www.wimjongman.nl

(homepagina)

Kalm geloof

Door Gary Stearman - 26 juni 2018.

()

Het wordt steeds moeilijker om het kalme en zelfverzekerde geloof van de apostelen te bewaren! Als we de ontwikkelingen in de huidige wervelstorm van wereldlijke verwarring volgen, worden we omringd door een culturele energie, met een eigen, voortdurend veranderende opvatting over persoonlijk succes en tevredenheid. Het gedijt op een steeds grotere verscheidenheid van slimme apparaten die universeel worden bekeken op een manier zoals eerdere generaties naar de Heer keken.

Die apparaten staan op het punt om ons leven te beheersen. Van de wieg tot het graf - letterlijk - begeert de opkomende wereld het gemak van het automatische: Alarmering, camera's, sensoren en computergestuurde apparaten voorzien in onze behoeften. Bovenal brengen zij de voortdurende belofte om over ons te waken en zegeningen te brengen. Een overvloed aan computerchips! Ze hebben een eigen leven, van kijken, luisteren, analyseren, beschermen, bijstellen, ontdekken en beperken... ze hebben bijna een houding van alomtegenwoordigheid bereikt.

Ze dragen informatie aan ... aan weet u wie? Alles is online... het eigendom van de energie achter de sluier. Het kweekt onophoudelijk een onheilspellende afhankelijkheid, doet zijn werk, golf na golf van elektrische macht die een alwetend sociaal netwerk weeft, een weefsel dat zich voordoet als een eenheid. Het brengt aan deze generatie een totaal verschillende opvatting van de geestenwereld, die niet door God wordt aangedreven, maar door kolen, aardgas, windenergie en zonnepanelen. Het genereert persoonlijke stroom via het elektriciteitsnet. Een elektronische myriade van foto's (egoïsme, vriendenverslagen, familie en belangrijke gebeurtenissen), dat is de nieuwe geschiedenis, geschreven op een oppervlak van elektronische energie. Miljoenen berichten per minuut worden in de wereld van de microchips geplaatst: wiskundig, verbaal, literair, picturaal en emotioneel.

Je hoeft niet ver te kijken om het resultaat van deze nieuwe aanwezigheid te zien. Het is een samenzwering om ons te informeren, te beschermen en vertrouwen te geven. Maar het is een uitstapje naar ijdelheid... en volatiel!

Je hoeft alleen maar naar die videovensters te kijken die overal hangen, om massale verwarring, klassenstrijd en vulgariteit door het elektronisch kijkglas te zien stromen. Men ziet geen vrede op de straten van de wereld. Men ziet een constante spanning, opgebouwd in golf na golf van smart-phone verbindingen. Er is een korrelig seculier gevecht dat zich in academische instellingen vormt. Ze hebben afstand gedaan van de traditionele joods-christelijke stabiliteit in een nieuw en ontluikend verlangen naar een vrede die nooit komt. In plaats daarvan is er het voortdurende gerommel van onenigheid, elektronisch als geldig gecertificeerd. Het spant samen om ons te informeren, maar vult ons met angst die ronddraait in steeds toenemende golven van onzekerheid.

Men herinnert zich Paulus' beschrijving van de typische seculiere man uit zijn eigen tijd: "dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid." (I Tim.6:4-6).

Iedereen is op zoek naar tevredenheid. Maar zonder de Heer komt het nooit.

Paulus schreef ook: "O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis." (I Tim.6:20).

De elektronische wervelstorm van vandaag is gebouwd op een fundament van valse kennis die geen vrede zal brengen. Er is maar één pad dat ons daarheen brengt.

"4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus." (Phil.4,4-7).

Dit is de duidelijke route door de elektronische jungle.

[Opmerking editor: Jezus zei het al; de mens zal zijn huis bouwen op zand, (de grondstof voor chips is silicium wat een soort zand is) en zijn huis zal instorten onder de storm van Gods oordeel.]

Bron: Maintaining the Calm and Confident Faith of the Apostles!