www.wimjongman.nl

(homepagina)()

Nederigheid en Geestelijke OorlogvoeringAsher Intrater


Het eerste principe van geestelijke oorlogvoering is nederigheid. Wanneer we merken dat we in een situatie van geestelijke oorlogvoering zijn, is het eerste wat we moeten doen: onszelf verootmoedigen. De meeste mensen associëren geestelijke oorlogvoering met agressieve gebeden en het schreeuwen naar de duivel. Dat kan waar zijn, maar als we de rol van nederigheid en onderwerping niet begrijpen, zal onze geestelijke oorlogvoering in een bloedbad veranderen.

Jacobus 4:6-7, 10
God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Daarom, vernedert u voor God. Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Vernedert uzelf voor het aangezicht van de Heer en Hij zal u verhogen.

Merk in deze verzen op, dat onderwerping en nederigheid een noodzakelijk onderdeel zijn, of een vereiste in het weerstand bieden aan de duivel. Het weerstand bieden aan de duivel is afhankelijk van de parallelle activiteit van het vernederen van onszelf.

De reden hiervoor is dat het werkelijke karakter van de duivel is verbonden aan trots. Trots is de motivatie van de duivel. Daarom is dit ook het gebied, waarin hij een expert is. Als u trots bent, hebt een open deur voor de strategieën van de duivel. Uw trots wordt een gemakkelijk doelwit voor de aanvallen van de duivel.

Toen de duivel in de Hof van Eden naar Adam en Eva kwam, deed hij een beroep op hen door geestelijke trots. ("Jullie zullen als God zijn" - Gen. 3:5) en intellectuele trots ("Kennende goed en kwaad" - Gen. 3:5). Intellectuele en geestelijke trots zijn vandaag nog steeds de wortels van demonische activiteiten. Wanneer we weerstand bieden aan deze twee soorten trots door onszelf te vernederen en te onderwerpen, sluiten we de deur voor Satans activiteiten.

Die demonische trots kan leiden tot rebellie en scheiding. De Bijbel vertelt ons dat, toen Satan besloot God aan te vallen, zijn rebellie werd aangewakkerd door zijn trots.

Ezechiël 28:17
Uw hart was verheven vanwege uw schoonheid; uw wijsheid ging hierdoor teniet.

Het woord "verheven" hier is "gaavah", en is vergelijkbaar met de stam van het woord trots, "ga'avah." Trots kan ons leiden tot een slechte houding ten opzichte van degenen die om ons heen zijn, vooral naar hen die in gezag boven ons staan, wat eventueel tot verdeeldheid kan leiden. De meeste verdeeldheid in de kerk wordt veroorzaakt door trots. Als een van de partijen zich zal verootmoedigen, zal de verdeeldheid minder worden.

Geef de Duivel geen Plaats

Yeshua leerde ons dat ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal vallen. (Lucas 11). De duivel wil Gods Koninkrijk laten vallen. Hij doet dit door verdeeldheid en rebellie aan te moedigen. Verdeeldheid en rebellie vinden hun bron in hoogmoed. Trots is de voedingsbodem voor de zaden van de duivel. Wanneer we onszelf vernederen, ontkennen wij op grond daarvan de duivel.

Vaak is trots een bedekking voor persoonlijke onzekerheid en angst voor afwijzing. Wanneer een persoon onzeker is, kan hij zichzelf gedragen als een "blowfish", (een opgeblazen persoon) om zijn gemis te compenseren. Een persoon die zichzelf kan vernederen, reflecteert in werkelijkheid een graad van psychologische heelheid en innerlijke kracht.

Een van de symptomen van trots die onzekerheid bedekken is de neiging van een persoon om te worden "beledigd." Soms wil een persoon zijn hoogmoed en onzekerheid verbergen door te zeggen "Ik ben erg gevoelig." Het is moeilijk om een woord voor "beledigd" in het Hebreeuws te vinden. Eén manier is er om het te zeggen: "gewonde trots" of "beledigd in zijn eer." Een persoon die niet erg trots is, is niet gemakkelijk te beledigen.

Soms is de persoon die er zo zeker van is, dat hij gelijk heeft, de echte persoon die in trots leeft en de bron is van het probleem. Degene die beledigt, de slimste, de meest gezalfde of degene die een verdeeldheid veroorzaakt, kan wellicht degene zijn door wie de duivel werkt. Als dit bij je past, raak het dan kwijt.

Bron: Nederigheid en Geestelijke Oorlogvoering | Geloof & Lijden