www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israël stelt terecht vragen aan radicale extremisten die op bezoek komen

Het Verenigd Koninkrijk doet het, de Verenigde Staten doen het. Waarom zou Israël zijn deuren openen voor degenen die de Joodse staat willen schaden?

door Ronn Torossian - 15 augustus 2018
George Birnbaum en Hank Sheinkopf zijn co-auteurs van dit artikel.

In het Verenigd Koninkrijk bestaan haatwetten op grond waarvan vijanden de toegang tot het land wordt ontzegd. De Verenigde Staten hebben een groot aantal wetten en systemen om ervoor te zorgen dat de tegenstanders van Amerika hun grenzen niet overschrijden.

Onlangs kondigde het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken aan dat degenen die de boycots van het land steunen, niet zullen worden toegelaten, waarbij Minister van Strategische Zaken Gilad Erdan een notitie plaatste: "De anti-Israëlische boycotcampagne is er niet op gericht de vrede te bevorderen, maar de nationale veiligheid en het bestaan van Israël te ondermijnen.

Ondanks de verontwaardiging van het Nieuw Israëlisch Fonds (NIF) hoeft het dan ook geen verrassing te zijn dat in een herhaling van wat vorig jaar gebeurde met een hoge ambtenaar van het Nieuw Israëlisch Fonds (NIF), deze week twee Joods-Amerikaanse vrouwen die aangesloten waren bij door de NIF gefinancierde organisaties, en de radicaal extremistische Peter Beinart werd vastgehouden bij binnenkomst in de Joodse staat. Het is volkomen gerechtvaardigd gezien het feit dat deze individuen, en hun beschermheilige organisatie, Het Nieuw Israel Fonds, openlijk een boycot van het land blijven steunen. De NIF wordt momenteel door de overheid onderzocht.

Onlangs zei premier Netanyahu: "Het Nieuw Israël Fonds is een buitenlandse organisatie die financiering ontvangt van buitenlandse overheden en elementen, die Israël vijandig gezind zijn. (...) Het uiteindelijke doel van het fonds is om het Joodse karakter van Israël uit te wissen en het te veranderen in een staat van al zijn burgers, naast een Palestijnse natiestaat die vrij is van Joden op de lijnen van 1967 met Jeruzalem als hoofdstad. Decennialang financierde het fonds de antizionistische en pro-Palestijnse organisaties, waaronder degenen die IDF-soldaten belasteren, zoals Breaking the Silence en B'Tselem, en degenen die vechten voor de Palestijnse terroristen, zoals Adalah."

Personen die bij deze organisatie zijn aangesloten, moeten bij aankomst worden ondervraagd - ze zijn vijandig tegenover het land dat ze proberen te bezoeken.

Vorig jaar oordeelde het Israëlische Hooggerechtshof dat de Israëlische Minister van Financiën "boetes kan opleggen en financiering kan onthouden aan Israëlische ngo's die oproepen doen tot het boycotten van bedrijven in geheel of delen van Israël, en de bevoegdheid heeft om rechtszaken aan te spannen tegen die ngo's". De door het Nieuwe Israël Fund (NIF) gesponsorde organisaties, waaronder Gush Shalom, Adalah (het Juridisch Centrum voor de rechten van Arabische minderheden in Israël) en de Association for Civil Rights in Israel (ACRI), hebben deze uitspraak aangevochten voor de rechtbank en waren er tegen.

Volgens de Anti-Boycot Bill die door het Hooggerechtshof van Israël is aangenomen, is een boycot "het opzettelijk vermijden van economische, sociale of academische banden of banden met een persoon of een ander lichaam enkel en alleen vanwege de connectie met de staat Israël, hun instellingen of regio's onder hun controle, om het economisch, sociaal of academisch te schaden". De woorden "de regio's die onder hun controle staan" worden specifiek genoemd, aangezien ze verwijzen naar en betrekking hebben op degenen die specifiek oproepen tot het boycotten van de "Westelijke Jordaanoever" zijnde Judea en Samaria.

Dit beleid is een voortzetting van een beleid waarvan premier Netanyahu onlangs zei: "De boycot generators zien de nederzettingen niet in Judea en Samaria, maar de nederzettingen in Tel Aviv-Jaffa, Beersheba, Haifa, en natuurlijk Jeruzalem, als het brandpunt van het conflict."

Netanyahu merkte op: "We moeten niet zwichten voor de druk, maar de leugens blootleggen en de aanvallers aanvallen. Wij zullen de krachten in Israël en daarbuiten verenigen, de leugens van onze vijand blootleggen en strijden voor het recht van de Israëlische burgers op een vreedzaam en veilig leven."

Isaac Herzog, de leider van de Labor Party heeft toegevoegd: "Jarenlang, was ik toegewijd aan de inspanningen in de strijd tegen de boycotbeweging. Wij zullen strijden voor de bescherming van de goede naam van Israël. Dit is een diplomatieke intifada die wordt uitgevochten door de haters van Israël."

De naar links leunende Centrum leider Yair Lapid zei dat de boycot "...niet gaat over het beleid, of over de nederzettingen, of over het vredesproces; dit is klassiek antisemitisme in een moderne vermomming".

Rechter Hanan Meltzer omschreef de boycots als "politiek terrorisme", waarmee hij duidelijk maakte dat de staat Israël het recht heeft om zich er tegen te verdedigen.

De Israëlische regering heeft in niet mis te verstane bewoordingen gezegd: "Je kunt niet achter Israël staan terwijl je ook een boycot steunt."

Aanhangers van het New Israel Fund, waaronder Oz Benamram van White & Case, David Myers van UCLA, leiders van de Leichtag Foundation, mogen verwachten dat ze tijdens hun bezoek aan Israël worden ondervraagd. Als u een boycot van Israël steunt, bent u geen vriend van het land.

Het Fonds voor Nieuw Israël is verbleekt. Fatsoenlijke mensen moeten zich verzetten tegen alle anti-Israëlische boycots en zich distantiëren van het NIF. Terecht roept de staat Israël degenen die een boycot steunen en Israël schade berokkenen ter verantwoording.

George Birnbaum is internationaal politiek adviseur en was vroeger stafchef van premier Benjamin Netanyahu.

Hank Sheinkopf, CEO van Sheinkopf Communications, is een politiek strateeg die heeft gewerkt aan campagnes op vier continenten. Tot zijn klanten behoorde de voormalig president Bill Clinton.

Bron: Israel is right to question radical extremists who come to visit - Israel National News