www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Trump-team heeft ongelijk over Hamas

De manier van omgaan met corrupte, haatdragende gijzelaars is niet om ze miljarden te geven en ze aan de macht te laten in ruil voor beloftes die ze al snel weer zullen breken. De manier om er mee om te gaan is om er van af te komen.

Door Stephen M. Platow | 24 juli 2018

De belangrijkste Midden-Oosten-adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump stellen voor om Hamas miljarden dollars te geven als het Israël zal erkennen en de terroristische aanslagen opschorten. Slecht idee. Slechts Hamas kwijtraken - niet omkopen - is de enige hoop op vrede in Gaza.

In een opinie-artikel in de Washington Post op 20 juli merkten de presidentiële adviseurs Jared Kushner en Jason Greenblatt, samen met de Ambassadeur van de V.S. in Israël David Friedman op, dat in de afgelopen 70 jaar ondanks de giften van de internationale gemeenschap van "miljarden dollars" aan Gaza, de werkloosheid 49 procent is, en dat 53 procent van Gazanen leeft onder de armoedegrens.

De oplossing van het Trump-team? Geef Gaza vele miljarden meer in ruil voor wat papieren beloften van Hamas. Dit is praten over het gooien van goed geld naar kwaad!

Als Hamas "erkent dat het bestaan van Israël een permanente realiteit is", en "zich houdt aan eerdere diplomatieke overeenkomsten", en "afziet van geweld", zo schreven de Amerikaanse functionarissen, dan "worden allerlei nieuwe mogelijkheden mogelijk", omdat "geëngageerde, geïnteresseerde partijen met middelen" buitenlandse hulp zullen gaan geven. Gaza zal "economisch succes hebben en integreren in een bloeiende regionale economie - als ze ons laten helpen".

Met andere woorden: de regering-Trump is bereid om in ruil voor de beloften van Hamas Amerikaans belastinggeld aan hen te verstrekken.

En dit is alles wat ze zouden moeten doen: beloften. Precies zoals de waardeloze beloften die Yasser Arafat deed in ruil voor miljarden dollars aan Amerikaanse en internationale hulp.

Arafat ging mee met de zorgvuldig gechoreografeerde stappen die door de regering-Clinton werden gearrangeerd om in aanmerking te komen voor Amerikaanse hulp. Hij sprak de woorden die het staatsdepartement voor hem neerschreef, die zogenaamd "bewezen" dat hij Israël erkende en het geweld afzweerde, hij nam de hulp aan, zette het geweld voort en verzekerde het Palestijnse publiek dat hij Israël niet echt erkende.

Die schertsvertoning ging door, jaar na jaar. Arafat bleef het terrorisme tegen Israël sponsoren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bleef verklaren dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de Oslo-akkoorden nakwam. Congres en Amerikaans-Joodse leiders bleven de andere kant op kijken. En het geld bleef stromen.

Nu wil het Trump-team deze tragische fouten herhalen.

Oh ja, er is één extra belofte die de Trump-regering Hamas wil laten maken, namelijk dat het zal stoppen met het lanceren van gewelddadige aanvallen "op infrastructuurprojecten die worden gesponsord door donorlanden en -organisaties". Is dat een grap? Het Trump-team roept Hamas op om te stoppen met het vernietigen van de spullen die de verschillende landen naar Gaza sturen, zodat die landen hen nog meer spullen kunnen sturen.

In hun opinie-artikel erkennen de heren Kushner, Greenblatt en Friedman dat Gaza wordt geregeerd door een "corrupt en haatdragend leiderschap". Zij geven toe dat eerdere donaties voor humanitaire doeleinden "zijn omgeleid naar wapens en ander kwaadaardig gebruik". Zij beschuldigen Hamas ervan "de Palestijnen van Gaza gevangen te houden".

Welnu, de beste manier om met corrupte, haatdragende gijzelnemers om te gaan, is niet hen miljarden dollars te geven en hen aan de macht te laten in ruil voor beloften die ze binnenkort zullen breken. De manier om er mee om te gaan is, om van hen af te komen.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lieten de Geallieerden de nazi's in Duitsland niet aan de macht. Zij hebben het Hitler-regime volledig verwoest en het Duitse onderwijssysteem en de Duitse publieke cultuur met geweld begraven. Dat is ook de echte weg naar vrede in Gaza.

Stephen M. Flatow is vicepresident van de religieuze zionisten van Amerika, advocaat in New Jersey en vader van Alisa Flatow, die werd vermoord bij een door Iran gesponsorde Palestijnse terroristische aanslag in 1995. Zijn boek "Het verhaal van een vader: Mijn strijd voor gerechtigheid tegen de Iraanse terreur", verschijnt later dit jaar.

Bron: The Trump team is wrong about Hamas | JNS.org