www.wimjongman.nl

(homepagina)

Profetische droom: de Vader is bezig de meest kostbare geschenk uit te storten in dit uur

Door Jeremiah Johnson - 7 november 2018.

( )

(Pixabay/fancycrave1)

Onlangs kreeg ik een profetische droom waarin ik naar een groot stadion vol jeugd en jongvolwassenen ging. Zij waren daar bijeen om richting, bevestiging en bemoediging van de Vader te zoeken. Terwijl ik hen naar God zag roepen, zag ik lippen uit de hemel naar beneden komen en de massa's kussen. Honing doordrenkte de hele menigte die daar verzameld was.

God sprak onmiddellijk tot mij in de droom en zei: 'Ik kus mijn bruid met gebrokenheid in dit uur. Dit is een zeer kostbaar geschenk dat ik haar geef. Religie heeft de mensen geleerd om gebrokenheid te verbergen en te maskeren, maar waar Mijn Geest zich vrij kan bewegen, wordt gebrokenheid omarmd en verwelkomd. Gebrokenheid is de albasten doos die ik waardig ben en ik vraag deze opkomende generatie om nu te komen en aan Mijn voeten te gaan liggen. Ik zie veel mooie albasten vaten, maar niet vele hebben me toegestaan om deze te breken.

Toen de honing de hele menigte daar begon te doordrenken, waren velen in het stadion zichtbaar van streek en begonnen ze de honing snel van zich af te wassen. Ik vroeg de Heilige Geest wat er gebeurde en ik voelde een enorm verdriet over me komen in de droom.

Hij zei tegen mij: 'Zo velen in deze generatie zijn op zoek naar promotie en invloed, maar ze begrijpen niet dat de plaats van goddelijke bevestiging in de woestijn ligt, niet op een podium. Zij zijn bereid om op te staan en te prediken als ik ze roep om te leren bidden en te leiden op hun knieën. Pas op voor de stemmen in deze generatie die de vleselijkheid van de mens zullen paaien door hen roem, rijkdom en grootsheid te beloven. Kijk uit naar degenen die deze generatie naar de geheime plaats zullen roepen, waar Ik hen met een geest van gebrokenheid en nederigheid als nooit tevoren zal omhullen. Hoe hoger de roeping en genade, hoe dieper de verbrijzeling zal zijn. Zij die de kus van gebrokenheid weigeren, zullen met menselijke ambitie wandelen en dit een visie van bovenaf noemen, en zij zullen rennen en profeteren alsof Ik niet met hen gesproken heb".

Toen ik wakker werd uit deze profetische droom, werd het me door gebed heel duidelijk dat God twee specifieke groepen belichtte:

De eerste groep

De eerste groep waren zij die snel de honing van zich afspoelden en Gods kus van gebrokenheid verwierpen. De Geest zei in de droom: "Voor hen die de kus van gebrokenheid weigeren, zullen in menselijke ambitie wandelen en dit een visie van boven noemen, en zij zullen rennen en profeteren alsof Ik niet met hen gesproken heb". Hij zei ook: "Zo velen in deze generatie zijn op zoek naar promotie en invloed wanneer Ik hen naar de wildernis roep. Pas op voor de stemmen die roem, rijkdom en grootsheid beloven".

Als God deze generatie probeert te kussen met gebrokenheid, verlangend om kwesties van trots, egoïstische ambitie en een liefde voor podia en microfoons aan te pakken, zullen er stemmen zijn die deze misleiding juist daadwerkelijk zullen aanmoedigen. Ze zullen populariteit en grootsheid beloven en veel mensen op een dwaalspoor brengen. We moeten God toestaan om de bedoelingen en houdingen van zoveel harten die de "bediening" nastreven bloot te leggen, terwijl ze meer dan wat dan ook de devotie met Jezus zouden moeten nastreven.

De tweede groep

De tweede groep waarover de Heilige Geest in de droom sprak, brengt grote vreugde in mijn hart! God heft nu de gebroken moeders en vaders op die deze jonge generatie in de woestijn zullen leiden en hun identiteit als de geliefde zullen bevestigen, los van alle bediening! God gaat deze zonen en dochters met een geest van nederigheid en gebrokenheid verhullen als nooit tevoren. Kijk naar de huilende boodschappers die worden uitgezonden naar deze generatie, die een speciale zalving voor tranen en gebrokenheid zullen meedragen.

Jonge generatie, zullen we de Vader toestaan om ons te kussen met gebrokenheid op de geheime plaats of zullen we doorgaan met het verafgoden van podiums en populariteit en in de grote misleiding vallen?

Bron: Prophetic Dream: Father Is Pouring Out Most Precious Gift in This Hour — Charisma Magazine