www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

17 augustus 2018

Het is een harde, hete zomer geweest in Israël en de Gazastrook.

De "Mars van Terugkeer" is al meer dan 20 weken aan de gang. In die tijd zijn 160 Palestijnen gedood tijdens gevechten met Israëlische troepen aan de grens tussen Gaza en Israël.

Israël is door de wereldpers afgeranseld voor de verdediging van de grens. Maar de meeste van die mediakanalen vertellen dan ook niet het volledige verhaal.

Vorige week bestormden een dag lang meer dan 9000 Palestijnse oproerkraaiers de Israëlische grens. Ze brachten molotovcocktails en andere explosieven mee. Er werden granaten naar de Israëlische soldaten gegooid.

Hamasagenten lieten vliegers en ballonnen in Israël binnenvliegen. Zij droegen explosieve ladingen van brandbommen. De Gazanen hebben dergelijke apparaten gebruikt om honderden branden te veroorzaken sinds de "Mars van Terugkeer" begon. Deze branden hebben bijna 3000 hectare verbrand.

Alleen al vorige week heeft Hamas meer dan tweehonderd raketten en mortieren afgevuurd op Israëlische burgers. Sommige van die raketten kwamen neer in de buurt van speeltuinen vol met Israëlische kinderen.

Hamas-sluipschutters hebben Israëlische soldaten gedood en verwond.

De reguliere media bagatelliseren ook het feit dat de meeste Palestijnen die door de IDF zijn vermoord, Hamas-soldaten of leden van andere Palestijnse milities zijn.

Er zijn ongeveer een dozijn Palestijnse kinderen omgekomen bij deze botsingen, maar de media vragen nooit waarom de Palestijnen hun kleine kinderen opzettelijk mee laten vechten. Het antwoord is eenvoudig. Hamas heeft zich altijd, met hun arsenalen en hun raketwerpers onder de burgers verstopt, vooral kinderen. Als de Israëli's reageren op aanvallen, zullen burgers en kinderen op die manier zeker bijkomende schade ondervinden.

Het zorgt voor een effectieve propaganda, vooral wanneer de medeplichtige mainstreammedia het volledig slikt.

Maar Israël is een wonderbaarlijke natie. God beloofde dat Hij in de laatste dagen van deze periode Zijn volk terug zou brengen in hun eigen land. En hoewel die dagen moeilijk zullen zijn, op het einde zal Hij hen persoonlijk verdedigen en ze zullen nooit meer worden verstrooid.

Dus zij die vechten tegen dit wonderbaarlijke volk, vechten een verliezende strijd. Het Boek Openbaring spreekt van een massale opwekking onder Joden na de Opname. En Romeinen 11:26 belooft: 'Heel Israël zal gered worden.'

De media dringt erop aan dat we in de ban zijn van een massale handelsoorlog. De cijfers zeggen het tegendeel, maar wanneer is dat de afgelopen jaren van belang geweest voor de reguliere media?

De waarheid is dat de Verenigde Staten, na jaren van flagrante oneerlijke handelsovereenkomsten met andere naties, zijn begonnen om terug te vechten.

President Trump heeft de wereld verrast door tarieven op te leggen aan landen waarmee we consequent scheve handelsbalansen hebben. Hoewel hij kritiek heeft gekregen, werpt de strategie haar vruchten af.

China heeft op een "lik-op-stuk"-basis gereageerd, en heeft gedreigd massale represailles te nemen. Natuurlijk voorspellen de media de economische ineenstorting van de VS als gevolg daarvan.

China lijkt echter te buigen. Ze kondigden aan dat ze deze week een hooggeplaatste minister en een team van onderhandelaars naar Washington sturen om de onderhandelingen over een resolutie te hervatten.

Ook de Europese Unie heeft plotseling het licht gezien en een paar dagen geleden een voorlopige overeenkomst met de VS bereikt om onze handelsregelingen drastisch te veranderen. Dit omvat het kopen van veel van de sojateelt waarvan China dreigt om de belastingen erop te verhogen! Dat kreeg de aandacht van China.

President Trump wijst erop dat dit niet alleen een kwestie van economie is, maar ook van nationale veiligheid.

Neem bijvoorbeeld staal. De Amerikaanse staalindustrie was ooit de wereldleider. Maar het kon niet concurreren toen andere landen hun staalindustrie gingen subsidiëren en staal in de VS dumpten tegen prijzen die onder de marktwaarde lagen.

Ondertussen hebben veel van die landen enorme invoerrechten geheven op staal dat uit de Verenigde Staten wordt geïmporteerd. De Amerikaanse staalindustrie begon te sterven, met het verlies van honderdduizenden banen.

Maar staal is essentieel voor de nationale veiligheid. Een land dat het grootste deel van zijn staal importeert - evenals het meeste van zijn energie - brengt zichzelf in gevaar. Zij geeft haar nationale veiligheid in handen van buitenlandse mogendheden.

Ook de Verenigde Staten zijn hun sanctiemacht effectiever gaan gebruiken om het gedrag van oorlogvoerende naties als Turkije, Rusland, Iran, Libanon, Syrië, Libië en Noord-Korea te beïnvloeden.

We weten nog niet hoe dit allemaal zal uitpakken. De wereld is er niet aan gewend dat de Verenigde Staten voor zichzelf opkomt en een eerlijke deal eisen. Maar de Bijbel vertelt ons dat in de laatste dagen de wereld een grote economische beroering zal ervaren.

Dat is nu al een aantal jaren het geval. De wereld is ermee geplaagd door op op de rand te staan van een economische ramp. Landen zijn wanhopig bezig met allerlei noodmaatregelen, zoals renteloze leningen of zelfs negatieve rente, om hun economie draaiende te houden. En wat vroeger 'noodmaatregelen' waren, is nu normaal.

De Bijbel geeft ons een goed beeld van hoe de wereldeconomie zal functioneren in de laatste dagen: soms gaat het goed; op andere momenten zal het goed gaan voor de rijken, maar niet voor alle anderen. En dan komt er een punt waarop alles voor iedereen uit elkaar valt.

De angst zal de Antichrist aan de macht te brengen. We weten dat omdat Openbaring 13 beschrijft dat de wereld zijn hele economische systeem aan de Antichrist en de Valse Profeet overdraagt.

Het wordt steeds makkelijker om te zien hoe alles al snel uit elkaar kan vallen. Het feit dat de wereld zo dicht bij een economische ineenstorting is, betekent dat deze dingen zeer snel moeten gebeuren.

Ik heb het in dit programma vaak over de dramatische toename van de vervolging van christenen over de hele wereld. Een van de meest sprekende voorbeelden hiervan is China. Zelfs leden van de reguliere media beginnen er eindelijk over te berichten.

Maar aanvallen op het christendom beperken zich niet tot China en het Midden-Oosten. De New York Times is ook volledig in staat tot antichristelijke onverdraagzaamheid. (Ik weet het, dat verbaast u niet.)

Onlangs waarschuwde Frank Bruni, een van de redactionele schrijvers van de Times, dat het afzetten van president Trump het beste is, maar "het veel grotere gevaar is van Pence".

Bruni is van mening dat vicepresident Mike Pence "gevaarlijk" is omdat hij in Jezus en de Bijbel gelooft. Maar dat is niet alleen een aanval op de Vice President, het is een aanval op miljoenen Amerikanen die, net als Vice President Pence, ook in de Bijbel geloven. Hij schildert ons als kwaadaardig en gevaarlijk.

Mensen, dit is het begin. Zoals ik al jaren waarschuw, komt er vervolging voor de westerse kerk. Onze broeders en zusters in andere delen van de wereld worden al meedogenloos onderdrukt. De Bijbel zegt dat het zal gebeuren.

Jezus zelf vertelde ons: "Een slaaf is niet groter dan zijn meester. Als zij Mij vervolgden, zullen zij u ook vervolgen. Maar wees niet bang of ontmoedigd. In de tijd van vervolging zal Zijn Heilige Geest ons versterken en leiden. En Jezus beloofde dat Hij ons nooit in de steek zou laten.

En nog één ding. Omdat we de vervolging nu duidelijk aan de horizon kunnen zien verschijnen, net zoals de Bijbel voorzag, betekent dat ook dat we alles wat de Bijbel ons vertelt kunnen geloven. En het vertelt ons dat Jezus binnenkort komt.

Geloof het! Bereid u voor!

Gods zegen,

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey