de radicale islam de overhand heeft genomen, is het resultaat verwoesting en ondergang. Dat gebeurt in Somalië, in Nigeria, in Syrië, in Libië, in Pakistan en in Afghanistan. Is er één plaats in de wereld waar de radicale islam de ingezetenen hielp? Slechts één?

Toen Hamas aan de macht kwam, stelde de internationale gemeenschap voorwaarden aan de voortzetting van de hulp: "De beginselen van het Kwartet". Aanvaarding van deze principes zou het einde van de blokkade en een betere toekomst betekenen. Zelfs Arabische leiders hebben Hamas nu onder druk gezet om deze voorwaarden te accepteren. Maar de leiders van Hamas besloten "Nee" te zeggen. Het is tijd om tegen hen te gaan protesteren. Het is tijd om ze onder druk te zetten zodat u meer water, meer elektriciteit, meer voedsel en meer welzijn hebt. Zij zijn het probleem, niet Israël.

Al bijna 70 jaar houdt de Arabische wereld u als "vluchteling" vast. Nee, dat komt niet door Israël. Het is wat de leiders van de Arabische wereld wilden. Zij hadden de kans om in 1947 een Arabische staat op te richten, maar ze zeiden "nee" en ze leidden u naar de Nakba. Zij hadden tientallen jaren de tijd om de vluchtelingen te rehabiliteren, maar dat wilden ze niet. Er was een nieuwe gelegenheid om het vluchtelingenprobleem op te lossen met het vredesinitiatief van Clinton, en ook andere initiatieven later. Maar uw leiders bleven nee zeggen.

We herinneren u eraan dat u niet de enige ter wereld was die onder een "Nakba" leed. Tientallen miljoenen mensen zijn na de Eerste en Tweede Wereldoorlog van hun geboorteplaats verdreven. Bijna een miljoen Joden werden ook verdreven of moesten vluchten uit Arabische landen. Van velen van hen werden de bezittingen in beslag genomen en verbeurd verklaard. Zij zijn als vluchtelingen in Israël aangekomen. Voor hen was het aanvankelijk niet gemakkelijk, ook voor tientallen miljoenen anderen was het niet gemakkelijk. Maar geen van die tientallen miljoenen is meer vluchteling. Alleen u. Iedereen die ogen heeft, weet dat de schuld daarvoor bij uw leiders ligt. Ze wilden het probleem niet oplossen, en u betaalt de prijs.

Wij willen niet lijden. Wij willen dat u vreedzaam, welvarend en onafhankelijk met ons samenwoont. Laten we niet tegen elkaar vechten. Laten we die waanideeën laten varen - en er zijn ook mensen aan onze kant die de voorkeur geven aan het waanideeën - voor een betere realiteit. De hele wereld zal helpen, als u maar met goede wil komt, in plaats van haat en opruiing en waanideeën van een "recht op terugkeer".

Wij hebben ook veel fouten gemaakt. Er moet veel worden opgelost, veel moet worden gerepareerd. Maar we bieden u ook onze hand in vrede. Accepteert u die alstublieft. In plaats van een nieuw waanidee en een "Mars van Terugkeer", die alleen maar draait om provocatie en geweld. Laten we een gezamenlijke mars van vrede, verzoening en wederzijdse erkenning beginnen. U bent nu al 70 jaar bezig met dezelfde mars, op het oude pad, met hetzelfde resultaat: meer lijden, meer verdriet. Dus zou u eens een nieuw pad moeten proberen, een pad dat hoop biedt. Accepteer alstublieft onze hand die in vrede wordt aangeboden.


Bron: The blame lies with Hamas, not Israel