www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat vertelt Noach ons over het wachten op onze Heer?

Door Jonathan Brentner - 16 november 2018

We leven in een tijdperk van 'directe toegang'. Als ik de laatste weersvoorspelling wil zien, breng ik die direct op mijn smartphone naar voren. Als ik iets opgewarmd wil hebben, duurt het maar een paar seconden in de magnetron. Misschien is wachten daarom zo moeilijk voor ons, vooral als het gaat om het wachten op iets wat ons tweeduizend jaar geleden beloofd werd. Als we zien hoe de Bijbelse profetie in onze wereld tot leven komt tegen de achtergrond van goddeloosheid en geweld, vragen we ons vaak af: "Hoe lang duurt het nog, Heer?

De apostel Petrus voorspelde lang geleden al, dat de mensen door ons lange wachten, ons geloof in de spoedige terugkeer van de Heer zouden bespotten en vragen: "Waar is de belofte van zijn komst? (2 Petrus 3:3-4).

Petrus legde verder uit dat een dergelijke bespotting het gevolg zou zijn van het voorbijzien van het verhaal van Noach en Gods oordeel via de zondvloed (2 Petrus 3:5-7). Jezus vergeleek ook de tijd van Zijn komst met de vloed uit Genesis en zei: "Want zoals de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn" (2 Petrus 3:5-7).

Wat is er over de dagen van Noach te vinden wat aangeeft dat er een nabijheid is van de terugkeer van de Heer en een einde aan ons wachten?

Noach leefde tijdens een tijd van groot geweld

Toen God Noach vertelde over zijn voornemen om de mensheid in die tijd te oordelen, zei Hij dit: "Ik heb besloten om een einde te maken aan alle vlees, want de aarde is door hen vervuld van geweld" (Gen. 6:13). Naast de grote goddeloosheid en demonische activiteit in de wereld vóór de zondvloed, benadrukte de Heer het geweld als een belangrijke factor achter Zijn vastberadenheid om de wereld te oordelen.

De Bijbel geeft niet veel details over het geweld in Noachs tijd, maar we weten wel van het grote geweld dat onze wereld vandaag de dag vult. Hier is slechts een greep uit het geweld:

Niemand in Noachs dagen verwachtte dat God zou ingrijpen

In de vergelijking van de dagen voor de terugkeer met de dagen van Noach benadrukte Jezus het zich niet bewust zijn van de mensen die leefden voor de zondvloed. "Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed aten en dronken, huwden en ten huwelijk gaven, tot de dag dat Noach de ark binnenging, en zij het zich niet bewust waren, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegvaagde, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn" (Matt. 24:38-39). Ondanks het feit dat er meer dan een eeuw lang naar Noach werd geluisterd en zij werden gewaarschuwd voor Gods aanstaande oordeel, verwachtte niemand dat het zou gebeuren. Het leven ging verder alsof God niets zou doen om het geweld, de goddeloosheid en de toegenomen demonische activiteit te stoppen.

Is dit vandaag de dag niet ook waar? Terwijl we verwachten dat degenen die Christus afwijzen twijfelachtig zullen zijn over Gods tussenkomst, is dit helaas ook bij veel gelovigen het geval. Zij geloven niet in het verhaal van de zondvloed in Genesis, of ze begrijpen de relevantie er niet van voor vandaag de dag.

Ondanks alle tekenen van het einde van dit tijdperk en alle waarschuwingen van zoveel predikers en leraren vandaag de dag dat het oordeel eraan komt, gaan de meeste mensen verder met hun leven alsof de Heer nooit in onze wereld zal ingrijpen. Zij leven alsof de welvaart van onze tijd voor hen of hun toekomstige generaties nooit zal eindigen.

God oordeelde de goddeloosheid van Noachs dagen

De belangrijkste klacht van de apostel Petrus tegen de spotters van de laatste dagen is hun onwetendheid over de relevantie van Noach en de overstroming van Genesis. Omdat ze weigeren te geloven dat het gebeurd is, kunnen ze de waarschuwing voor hun leven niet zien.

Dergelijke mensen vullen onze wereld vandaag de dag en bezetten helaas vele kerkbanken in onze kerken. Degenen die onze hoop belachelijk maken, hebben geen verwachting dat God onze natie of wereld zou beoordelen. Echter, als ze het verhaal van Genesis 6-8 goed zouden begrijpen, zouden ze zich realiseren dat God niet alleen in stáát is over de zonde in de wereld te oordelen, maar dat ook zeker zal doen (zie 2 Petrus 3:8-13).

Onze natie heeft onlangs een Huis van Afgevaardigden gekozen dat beslist pro-abortus is, een Huis van Afgevaardigden dat de financiering van het geplande ouderschap in stand zal houden en er alles aan zal doen om abortus legaal te houden (en verder). Zou dit een kantelpunt kunnen zijn? Ziet God niet dat onze natie de dood boven het leven heeft verkozen (Ps.33:13-15)?

Als ik niets van bijbelse profetie wist, maar alleen zag dat ons Congres niets deed om het doden van tientallen miljoenen ongeboren kinderen tot in de negende maand te stoppen en zelfs zo ver ging om een organisatie te financieren die de lichaamsdelen van deze kostbare levens aan de hoogste bieder verkoopt, dan zou ik toch enorm bang zijn voor de toekomst van ons land.

Ruth Graham zei ooit: "Als God Amerika niet straft, zal hij zich moeten verontschuldigen bij Sodom en Gomorra. Als ze dat meer dan tien jaar geleden al geloofde, wat zou ze vandaag denken als ze nog in leven was?

Onweerswolken

Je hoeft geen weerman te zijn om te zien dat de stormwolken elke dag donkerder worden. Je hoeft zelfs niet in de opname te geloven om te begrijpen dat de Heer het geweld en de goddeloosheid van onze natie niet onverminderd zal laten voortduren. Op een gegeven moment zal Hij zeggen: "Genoeg!

Ik ben er vast van overtuigd dat Jezus voor Zijn gemeente komt vóór de periode van verdrukking waarover in het Oude Testament en in de hoofdstukken 6-16 van de Openbaring gesproken wordt. De Heer is geduldig en vertraagt deze tijd van intens oordeel zo lang Hij kan, maar op een dag zal Zijn geduld ten einde komen, en Zijn toorn zal op een ongelovige en nietsvermoedende wereld vallen.

Ik realiseer me dat het heel moeilijk is om verwachtingsvol te blijven wachten op de terugkeer van Jezus; zoals velen van jullie, heb ik dat al tientallen jaren gedaan. Op sommige dagen heb ik moeite om mijn hart gericht te houden op de aanstaande komst van Jezus.

Maar de samentrekkende stormwolken vertellen ons dat het spoedig moet zijn. Hoewel we de dag of het uur niet kunnen weten, kunnen we wel de tijd kennen; en alle tekenen wijzen erop dat dit de tijd is.

Het wachten kan al snel voorbij zijn. Bent u klaar voor zijn komst? Kent u Jezus als uw Redder?

Jonathan Brentner

Website: Our Journey Home

Bron: What Does Noah Tell Us About Waiting for Our Lord? :: By Jonathan Brentner - Rapture Ready