www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey report

31 augustus 2018

()

In 1835 maakte Charles Darwin deel uit van een van zijn beroemde reizen aan boord van de HMS Beagle. Hij en zijn gezelschap waren in de buurt van Concepción, Chili, toen het gebied werd getroffen door een zware aardbeving. Historici schatten het op een beving met een magnitude van 8,2.

Darwin schreef dat de beving "plotseling kwam en twee minuten duurde, maar de tijd leek veel langer". Als iemand die aardbevingen heeft meegemaakt terwijl hij in Californië woonde, kan ik bevestigen dat de tijd lijkt stil te staan als de aarde waarop je staat onder je voeten rolt.

Darwin schreef toen: "Een zware aardbeving vernietigt onmiddellijk onze oudste zekerheid: de aarde, het symbool van soliditeit, heeft zich als een dunne korst over de vloeistof onder onze voeten bewogen - één seconde in de tijd heeft in de geest dan een vreemd idee van onveiligheid gecreëerd."

Hij heeft gelijk als het gaat om de psychologische gevolgen van grote aardbevingen. Ze creëren een gevoel van angst en vrees, heel anders dan iets anders.

Na een grote beving zijn sommige mensen nooit meer hetzelfde. Anderen kiezen ervoor ver weg te gaan van het gebied van de aardbeving en nooit meer terug te keren.

Naarmate we dichter bij het einde van deze genadeperiode komen, kan het steeds moeilijker worden om plaatsen te vinden die buiten het bereik van aardbevingen liggen. In Matteüs 24:7 waarschuwde Jezus dat in deze laatste dagen de frequentie en intensiteit van aardbevingen in de wereld zal toenemen. In Lukas 21:22 sprak Hij van "...grote aardbevingen...".

De afgelopen maand, in een tijdspanne van een week, heeft de aarde drie grote aardbevingen meegemaakt. Een 7,3 sterke aardbeving schudde delen van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied dat ligt voor Venezuela. Later werd Peru getroffen door een 7,1-aardbeving.

Vervolgens was er een 8,2-beving in de Stille Zuidzee bij Fiji. Die past in de definitie van 'superaardbeving'.

Wetenschappers kunnen alleen schattingen geven van de kracht en de omvang van aardbevingen die vóór de 20e eeuw plaatsvonden. Zij hebben echter een vrij groot vertrouwen in hun schattingen, welke ongeveer 500 jaar teruggaan.

En wat ze ons vertellen zijn eye-openers. Zeker in het licht van Jezus' waarschuwingen over de toename in frequentie en intensiteit van aardbevingen wereldwijd.

Denk hier eens over na: Wetenschappers schatten dat er tussen 1500 en 2000 dertig aardbevingen van 8,5 omvang of meer hebben plaatsgevonden. In onze jonge eeuw hebben we al zes van deze enorme aardbevingen gehad.

Denk daar eens over na. Volgens de Amerikaanse geologische studie had de aarde sinds vijfhonderd jaar geleden minder dan 30 van deze monster-bevingen. En in de afgelopen 17 jaar (2001-2018) hebben we er al zes gehad!

Verder zijn er in de bekende geschiedenis van de wereld slechts vijf aardbevingen met een kracht van 9 of meer geweest. Twee van die vijf zijn in deze jonge eeuw al voorgekomen.

En alle vijf zijn sinds 1948.

Klinkt die datum bekend? Het is het jaar dat Israël officieel weer een natie is geworden.

Verbaast u dat, of niet?

En hier is iets anders dat een beetje verontrustend is. Zeker als je woont in een gebied dat beschouwd wordt als een "aardbevingsgebied".

Mijn vriend Pastor Tom Hughes uit San Jacinto, Californië (in de buurt van de beruchte San Andreas scheur) schreef dit over de recente bevingen: "Het beangstigende van deze twee recente superaardbevingen is dat ze niet mogelijk zouden moeten zijn. Wetenschappers dachten dat geen van beide storingsystemen in staat was zulke grote aardbevingen te veroorzaken. Dat is eng, want onze bouwvoorschriften zijn gebaseerd op deze nu verouderde wetenschappelijke voorspellingen. De wetenschappers hebben bijvoorbeeld lang gezegd dat een verstoring het zuidelijke deel van de San Andreas tot een 7,8 magnitude aardbeving kan leiden. Nu weten we dat het veel, veel groter zou kunnen zijn.

(Dat alleen al maakt me blij dat ik weer naar mijn geboortestad Texas ben verhuisd!)

Maar het belangrijkste is dat Jezus zei dat het zou gebeuren, en het gebeurt!

Een profetie in Jesaja waarschuwt: "De aarde heftig wordt geschud. De aarde waggelt als een dronkaard heen en weer. (Jesaja 24:19-20)

Sommigen zien die profetie als symbolisch. Maar in de profetische tijdlijn valt het perfect samen met Openbaring 16:18, dat zegt: "Er kwam een grote aardbeving, zoals er niet was geweest sinds de mens was op de aarde."

Als die aardbeving uiteindelijk de aarde treft, zal de wereld als een dronkaard lijken te waggelen. Nu, dat zou kunnen verwijzen naar de grond die "heftig geschud" wordt, zoals Jesaja beschreef, in de regio in de buurt van het epicentrum. Maar de aardbeving van 9,1 nabij Japan in 2011 heeft de aarde letterlijk maar liefst 25 cm uit zijn as gehaald. Deze profetie zou ook naar zoiets kunnen verwijzen.

Als een 9,1 aardbeving de aarde 25 cm kan verschuiven, bedenk dan hoe massaal en angstaanjagend de aardbeving zal zijn dat maakt dat de "aarde heen en weer gaat als een dronkaard...".

Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat niemand van ons nog op deze aarde wil zijn als dat gebeurt! Daarom is het belangrijk om je NU voor te bereiden om deze wereld te verlaten als Jezus terugkomt voor zijn gemeente. En dat kan op elk moment gebeuren!

Maar aardbevingen als wereldschokkend zijn niet de enige reden om je voor te bereiden op de Opname. Deze oude wereld is ook op veel andere manieren instabiel!

Sommige deskundigen waarschuwen dat er nog een wereldwijde financiële ineenstorting in het verschiet ligt.

Anderen luiden de noodklok vanwege een nieuwe bezorgdheid: om het milieu in verband met "mega-droogte". Ze zeggen dat als het westen van de Verenigde Staten door gaat met een nieuwe droge winter zoals vorig jaar, dan zullen we in grote problemen komen.

El Paso, Texas, is bijvoorbeeld voor de helft van zijn watervoorziening afhankelijk van het Elephant Butte Reservoir. Eind vorige maand was dit ondergrondse stuwmeer afgenomen tot 3% van zijn capaciteit. In 1990 bevatte het 60.000 kubieke meter aan water. Het heeft nu ongeveer 1800.

CNBC rapporteerde dat een "kern-aangedreven Russische raket (die Vladimir Poetin onlangs heeft aangeprezen te hebben met "onbeperkte bereik") op zee verloren is gegaan na een falende test vorig jaar.

Hopelijk is hij verloren gegaan in een diep deel van de oceaan, zodat terroristen er niet bij kunnen. Wat zorgen baart, is het "nucleaire" deel van de raket. Dergelijke apparaten kunnen worden gebruikt om "vuile bommen" te maken. Een vuile bom is een conventionele bom die vervuild is met radioactief materiaal. Bij de explosie zal dat radioactief materiaal zich over een groot gebied verspreiden, waardoor het mogelijk jarenlang onbewoonbaar zou zijn.

Het is een echt terroristisch wapen.

Maar wat het nog enger maakt. Het tijdschrift TIME meldde onlangs: "In 2016 waren 189 incidenten van vermist of onbevoegd kernmateriaal en andere radioactieve stoffen uit de hele wereld die werden gemeld aan de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

En dat is alleen wat er "gerapporteerd" werd!

In juli onthulde The Wall Street Journal: "Hackers die voor Rusland werkten, claimden dat vorig jaar 'honderden slachtoffers' in een gigantische en langlopende campagne, die hen tot in de controlekamers van Amerikaanse elektriciteitsmaatschappijen plaatste, waar ze stroomstoringen hadden kunnen veroorzaken".

Betekent dit dat ze ons elektriciteitsnet op een door henzelf te bepalen tijdstip kunnen stilleggen?

Terwijl Rusland alle publiciteit krijgt, zijn verschillende andere landen actief betrokken bij een cyberwarfare tegen de Verenigde Staten.

Een grote is China. Iran is misschien wel het meedogenloosste land.

Voor mij is het meest verontrustende aspect van dit alles echter niet hoe afhankelijk onze banksystemen en elektriciteitsnetwerken zijn van computers en computernetwerken, maar hoe afhankelijk het Amerikaanse leger van computers en computernetwerken is geworden. Helaas is het vragen van een modern leger om te vechten zonder zijn computers een beetje als het vragen van een man om een race te lopen zonder zijn benen.

Dit is een van die situaties waarin we God dagelijks moeten vragen om Zijn genade en bescherming van onze natie. Hoe "moderner" we worden, hoe kwetsbaarder we zijn.

Ten slotte, president Gerald Ford bood in september 1974 de voormalige president Richard Nixon een "volledige, vrije en absolute gratie" aan, die toen snel in staat van beschuldiging zou worden gesteld. Als je Nixon was, zou dat toch een fluitje van een cent zijn?

Niet dus.

U ziet dat in een eerdere uitspraak van de Supreme Court (Burdick tegen de Verenigde Staten) de rechters hadden geoordeeld dat een gratie kan worden verlengd zonder aanklacht en zonder dat daarom is verzocht. Maar om geldig te zijn, moet het worden aanvaard.

De raadsheren merkten verder op dat "een pardon draagt een toerekening van schuld in zich; acceptatie, een bekentenis ervan".

Nixon verzette zich tegen het verlenen van gratie omdat hij het afschuwelijk vond om zijn schuld toe te geven.

Natuurlijk gaf hij later toe en aanvaardde het pardon. En, naar de mening van president Ford, hij biechtte het op.

(Interessant genoeg geloof ik dat Nixon door die gratie te aanvaarden uiteindelijk zijn terugkeer naar een positie van aanvaarding door de natie mogelijk heeft gemaakt en een herstel van veel van het respect dat zijn presidentschap en zijn prestaties eigenlijk verdienden.

Daar bevinden veel mensen zich geestelijk. Ze willen hun schuld niet bekennen en hun noodzaak aan een Heiland niet toegeven.

Het Goede Nieuws begint namelijk met het slechte nieuws. Wij zijn schuldig. En wij hebben vergeving nodig. Wij zijn zondaars. En we hebben genade nodig. Wij zijn onze redding niet waardig. We verdienen de hel, niet de hemel.

Maar Jezus verleende ieder van ons vergeving voordat wij erom vroegen en voordat wij in staat van beschuldiging werden gesteld. Hij breidde het uit vanaf het kruis voordat we zelfs maar geboren waren.

Het probleem voor veel mensen is dat het aanvaarden van Gods vergeving betekent dat ze hun schuld bekennen.

Maar hier is het Goede Nieuws. Als u gewoon uw trots inslikt en Zijn vrije gave van vergeving aanneemt, zal Hij die kostbare woorden over uw plaats in de hemel schrijven: "Volledig betaald!

Want dat is precies wat Jezus deed met Zijn dood op Golgotha. Hij betaalde uw zondeschuld volledig af. Hij verloste u, wat betekent dat hij "u kocht uit de slavernij." Hij bevrijdde u "door de prijs van een losgeld te betalen!"

Maar alleen uw "aanvaarding" van deze vergeving zal u toegang geven tot een leven van eeuwige vreugde wanneer onze tijd op deze aarde voorbij is.

Romeinen 1:16 zegt: 'Want Ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is de kracht van God voor het heil van een ieder die gelooft.' "Iedereen" omvat ook u.

God biedt u nu redding aan. Het enige wat u hoeft te doen is aan God te erkennen dat u een zondaar bent en Hem om Zijn vergeving te vragen.

De Bijbel zegt dat Hij vrij zal vergeven iedereen die vraagt met oprechte gemoed.

Wanneer u dat doet, zal Hij u de vergeving schenken die Jezus voor u heeft gekocht met Zijn dood aan het kruis van Golgotha.

Wacht niet af. Doe het nu!

En u hoeft niet door de aardbeving heen te leven om alle aardbevingen te beëindigen!

Gods Zegen,

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey