www.wimjongman.nl

(homepagina)

VS Hulp, Palestijnse Wakaha

door Bassam Tawil | 27 augustus 2018

De kwestie van het Palestijnse reactievermogen wordt opnieuw aan de orde gesteld nu president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit en zijn hoge functionarissen in Ramallah hun verbale aanvallen op de Amerikaanse regering opvoeren na haar besluit om 200 miljoen dollar te bezuinigen op de Amerikaanse financiële hulp aan de Palestijnen.

Abbas en de leiding van PA gedragen zich opnieuw als verwende, boze kinderen van wie het snoepgoed is afgenomen en die nu misbruik willen maken van de Trump-regering. Bedenk dat Abbas eerder dit jaar de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman een "zoon van een hond" noemde.

( )

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit noemde David Friedman, de Amerikaanse ambassadeur in Israël, in een televisietoespraak op 19 maart 2018 een "zoon van een hond". (Beeldbron: MEMRI-videoscreenopname)

De afgelopen negen maanden hebben de Palestijnse leiders een massale en ongekende campagne van opruiing en misbruik gevoerd tegen Trump en zijn regering. Deze campagne begon onmiddellijk nadat Trump zijn besluit had aangekondigd om Jeruzalem in december 2017 te erkennen als de hoofdstad van Israël, en de campagne gaat door tot op de dag van vandaag als antwoord op het besluit van de VS om 200 miljoen dollar af te snijden in de Amerikaanse financiële hulp aan de Palestijnen.

Het is veelbetekenend dat de PA en haar leiders het initiatief hebben genomen voor deze crisis met de Amerikaanse regering. Hun ontevredenheid over de aankondiging van Trump over Jeruzalem is begrijpelijk, maar ze kozen voor een protest een tot het uiterste door de Amerikaanse regering te boycotten en een lastercampagne te voeren tegen Trump en zijn "Joodse adviseurs en gezanten".

Het is duidelijk dat de Palestijnse boycot van de Amerikaanse regering niet gepaard ging met het ontvangen van geld van de Amerikanen. Enerzijds hebben de Palestijnse ambtenaren de Amerikaanse regering geboycot en slecht gesproken. Aan de andere kant schreeuwen Abbas en zijn vertegenwoordigers nu dat de Amerikaanse regering 200 miljoen dollar van haar financiële hulp aan de Palestijnen wegsnijdt. Als dit geen brutaliteit is in zijn beste vorm, wat is dat dan?

Het Arabische woord voor brutaliteit is overigens wakaha. Als Abbas zich op dezelfde manier had gedragen ten opzichte van een Arabisch land bij het korten op de financiële hulp aan de Palestijnen, dan zou hij door zijn Arabische broeders ervan zijn beschuldigd dat hij een wakaha had uitgesproken. Abbas zou zich echter tien keer bedenken voordat hij een slecht woord zou uitspreken tegen een Arabisch land.

De Palestijnen vertellen in feite aan de Amerikanen: We hebben het recht u elke dag te veroordelen, uw vlaggen en de foto's van uw president te verbranden, ieder tegen u op te zetten, wekelijks tegen u te protesteren, u ervan te beschuldigen onder de "invloed te staan van de joodse en zionistische lobby", en tegelijkertijd het recht te hebben om geld van de Amerikaanse belastingbetaler te blijven ontvangen.

Te oordelen naar hun acties en beweringen in de afgelopen maanden hebben de Palestijnen van de VS een vijand gemaakt. Zij zijn van mening dat de VS in een "heimelijke verstandhouding" verkeert met de Israëlische regering en een "volwaardige partner is in de Israëlische misdaden tegen de Palestijnen". Ze zeggen dat ze er geen vertrouwen meer in hebben dat de VS een rol speelt in het vredesproces met Israël vanwege de "blinde vooringenomenheid" van de regering-Trump ten opzichte van Israël en haar "vijandige" beleid ten opzichte van de Palestijnen.

De Palestijnen hebben natuurlijk het recht hun woede te uiten over de VS. Maar als ze de VS zo beu zijn dat ze zelfs de Amerikaanse regeringsfunctionarissen boycotten, waarom eisen ze dan dat de Amerikanen hun elk jaar honderden miljoenen dollars blijven aanleveren? Waar is de geroemde Arabische waardigheid, die vereist dat een Arabier zichzelf niet vernedert in ruil voor geld, vooral als het afkomstig is van iemand die je beschouwt als een vijand?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in een verklaring die de secretaris-generaal van de PLO, Saeb Erekat, op 25 augustus aflegde naar aanleiding van het besluit van de VS om 200 miljoen dollar aan steun te verlagen voor de Palestijnen. "De internationale gemeenschap doet de Palestijnen geen plezier door hun financiële hulp te bieden," aldus Erekat. "Dit is een terechte plicht van de internationale gemeenschap, die de verantwoordelijkheid draagt voor de voortzetting van de Israëlische bezetting.

De verklaring van Erekat weerspiegelt een al lang bestaand Palestijns standpunt volgens hetwelk de VS en de rest van de internationale gemeenschap aan de Palestijnen geld verschuldigd zijn vanwege het steunen van het bestaan van Israël. Het Palestijnse standpunt komt voort uit de overtuiging dat de internationale gemeenschap, met name de Amerikanen en Europeanen, verantwoordelijk waren voor de vestiging van Israël in 1948 ten koste van de Palestijnen. Dit standpunt werd het beste herhaald door Abbas zelf, die heeft gezegd dat Israël een "koloniaal project" is dat door westerse machten aan de Palestijnen wordt opgedrongen.

Deze houding betekent dat de Palestijnen de massale financiële hulp die ze van het Westen hebben ontvangen nooit als een geschenk hebben gezien, maar eerder als iets dat de wereld hun verschuldigd is, omdat ze hun een "koloniaal project" hebben opgedrongen. De miljarden dollars die de Palestijnen de afgelopen decennia hebben ontvangen, hebben kennelijk geen positieve indruk achtergelaten op de Palestijnen, die vinden dat zij een volledig recht hebben op deze fondsen vanwege de wereldwijde steun voor het bestaan van Israël.

Met andere woorden, de Palestijnen hebben blijkbaar niet het gevoel dat ze dankbaar hoeven te zijn voor degenen die hen al tientallen jaren financieren. Als de Europeanen vandaag een soortgelijk besluit zouden nemen en zouden bezuinigen op de financiering van de Palestijnen, zouden ook zij door Abbas en zijn ambtenaren worden veroordeeld omdat zij "vijandig" staan tegenover de Palestijnen en "bevooroordeeld" zijn ten opzichte van Israël.

De aanhoudende Palestijnse retorische aanvallen op de Amerikaanse regering zijn gevaarlijk omdat ze het Palestijnse publiek verder radicaliseren en de Amerikanen in de ogen van veel Palestijnen tot een vijand maken. In de afgelopen maanden hebben we toenemende vijandigheid gezien wanneer Amerikaanse functionarissen en burgers de Westelijke Jordaanoever bezochten als direct gevolg van deze opruiing.

Afgelopen juli werd de Amerikaanse consul-generaal in Jeruzalem gedwongen een bezoek aan de Palestijnse stad Nablus te annuleren, nadat Palestijnen dreigden te protesteren tegen hem en zijn gevolg.

Een maand eerder hebben Palestijnse demonstranten een consulaire delegatie van de VS uit de stad Bethlehem verdreven en tomaten naar hun voertuigen gegooid. Niemand raakte gewond, maar het incident, dat op camera werd vastgelegd, was onbeleefd en vernederend voor de Amerikanen.

De Palestijnen beschuldigen de VS er nu van hen te chanteren door te snoeien in de middelen. Volgens de Palestijnen wil de Amerikaanse regering hen dwingen in te stemmen met het nog te onthullen plan van Trump voor vrede in het Midden-Oosten.

Er zij echter op gewezen dat de regering van de Verenigde Staten haar vermeende plan nog niet aan de Palestijnen of aan welke andere partij dan ook heeft voorgelegd. Dus hoe kan de Amerikaanse regering proberen de Palestijnen onder druk te zetten of te "chanteren" als er nog nooit een vredesplan openbaar is gemaakt? Kunnen de Palestijnen één Amerikaanse regeringsfunctionaris aanwijzen die hen heeft gevraagd het ongeziene plan te aanvaarden of het beleid van Trump te steunen? Natuurlijk niet.

Er is inderdaad chantage aan de gang -- maar precies in de tegenovergestelde richting. De Palestijnen proberen de VS te chanteren met de absurde bewering dat de recente besluiten van de VS de tweestatenoplossing en de vredesvooruitzichten in het Midden-Oosten in gevaar brengen.

Het zijn echter juist de Palestijnen die de vredesbesprekingen met Israël de afgelopen vier jaar hebben geweigerd, al lang voordat Trump tot president werd gekozen.

Gezond verstand zou zeggen dat de VS het recht heeft om iets te eisen van elke partij die ze helpen te steunen - inclusief de Palestijnen. Maar de Palestijnen zien de zaken anders. Volgens hen zijn ze hen miljarden dollars verschuldigd als een soort goddelijk recht. En als door hun gedrag de vraag wordt gesteld of zij dat geld verdienen - dan kunnen zij die deze vragen stellen enkel teruggaan naar waar zij vandaan kwamen.

Bassam Tawil is een islamitische Arabier uit het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: US Aid, Palestinian Wakaha