www.wimjongman.nl

(homepagina)

The Hal Lindsey Report

13 juli 2018

De hitte doodt 54 mensen in het zuiden van Quebec. De temperaturen in het noorden van Siberië stijgen tot 40 graden boven het normale. Afrika heeft de hoogste temperatuur ooit gemeten op dat continent.

Wat gebeurt er met het weer?

Wat het ook is, de opwarming van de aarde geeft de klimaat-menigte opwinding. Zij zien het als bevestiging van hun religie: de Verheven Kerk van Klimaatverandering.

Maar ze verdoezelen twee onderscheidingen. Ten eerste, in tegenstelling tot wat de reguliere media en de politiek correcte menigte u willen doen geloven, ontkent bijna niemand dat het klimaat op aarde aan het veranderen is. In feite is er een constante staat van verandering door de gehele geschiedenis heen.

Wat velen van ons wel ontkennen, is dat het verandert door iets wat de mens aan het doen is. Wij geloven dat het verandert door natuurlijke invloeden en schommelingen. Dingen zoals verhoogde zonne-activiteit wat direct van invloed is op de aarde. Zonne-activiteit die door de eeuwen heen is toe- en afgenomen. Daarom leert de geschiedenis ons dat de aarde verschillende ijstijden heeft doorgemaakt.

Het tweede onderscheid dat de opwarming van de aarde vertroebelt, is het verschil tussen "klimaat" en "weer". "Klimaat" verwijst naar meteorologische patronen over een lange periode. "Weer" verwijst naar wat er op dit moment gebeurt. In Texas zeggen we dat als je niet van het weer houdt, wacht dan vijf minuten en het zal veranderen.

Dus die aarde-opwarming-mensen grijpen de laatste hittegolf aan als bewijs dat het "klimaat" snel aan het opwarmen is. De Verenigde Staten zouden dus 300 miljard dollar moeten ophoesten (onze bijdrage die wordt gevraagd in het klimaatakkoord van Parijs, waaruit president Trump zich heeft teruggetrokken) om daar een eind aan te maken.

Natuurlijk, als de komende winter bijzonder koud en guur is, zullen sommigen van hen hun mond houden en hopen dat je het niet opmerkt. Anderen zullen erop staan dat de brute kou bewijst dat het "klimaat" snel aan het afkoelen is. De Verenigde Staten zouden dus 300 miljard dollar moeten ophoesten om daar een einde aan te maken. Interessant genoeg zijn China en India, 's werelds twee grootste vervuilers, niet verplicht om iets te doen - of iets te betalen - de komende 30 jaar.

Maar ik achtervolg hier konijnen.

Het punt is dat God na de grote overstroming een belofte aan de mensheid heeft gedaan: "Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden." (Genesis 8:22). Dat betekent dat wat de mens ook doet of niet doet, de natuurlijke orde der dingen niet zal veranderen. Bespaar dus uw geld.

Echter, de Bijbel behandelt wel weer het onderwerp van vreemd weer. Zeker nu we het einde van deze Genadetijd naderen.

Jesaja vertelt over een toekomstig oordeel over de aarde, waarin de wereld "treurt en verwelkt... Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden." (Jesaja 24:4,6 HSV)

Dat heeft waarschijnlijk te maken met een nucleaire oorlog en de verwoestende, onophoudelijke branden die daarop volgen. Maar het lijkt ook weersfenomenen te omvatten, want een ander vers in hetzelfde hoofdstuk voorspelt dat de wijnstokken zullen "verwelken" (Jesaja 24:7 Volledige Joodse Bijbel) als gevolg van menselijke ongehoorzaamheid aan God. Het hoofdstuk impliceert droogte op planetaire schaal.

Openbaring 16:8 vertelt over iets dat zal gebeuren tijdens de Verdrukking: "En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur (Openbaring 16:8).

Het gaat hier niet om een kernoorlog, maar om gewelddadig zonlicht! Het is nog niet gebeurd, maar de aarde lijkt er een voorproefje van te krijgen.

Jezus zei, en de Bijbel vertelt ons, dat als we zijn terugkeer naderen, we een toename van vreemd weer kunnen verwachten. Maar het ergste zal pas komen op het moment van de Verdrukking. Maar als je in Christus bent, dan ben je al weg.

Enkele dagen geleden hebben zeven voormalige ambassadeurs van de VS bij de Verenigde Naties een brief gestuurd aan minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Zij vroegen hem om 100 procent van de financiële middelen die de VS jaarlijks aan UNRWA, de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen, verstrekken, te herstellen.

Eerder dit jaar hebben de VS hun bijdrage aan UNRWA met 50% verlaagd. Nadat we bijna 5 miljard dollar hebben gegeven, hebben we dat uiteindelijk gedaan omdat de UNRWA, die al bijna 70 jaar actief is, tot nu toe zelfs nog niet één Palestijnse vluchteling heeft geregeld. In plaats daarvan houden ze hen opgesloten in smerige, ellendige, overvolle "kampen", zodat ze kunnen worden gebruikt als politieke pionnen in de voortdurende strijd om Israël te delegitimeren. UNRWA-scholen indoctrineren Palestijnse kinderen om Israël te verachten. Zij moedigen terrorisme aan door terroristen, nazi's, en de vernietiging van de Joden te loven en te eren. Hun scholen en ziekenhuizen worden vaak gebruikt om raketten en raketwerpers te huisvesten voor gebruik tegen Israël.

De kampen van de UNRWA zijn verloederd en gevaarlijk. Zelfs pro-Palestijnse organisaties beweren dat Palestijnse kinderen daar niet veilig zijn.

De vluchtelingen moeten worden opgenomen in de samenlevingen om hen heen. In plaats daarvan worden ze door UNRWA opgesloten en afhankelijk gehouden van de VN voor voedsel en onderdak. Zoals Caroline Glick opmerkt: "Zij veroordelen de Palestijnen tot voortdurende ellende en zorgen zij ervoor dat zij nooit of te nimmer het bestaansrecht van Israël binnen veilige grenzen zullen aanvaarden."

U ziet dat in 1948 de Arabische naties, die zich opmaakten om de nieuwe staat Israël binnen te vallen, veel van de Arabieren die in Israël woonden ervan hebben overtuigd te vluchten. Zij waarschuwden hen dat de Joden hen zouden afslachten.

Natuurlijk was het allemaal propaganda. Er zijn geen bloedbaden aangericht. Maar die angst heeft de aanhoudende Palestijnse vluchtelingencrisis veroorzaakt.

De meeste mensen zijn echter niet op de hoogte van de andere vluchtelingencrisis uit diezelfde periode.

In haar monumentale boek From Time Immemorial merkt Joan Peters op: "Voor elke vluchteling - volwassen of kind - in Syrië, Libanon, of elders in de Arabische wereld - is er een Joodse vluchtelinge die gevlucht is uit het Arabische land waar hij geboren is. Voor elke Arabier die naar een naburig land verhuisde, moest een Jood vluchten uit een gemeenschap waar hij en zijn familie misschien wel 2000 jaar hebben gewoond.

Om wraak te nemen tegen de nieuwe staat Israël maakten moslimnaties het leven voor de Joden in hun midden onmogelijk. Zij verloren hun bezittingen, veiligheid, waardigheid en fundamentele mensenrechten. Zij kregen te maken met vervolging en dood. Zij werden gedwongen uit hun geboorteland te vertrekken.

In 1948 woonden er meer dan 850.000 Joden in de Arabische wereld. Vandaag de dag zijn dat er nog maar zo'n 25.000.

In tegenstelling tot de Arabieren die niet met Joden in Israël wilden samenleven, maar nooit als staatsburgers in Jordanië, Syrië of Libanon werden geaccepteerd, accepteerde en assimileerde de jonge staat Israël rustig alle naar Israël gevluchte Joodse vluchtelingen.

In 1922, na de val van het Ottomaanse Rijk, gaf de Volkenbond de Britten een mandaat om in Palestina een vaderland voor te bereiden op de Joden.

In plaats daarvan gaven de Britten 75 procent van dat land aan de Arabieren voor een vaderland. Het was een uitgestrekt gebied ten oosten van de Jordaan. Het land stond bekend als Trans-Jordanië.

De resterende 25% werd gegeven aan "Eretz Yisrael" (Land van Israël). Het omvatte al het land van de Jordaan ten westen tot aan de Middellandse Zee. Dat geldt ook voor de gebieden die de Joden Judea en Samaria noemen. De wereld kent het als de "Westoever" (van de Jordaan).

Tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 nam Jordanië met geweld de Westelijke Jordaanoever over.

Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 nam Israël het terug.

Op de een of andere manier vond de wereld het oké dat Jordanië de Westelijke Jordaanoever (aan Israël gegeven door de Volkenbond) met geweld zou nemen. Maar ze zagen het als een misdaad toen Israël het 19 jaar later terugnam.

De oorspronkelijke "tweestatenoplossing" was het creëren van de Jordaanse natie voor de Arabieren die in Israël niet met de Joden wilden samenleven. Op de een of andere manier is die "tweestatenoplossing" de geschiedenis ingegaan.

Heb je gemerkt? Al-Qaeda maakt een comeback. ISIS heeft de krantenkoppen een paar jaar gestolen, maar de laatste tijd is Al Qaeda over de hele wereld actief. Met inbegrip van Cleveland waar de federale ambtenaren een aanhanger van Al Qaeda arresteerden die van plan was om een Vier-Juli-parade te bombarderen.

In België werden echtgenoten gearresteerd omdat zij van plan waren een vergadering in Parijs van een Iraanse oppositiegroep te bombarderen. In Oostenrijk werd een Iraanse diplomaat aangehouden en uitgewezen omdat hij hen had geholpen.

Een van de hoogste Duitse inlichtingendiensten bracht een rapport uit waarin Iran werd beschuldigd van "de illegale verspreiding van atoomwapens, biologische en chemische wapens".

De Jerusalem Post merkte op dat "de Duitse bondskanselier Angela Merkel een groot voorstander blijft van de Iraanse nucleaire overeenkomst ... Zij heeft geen commentaar geleverd op de bevindingen van haar inlichtingendiensten die haar opvattingen over de doeltreffendheid van de nucleaire overeenkomst lijken tegen te spreken.

Een "anonieme" Amerikaanse inlichtingenfunctionaris vertelde aan NBC News dat Noord-Korea mogelijk probeert de VS te misleiden over zijn nucleaire programma.

Persoonlijk heb ik niet veel vertrouwen in inlichtingenagenten die anoniem naar de pers lekken. Maar wat is hier de verrassing? De Noord-Koreanen houden de wereld al tientallen jaren voor de gek. Denken we dat ze van de ene op de andere dag zullen stoppen?

Dat is het punt van intensieve onderhandelingen met strikte supervisie- en inspectieprotocollen.

Zelfs als ze uiteindelijk van plan zijn om hun wapens op te geven, hoe meer ze nu bezitten, hoe meer invloed ze aan de onderhandelingstafel zullen hebben. We weten nog steeds niet hoe dit zal uitpakken, maar de twee partijen praten ten minste, en vechten niet.

Het Japanse Kyodo News Agency heeft geheime documenten gepubliceerd die het van de Chinese Centrale Militaire Commissie heeft verkregen. Ze geven ons enig inzicht in de urgentie die China voelt om een leger te ontwikkelen dat het Amerikaanse leger kan ontmoeten en verslaan.

Dit alles illustreert gewoon dat het inderdaad een gevaarlijke wereld is. Die met de dag groeit.

Mijn doel is om jullie duidelijk te maken hoe belangrijk het voor ons is om op God te vertrouwen. Dit wankele wereldsysteem dat zich in zulke diepe problemen bevindt, is uw hoop en dromen niet waardig. Het zal je in de steek laten.

Maar God blijft trouw. Zijn beloften blijven waar.

Hij beloofde: "Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten." Zodat we vol vertrouwen zeggen: "De Heer is mijn helper, ik zal niet bang zijn. Wat zal de mens met mij doen? (Hebreeën 13:5-6 NASB)

Romeinen 8:31 vraagt: 'Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?'

De nabije toekomst mag dan donker zijn, de eeuwige toekomst is glorieus zonnig! Vrees niet, Hij is bij ons!

Mis het verslag van deze week niet op TBN, Daystar, CPM Netwerk, diverse lokale zenders, www.hallindsey.com of www.hischannel.com.

Gods zegen!

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey