www.wimjongman.nl

(homepagina)

Vaarwel, Joods-Amerikaanse bemoeials

()

29 april 2018 - door Vic Rosenthal

Ik wil scheiden. Niet van mijn vrouw, van wie ik veel houd, maar van de liberale en progressieve Amerikaans-Joodse gemeenschap. Van die Amerikaanse Joden die geloven dat ze een bijzonder recht hebben om te oordelen en te adviseren over de staat Israël, omdat hun ouders Joods waren.

Ik heb zojuist een stuk van Peter Beinart in 'The Forward' gelezen waarin Israël de schuld krijgt van de toestand van de bevolking van Gaza! Zijn artikel verdraait systematisch de werkelijkheid en gaat voorbij aan fundamentele feiten (bijvoorbeeld dat Hamas allerlei goederen die de strook binnenkomen, aan banden legt en voor militair gebruik aanwendt; dat Gaza enorme bedragen aan internationale hulp heeft ontvangen om infrastructurele problemen op te lossen, maar dat het geld is verdwenen in aanvalstunnels en raketten; en nog veel meer). En natuurlijk introduceert hij aan het eind van het artikel de dooddoener "Trump en Netanyahu" wat altijd een progressief publiek op gang brengt.

Beinart is het voorbeeld van de Amerikaans-Joodse overloper. Hij heeft een zeer lucratieve carrière gemaakt vanuit het idee dat zijn aanvallen op Israël als Jood wel weerklank zouden vinden - zowel met andere Joodse progressieven met de grote reservoirs aan steun die beschikbaar zijn voor iedereen die Israël effectief zal treffen. Ondanks het feit dat zijn argumenten gemakkelijk weerlegd kunnen worden en zijn "feiten" vaak verkeerd zijn, wordt wel geld en erkenning geschoven in de richting van deze 'Lord Haw-Haw'.

Ik heb het meer dan gehad met Beinart, en ook met zijn minder succesvolle collega's en zijn progressieve ja en amen hoek.

Uw Joodse DNA maakt u niet beter geïnformeerd dan wie dan ook, noch geeft het u een groter belang in de Joodse staat, tenzij u besluit om het genereuze aanbod aan te nemen dat u is gedaan, en aan alle Joden overal, door middel van de Terugkeerwet.

Het feit dat u een Bar of Bat Mitzvah had, betekent niet dat uw stukje in de 'Forward' of uw brief aan de New York Times, waarin u uitlegt waarom u als Jood getraumatiseerd bent door Israëls inspanningen om haar zuidgrens te verdedigen, meer gepubliceerd zou moeten worden dan dat van anderen.

Zelfs het feit dat u op een bepaald moment in uw leven te maken hebt gehad met antisemitisme, geeft geen recht om te spreken over hoe Israël zich zou moeten gedragen ten opzichte van haar eigen antisemitische vijanden. Als antisemitisme in de VS voor u een probleem is, is er altijd nog die Terugkeerwet.

Er is geen enkele reden waarom de uitspraken van "If Not Now" meer het beluisteren waard zijn dan die van de Amerikaanse nazi-partij. Peter Beinart is geen gezaghebbender bron over Israël en de Arabieren dan David Duke alleen maar omdat hij een grotere neus heeft.

Rabbi Rick Jacobs, hoofd van de Unie voor Hervorming van het Jodendom, vertelt graag waarom hij de eisen die hij aan Israël stelt, slechts maakt vanuit "onvoorwaardelijke liefde", omdat hij het wil "repareren" volgens zijn idee van 'tikkun olam'. Wat hij 'liefde' noemt, noem ik hypocrisie. Hij bezit een appartement in Jeruzalem. Maar hij zou er in moeten gaan wonen, zijn kinderen naar het leger sturen als strijdende soldaten, belastingen betalen en situationeel bewustzijn leren uitoefenen wanneer hij de straat oploopt of de bus instapt. Dan kan hij proberen hier de dingen recht te zetten (hij zou waarschijnlijk nog steeds een verkeerd advies geven, maar dan zou hij in ieder geval de gevolgen ervan ondergaan).

Progressieve Amerikaanse Joden verschillen niets van progressieve Amerikaanse niet-Joden. U leest dezelfde New York Times en luistert onderweg naar hetzelfde NPR. U stemde (twee keer) ook voor Barack Obama en haat ook Donald Trump net zo gepassioneerd. Voor velen van u zou het geen persoonlijke tragedie zijn als Israël zou worden vernietigd.

In 2013 was 73% van de niet-orthodoxe Amerikaanse Joden gemengd gehuwd. 73%! Dat was 2013 en de trend is stijgende. Dit impliceert dat uw Joodse identificatie afneemt, en daarmee wat u onderscheidt van de rest van de bevolking. Maar niet alleen assimileert u snel, uw vruchtbaarheidscijfers zijn ook ver onder het vervangingsniveau. Reform Joden krijgen gemiddeld slechts 1,7 kind per vrouw, terwijl "Joden zonder godsdienst" al kelderden naar 1,5.

Maar er is iets speciaals aan u. Dat is de manier waarop u uw Joodse DNA gebruikt om de wrede en schadelijke aanvallen op Israël te rechtvaardigen. U hebt J Street, If Not Now en Joodse Stem voor de Vrede opgericht. U draagt bij aan het Fonds voor New Israël. Het zijn allemaal organisaties die worden geleid door progressieve Amerikaanse Joden om de enige Joodse staat te demoniseren en te delegitimeren. En u denkt dat u vanwege uw Joodse afkomst op de een of andere manier een speciaal recht hebt om dit te doen!

Studenten voor Gerechtigheid in Palestina worden geleid door studenten van Palestijnse of andere Arabische afkomst (hoewel het natuurlijk veel Joodse leden heeft). De Arabieren weten dat het belangrijk is om voor hun volk te vechten. Dat is niet het geval bij u. U voelt u zo "verbonden" met de onderdrukte volkeren van de wereld, dat u hen helpt die uw eigen volk willen onderdrukken of doden. U gelooft alle leugens die over Israël worden verteld, ook al is het duidelijk onmogelijk, omdat... nou ja, gewoon omdat.

Als u tegenstrijdige meningen hebt, leg dan de literaire uitwerpselen van Beinart naast u neer en lees dit boek: Industry of Lies: Media, Academia, and the Israeli-Arab Conflict, door Ben-Dror Yemini. Hij is een objectieve journalist die zelfs voorstander is van een tweestatenoplossing, geen rechtsgeoriënteerde. Het zal u verbazen hoeveel van wat u denkt te weten over Israël en zijn conflicten onjuist is.

En maak uzelf niet gek. Dit is geen spelletje. Demonisatie en delegitimisatie hebben een doel, en het is niet om u zich goed te laten voelen en status te krijgen in de ogen van uw medeactivisten. Het is de bedoeling de publieke opinie en de internationale juridische en diplomatieke systemen te manipuleren, zodat het vermogen van Israël om zich fysiek te verdedigen, wordt aangetast. Het is de bedoeling dat de VS Israël in tijden van oorlog minder snel zal bevoorraden en dat ze IDF-soldaten en -officieren mee zullen slepen naar strafprocessen. Het is om Israëls vijanden te helpen Joden te doden, en het land te vernietigen.

Op dit moment doet u een greep naar uw toetsenbord. "Niet waar," typt u boos. "Ik ben een Joodse Amerikaan en ik houd van Israël en steun het!"

Misschien doet u dat wel, en misschien zullen zelfs uw volgende woorden niet zijn "maar Israël is ondemocratisch en theocratisch en ik wil haar helpen zich te verbeteren". Dan moet ten minste één van de drie dingen het geval zijn: a) u bent orthodox, b) u bent politiek conservatief, of c) u bent de zeldzame uitzondering.

Als u een uitzondering bent, dan verontschuldig ik mij. Dit is niet op u gericht. En eerlijk gezegd, ik ken er een paar zoals u. Maar slechts een paar.

Voor het overige kan ik me niet verontschuldigen of uw gedrag laten veranderen. Ik kan u niet zover krijgen dat u stopt met te doen alsof u iets weet terwijl u het niet weet. Ik kan alleen maar mijn eigen houding beïnvloeden, en vandaag begrijp ik dat u geen deel uitmaakt van mijn familie.

En hoe sneller u zich assimileert en hoe minder kinderen u hebt, des beter het zal zijn voor het Joodse volk.

Bron: Goodbye, Jewish-American busybodies | Abu Yehuda