www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israëls Nieuwjaar en het onderzoek van Jesjoea als Pascha Lam

Door Songfish - 16 maart 2018

( )

Pesach is van 30 maart tot 7 april 2018

Israëls Bijbelse Nieuwjaar begon op 17 maart, de eerste van Nisan.

Laten we nu eens kijken naar hoe Jesjoea het Woord van God vervulde, die een patroon aanduidde voor het Joodse volk hoe het Pesach moest houden. In Exodus vertelde YHVH aan Israël dat hun jaar zou beginnen in het voorjaar/Aviv, op de eerste van de maanmaand Aviv/Nisan, gemarkeerd door de Nieuwe Maan. God vertelde Israël dat elk gezin zijn lam moest kiezen voor het Pascha, en het moest zijn zonder enige onvolkomenheid. Zij zouden hun lam op de 10e van die eerste maand moeten kiezen (in huis halen). Zij zouden het de volgende vier dagen onderzoeken en dan, ervan uitgaande dat het zonder smet was, op de 14e van de maand, bij de volle maan, aan YHVH opofferen.

Jesjoea begon zijn laatste 'passie-week' in Jeruzalem op zondag. Hij was niet de keuze van de Joodse leiders als Bevrijder en Verlosser, maar hij was GOD's uitverkoren Lam van God - Messias voor onze Pesach. In elk van de volgende vier dagen werd Jesjoea 'onderzocht' door alle noodzakelijke autoriteiten: door de schriftgeleerden, de overpriesters, de Farizeeën, de Sadduceeërs, de Hogepriester, door de Romeinse gouverneur Pilatus en door Herodes. Geen van hen kon een fout in Jezus vinden; zelfs Judas Iskariot bekende dat hij zondigde door een onschuldige man te verraden. De Joodse leiders moesten valse getuigen binnenhalen om Jesjoea te beschuldigen van een overtreding/zonde, om Hem aan de Romeinen te kunnen overdragen voor een misdaad die de dood waardig was. Jesjoea was zonder vlek of smet - het volmaakt onschuldige Lam, geschikt om door God namens ons aanvaard te worden.

Als we aannemen dat de zondag de 10e van de Pesachmaand was, dan waren de dagen tot en met donderdag de dagen van het onderzoek van het Lam, dat zou worden geslacht op die donderdag, de 14e van Nisan. Dat zou ook in overeenstemming zijn met het enige teken dat Jesjoea zei dat Hij zou geven aan hen die weigerden alle tekenen te erkennen, en de wonderen dat Hij al had gedaan om te bewijzen dat Hij inderdaad de beloofde Messias, de Zoon van God, was: dat Hij, net als Jonah, de profeet in de buik van de grote vis, drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zou zijn - onze zonden met Hem begraven - de Zoon van God die vroeg op zondag voor zonsopgang, de dag na de sabbat van die paasweek, uit de dood opstond om de eerste vruchten van de oogst te vieren. Het reeds bestaande niet geschapen Licht, dat in Zijn schepping kwam als het licht van de eerste dag van de schepping, brengt dit in onze herinnering, zoals God wedergeboren gelovigen in Zijn eeuwig licht brengt evenals de rust tot eeuwige aanbidding van onze Schepper en Verlosser!

Het Joodse Nieuwjaar op het Bazuinenfeest in de herfst kijkt werkelijk profetisch vooruit naar het heil van 'heel Israël' aan het einde van de eeuw, wanneer het Joods/Israëlische volk naar Hem (Jesjoea/Jesus) kijkt, naar wie wij hebben doorboord, en die hun zonden vergeven heeft op basis van het offer van Jom Kippur (Grote Verzoendag), dat de Messias ook heeft volbracht in zijn Pascha-offer. Een echt nieuw begin, en God zal wonen in het midden van zijn volk tijdens het Duizendjarig Koninkrijk: een echt Jubeljaar tijdperk!

Bron: Israel’s New Year and Examining Yeshua as Passover Lamb – Streams in the Negev