www.wimjongman.nl

(homepagina)

De POTUS, de SOTU en de NWO

Door Steve Schmutzer - 15 februari 2018

Ik heb de neiging om acroniemen af te keuren. Dit gezegd zijnde, impliceert de titel hier in een paar letters heel veel. Het vertegenwoordigt "wie", "het" "wat" en het "waarom" aangaande het kokende politieke klimaat van onze natie in één zin.

Ik begin met het "wie" en "wat". Ik heb onlangs gezien hoe de President Van De Verenigde Staten (de POTUS) zijn State Of The Union toespraak (de SOTU) hield, en ik was absoluut geschokt! Niet door zijn toespraak, let wel. Dat was een zeer effectieve toespraak door een zeer capabele leider. Nee, ik was ontzet over het gedrag van degenen die links leiden!

Beschouw de volgende voorbeelden die het punt zijn.

De democraten weigerden zich te scharen achter de fundamentele verworvenheden die Amerika groot maakten. Toen President Trump sprak over de recente economische hausse van onze natie, keken ze afkeurend. Toen hij aangaf dat de totale werkloosheid op een dieptepunt van 45 jaar lag - en de werkloosheid onder de zwarte bevolking op een historisch dieptepunt was aangekomen - zaten ze als verontwaardigde beelden op hun handen. Toen onze President kwam met verstandige plannen om een einde te maken aan het geweld van bendes als MS-13 door onze grens te beveiligen, lachte links dat hij verdeeldheid zaaide. Toen hij woorden gebruikte als "kerk" en "familie", huilden ze dat hij waarden uit de jaren vijftig van de vorige eeuw promootte.

Het werd nog erger voor deze ezels toen de kreten "USA! USA! USA!" galmden door de menigte. Links huilde dat het "gênant" was, en sommigen van hen stonden op en liepen weg. Toen President Trump zijn officiële erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël onderstreepte, huilden de liberalen dat hij "het geweld zou bevorderen en redelijke vredesinspanningen zou ondermijnen".

Links is doorweekt met een weerzinwekkende dubbele standaard. Toen Barack Obama 114 keer naar zichzelf verwees in zijn eigen SOTU-toespraak in 2010, werd hij 86 keer onderbroken door het applaus van zijn basis. Maar toen President Trump in zijn SOTU slechts 44 keer naar zichzelf verwees, was links verontwaardigd over zijn "zelf-verheerlijkende toespraak".

Onder Obama werd Amerika eraan herinnerd dat een dalende economie en een stijgende werkloosheid "het nieuwe normale" was, en dat onze beste dagen achter ons lagen. Nu schuimbekt links dat we Obama's destructieve beleid moeten toejuichen in plaats van de ongekende successen van Trump.

Hier is de basislijn. In de korte tijd van een jaar heeft President Trump Amerika sterker, veiliger en succesvoller gemaakt. Hij heeft ons land laten terug keren naar het gezonde verstand, hij heeft de legale burgers gerustgesteld en een gezonde angst opgeworpen bij degenen die dat niet zijn. President Trump erkent dat we nog steeds een natie zijn "onder God". En hij heeft gedaan wat hij kon om het beleid en de standpunten van ons land in overeenstemming te brengen met Bijbelse principes.

Als hersenen dynamiet zouden zijn, zou links nog niet genoeg hebben om zijn neus op te blazen. In een openbaar moment, waarin onze President heeft gesproken over de fundamentele zorgen van alle Amerikanen - ongeacht ras, huidskleur, geloof, geloof of geslacht - heeft de hondsdolheid van links, vanwege Donald Trump, alle voorzichtige instincten van hun eigen volwassenheid en verantwoordelijkheid laten overweldigen. De hele natie kijkt toe hoe het liberale leiderschap wegsmelt, faalt en ontspoort. Zoals David Horowitz laatst zei: "De haat van de democraat tegen Trump zal hen ten val brengen."

Maar hier is het waar ik nog wat dieper moet graven. Het is gemakkelijk om te zeggen dat links niet wil dat Amerika slaagt, gewoon omdat de president waaronder dit succes plaats vindt, Donald Trump is. Dat is het conventioneel argument, maar dat vertelt niet het grotere verhaal.

Ik moet het hebben over het "waarom". Ware gelovigen - zij die hun geloof volledig in Jezus Christus hebben gesteld - krijgen tegelijkertijd een blik in de geestelijke en lichamelijke dimensies met alles wat er gaande is. God gebruikt de veranderende omstandigheden van het leven op aarde om zijn hemelse doelen te bereiken, en er zijn weinig voorbeelden die dit beter illustreren dan de losgeslagen reacties van links op President Trump.

Het politieke leed dat zich voor onze ogen afspeelt, is in de meeste opzichten spiritueel gestoeld, en ik denk dat het profetische implicaties heeft. Het is onpopulair voor links om nationale trots te promoten, grenzen te beveiligen, wetten en de waarheid te handhaven, eer te beoefenen en ook het gezonde verstand dat zijn inspiratie vindt in Gods Woord. Als links zijn zin had gekregen, zouden er geen grenzen, geen religie, geen geslachten, geen persoonlijke verantwoordelijkheid, geen moraal en geen joods-christelijke waarden meer zijn.

Ik ben niet in de stemming om hier meer woorden aan te besteden. In naam van deze globalistische agenda heeft Obama's regering strategisch de erosie van de kracht en de trots van Amerika gevormd om deze te reduceren tot de kwetsbaarheden van een derdewereldland. Hij had de meest verdeeldheid opwekkende, destructieve en bedrieglijke regering in de geschiedenis van ons land.

Het was voor President Obama gemakkelijker deze natie ten val te brengen dan andere naties op te voeden. Om zijn doelen te bereiken, werd de wetteloosheid aangemoedigd, onrust ondersteund, armoede uitgebreid, werd de geschiedenis herschreven, bondgenoten afgewezen, vijanden werden vertroeteld, de deugd begraven, en christenen werden bespot. We zijn nog maar net begonnen om terug te komen en alles bloot te leggen na de acht jaar van Obama's bedrieglijke "hoop en verandering".

De hartstochten van uiterst links voor een wereldregering zullen uiteindelijk wel worden gerealiseerd in de wereld, na de Opname in de Verdrukking, maar het zal ver afstaan van de utopie die door John Lennon in zijn "Imagine" wordt bezongen. Het zal inderdaad een wereld zijn zonder grenzen, zonder religie en zonder bezittingen zoals we die vandaag de dag kennen, maar het zal geen mooie plek zijn. Lennon zong over 'leven in vrede' en hij suste zijn luisteraars met het idee dat dit zal gebeuren wanneer iedereen 'in de wereld één zal zijn', maar zijn idealen zijn goddeloos in de kern, en hun impact zal catastrofaal zijn wanneer God hen toestaat om dan op te bloeien.

Het is gemakkelijk om je voor te stellen wat er komt. De plotselinge verdwijning van zoveel 'betreurenswaardige, achterlijke christenen' en zoveel 'racistische' patriotten zal door de globalisten als een groot geschenk worden aangegrepen. Legitieme vragen over wat er werkelijk is gebeurd met de miljoenen mensen die zijn verdwenen in de Opname zullen waarschijnlijk verdwijnen in de feestelijke stemming - in een verzadiging van een ongeëvenaard geestelijk bedrog - wat in plaats daarvan de overhand neemt.

Degenen die overblijven, zullen zich nooit zorgen hoeven te maken dat een "buitenstaander" of een nationalist zal worden verkozen voor de hoogste functie in het land. Ze zullen zich realiseren dat er geen geloofwaardige oppositie zal zijn tegen de Nieuwe Wereld Orde (NWO) plannen. Er zal voor hen geen druk meer bestaan om de grenzen te beveiligen, de moraal aan te moedigen, of de waarheid te geloven. Ze kunnen eindelijk de rede, de logica en het gezond verstand negeren zoals ze dat zelf willen.

Het zal zijn alsof iemand de lachgasschakelaar omgedraaid heeft, omdat de principes van het globalisme hen zullen overlopen. Mensen zullen elkaar op de rug slaan en hun glazen klinken als ze merken dat hun langverwachte doelen binnen handbereik liggen. Vrede en rust is eindelijk gekomen (1 Thess. 5:3).

Niet zo snel.

Dan zal een plotselinge verderf over hen komen," vervolgt de Bijbel. Er zal geen uitweg zijn uit die verschrikking, en geen alternatief voor die verwoesting. De idealen van de globalisten zullen uiteenvallen en hun utopie zal ineenstorten. God heeft de globalisten een bepaalde tijd bestemd en zij zullen de gevolgen ondervinden van het verkrijgen van precies dat wat zij wilden.

Terwijl er op verschillende plaatsen een versnippering van steun voor het globalisme bestaat, lijkt uiterst links de koploper te zijn van degenen die in de afgrond en de chaos van de wereld van na de Opname willen duiken. Vandaag de dag schreeuwen socialisten en progressieven om een politiek klimaat dat uiteindelijk tot grote afschuw zal leiden. Zij zien het niet zo, en dus dreigen ze, woeden ze, rellen en plotten ze, en ze liegen - en helaas overtuigen ze elke dag meer en meer mensen van hun bedrog.

De wereld waarin ik leef is in de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Voor mij is het moeilijk voor te stellen dat we nog eens tien jaar op een vergelijkbare koers door kunnen gaan. Openhartige verdorvenheden zijn al op een koortsachtige hoogte, en de rede heeft het gebouw verlaten.

Hoe dan ook, God heeft een volmaakt plan en niets staat buiten Zijn controle. Wij kunnen verzekerd rusten in deze prachtige belofte: "Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd." (Jesaja 26:3).

Ik zeg,"Maranatha"!

Bron: ‎thewordwithsteve.com/articles/180210_The-POTUS-the-SOTU-and-the-NWO.pdf