www.wimjongman.nl

(homepagina)

Artikel over vrijmetselaars - uit het Taliban-tijdschrift "Shariat": "Het Kwade is vervuld in het karakter van de Joden".

5 april 2018

Het volgende verslag is momenteel een gratis aanbod van de Monitor Jihad- en Terrorismedreiging (JTTM) van de MEMRI. Klik hier voor informatie over JTTM-abonnementen.

"Het is de Aqeedah [geloof] van de Joden dat er alleen hun regering zal zijn over de wereld."

"Deze ellendige Joden verzetten zich tegen de anbija [profeten]... van Allah... en ze logenstraften hun woorden, ze martelden hen, probeerden Hazrat Eesa [Jezus]... aan het kruis te doden, ze bleven de profeet Mohammed pijn doen (en) en verbraken voortdurend overeenkomsten. Daarom zei de profeet: 'Verdrijf Joden en christenen van het Arabisch schiereiland...'"

"Het is het aqeedah [geloof] van de Joden dat er alleen hun heerschappij zal zijn op de wereld. Daarom heeft de staat Isra‘l nooit een niet-Joodse staat [Palestina] aanvaard. Kwaad heeft het karakter van de Joden gevuld. Het is schering en inslag, vuur en bloed in de hele wereld wedijveren met de agenten van de Joden. Voor deze doelstelling hebben de Joden organisaties geschapen - voor introductie, methodologie, organisatiestructuur en geschiedenis - waar de werkers en agenten in deze organisaties zelf niet eens mee bekend zijn."

"Hun werken zijn uiterst geheimzinnig en verborgen. Dit is de grootste garantie voor hun succes. Dergelijke organisaties zijn er bij honderden... Op dit moment (zullen) we het hier hebben over ŽŽn organisatie die de status heeft van de moeder te zijn voor al deze organisaties. De naam van deze organisatie is 'Vrijmetselaar(rij)'. Mason(ery) is een puur Joodse en volledig verborgen organisatie waarvan de takken in ongeveer alle landen aanwezig zijn."

"Het doel van deze organisatie is [met betrekking tot] het aanzien van de Isra‘lische staat in Palestina en door de economie en de handel wereldwijd te bezetten, om de wereld onder de onderwerping van de Joden te brengen. Ze houden geen rekening met een code van moraliteit of een wet van de wereld voor het bereiken van deze doelstellingen. Voor hen is noch het Handvest van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties een autoriteit, noch zijn de uitspraken van Hazrat Musa [Mozes] over het respect van de menselijkheid aanvaardbaar. Ze vervullen in alle gevallen de doelstellingen van ondeugendheid, ordeverstoring... en bloedvergieten."

"Deze organisatie werkt wereldwijd aan het verspreiden van de vernietigingsprogramma's zoals godsdiensthaat en sectarische onverdraagzaamheid in islamitische landen."

"Deze organisatie werd opgericht in 1771 in Groot-Brittanni‘ en tot nu toe is het hoofdkantoor in Groot-Brittanni‘. Om lid te worden van deze organisatie is er een voorwaarde om meer dan twintig jaar oud te zijn. Extern werkt deze organisatie voor sociale contacten, welzijnswerk, ziekenhuizen, voor de status van onderwijsinstellingen voor wezen en armen. In het geheim zijn de doelstellingen echter zoals hierboven vermeld. Door het beheersen van de hoge en machtige klassen wereldwijd, verkrijgt deze organisatie invloed op hen zodat via hen er een gemak is in de toegang tot het publiek... Deze organisatie werkt wereldwijd aan de verspreiding van destructieve programma's zoals religieuze haat en sektarische onverdraagzaamheid in islamitische landen."

"Vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw, is het tumult dat zich heeft voorgedaan in moslimlanden en waar zo veel bloedbaden (dat) zijn gebeurd in naam van religie en sekte - maar het is de werking van deze organisatie zelf. Zijn werk is uiterst verborgen en wordt niet bemerkt. Hoge offici‘le autoriteiten zoals een president, de minister-president, ministers, stamhoofden en religieuze leiders, zijn het speciale doelwit [d.w.z. hun agenten]. De wortels van deze organisatie zijn zo sterk, dat als (het) een systeem wil vernietigen in een land wereldwijd, dan kan (het) hen ook gemakkelijk (laten) vallen. Meestal kunnen de hoogopgeleiden [d.w.z. moslims] die onderwijs hebben genoten in Europese landen en die zich geen zorgen maken over Iman [geloof], Aqeedah [geloof] en A'mal [daad], enz. gemakkelijk het doelwit worden van deze organisatie."

"Het is nodig dat alle islamitische landen wereldwijd ŽŽn blok vormen, waarin alle islamitische landen vertegenwoordigd zijn zonder onderscheid te maken... in [islamitische] sekten. Laat ze met veel zorg en intellect dit soort pionnen uit hun gelederen gooien. Dan kan de implementatie van een georganiseerd islamitisch systeem mogelijk zijn, anders blijft een overheid met een islamitisch systeem een droom."

Telegram.org/AnsarTaliban, 4 april 2018.

Bron: Taliban Magazine: 'Evil Is Filled In The Nature Of The Jews' | MEMRI