www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

Week 43, 2018

()

Mensen vragen zich soms af waarom ik de moeite neem om over de gevaren van de islam te praten.

Ze zeggen: "Waarom niet alleen de positieve aspecten van het Evangelie presenteren?"

Ze vergeten dat Jezus zelf waarschuwde voor gevaarlijke geloofssystemen. En Hij noemde ze bij naam!

Als dienaar van het Evangelie is het mijn plicht om te laten zien dat het Evangelie van Jezus Christus niet zomaar een andere "religie" is. Het is de waarheid van God zelf!

Soms kan dat het beste bereikt worden door het gevaar te onthullen van zuiver menselijke, zelfs demonische, geloofssystemen die beweren te kunnen concurreren met het Evangelie.

Het is ook van cruciaal belang om te begrijpen dat ik ook als "wachter op de muur" dien. God heeft mij de opdracht gegeven om een waarschuwende boodschap te laten horen wanneer ik gevaar aan de horizon zie.

De islam is een van de grootste gevaren voor de wereld van vandaag.

Dr. Peter Hammond is een zendeling uit Zuid-Afrika. Hij heeft gediend in Mozambique, Angola en Soedan. Hij heeft uit eerste hand de tragedie van het moslimgeloof gezien. Noodgedwongen werd hij een expert op dit gebied.

In het programma van deze week ga ik putten uit Dr. Hammonds uitgebreide onderzoek naar de historische impact van de moslimbevolking op de landen die zij als vluchtelingen en immigranten zijn binnengekomen.

Dr. Hammond breekt de demografie op in gemakkelijk te begrijpen verklaringen. En de informatie is verbluffend.

In feite zien we elk van de scenario's die hij beschrijft, elke dag uitgespeeld worden in het avondnieuws. Europa is het schoolvoorbeeld geworden van de bevindingen van Dr. Hammond. Amerika kan de volgende zijn.

Ingrid Carlqvist, een Zweedse, is gealarmeerd als ze ziet hoe deze gevolgen zich in Zweden manifesteren. Zij waarschuwt dat de islam niet verenigbaar is met de democratie, omdat het niet zomaar een religie is. Het is "een politieke ideologie, een rechtssysteem (Sharia), en een specifieke cultuur die regels heeft voor vrijwel alles in het leven van een persoon: hoe je je moet kleden; wie je vrienden moeten zijn; welke voet je het eerst moet zetten als je de badkamer binnengaat... De islam streeft ernaar om elk aspect van het menselijk leven te beheersen - de definitie van een totalitaire ideologie".

Dit gebeurt in verschillende mate in Europa en begint nu ons leven hier in de Verenigde Staten ook te beïnvloeden.

Mensen, let op, immigratie die niet gevolgd wordt door assimilatie, is slechts een andere naam voor een "invasie".

Maar de islam is niet de enige tirannieke ideologie die Amerika vandaag de dag verontrust. De LGBT-beweging is veel invloedrijker, en dat met veel minder mensen dan de islam.

In feite wordt de recentste belachelijke tirannie - de transgender kwestie - uitgeoefend op 99.7% van het Amerikaanse publiek door een schamele 0,3%.

Dat is niet 3%, dat is 0,3%. Drie tienden van een procent die zich als "transgender" laat identificeren. Maar toch riskeren hypocriete multinationale bedrijven, organisaties, overheden en publieke figuren hun hele reputatie en fortuin in een poging om hun scheve waarden aan elk persoon in de Verenigde Staten op te dringen. Voor hen maakt het niet uit wat de gemiddelde Amerikaan gelooft of denkt!

Waarom? Het heeft geen zin.

Tenzij dit de eindtijd is! Want dit is een van de kenmerken van de eindtijd die door de Bijbelse profeten worden voorspeld - dat het verkeerde goed zou worden genoemd, en het goede verkeerd.

Vorig jaar vierden we de 50e verjaardag van de Zesdaagse Oorlog. 50 jaar geleden, in juni 1967, brak er een korte oorlog uit tussen Israël, Egypte, Jordanië en Syrië. De wereld is nooit meer hetzelfde geweest.

Deze week zal ik een beetje terugdenken aan die cruciale gebeurtenis.

Tot slot wil ik het hebben over het gezag van Christus.

De meeste christenen hebben een vaag begrip van de macht en het gezag dat aan Jezus toebehoort, maar ze kunnen er niet de vinger op leggen hoe Hij Zijn gezag kreeg of hoe het zich tot hen verhoudt.

Ik kan geen andere waarheid bedenken die fundamenteler is geweest voor mijn hele begrip van Gods werk in mijn leven dan de waarheid van Christus' zegevierende overwinning van Satan.

Het is onmogelijk om uw positie van overwinning in Christus te waarderen, totdat u weet hoe Hij Zijn overwinning over uw drie grote vijanden won: de wereld, het vlees en de duivel.

God zegene u,
Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey