www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waar is het FBI-onderzoek naar Blasey-Ford?

Door Sher Zieve - 2 oktober 2018

Als we de het vuurtje over de goede rechter Brett Kavanaugh steeds maar weer opstoken en telkens achtergrondcontroles (van hem) door de FBI eisen (tot men vermoedelijk iets vindt om op hem vast te pinnen), moeten we dan niet op zijn minst een achtergrondcontrole van zijn aanklager eisen? Blasey-Fords familiebanden met de CIA (en logischerwijs ook met John Brennan) die naar voren komen. Zouden wij dat niet doen, en ook de FBI niet moeten vragen om haar geloofwaardigheid te onderzoeken? Als ze waar zijn - en sommigen lijken dat te zijn - zouden bovengenoemde banden niet grondig onderzocht moeten worden op authenticiteit? Zo niet... waarom niet? Moeten we de volledig ongefundeerde beweringen van een linkse vrouw alleen geloven omdat de aanklager een linkse vrouw is? Als dat de 'nieuwe norm' is, dan hebben we al verloren, want dan is ons land al volledig communistisch en er is geen schijn van recht meer. Zo niet, dan moeten ook de achtergrond en de banden van mevrouw Blasey-Ford grondig worden onderzocht.

Misschien is mevrouw Blasey-Ford echt de enigszins eenvoudige kinderlijke persoon die we allemaal zagen getuigen van haar trauma, vorige week; een ziel die naar mijn mening moeite leek te hebben met het begrijpen van een aantal vragen en zelfs een aantal basisbegrippen... dat wil zeggen, dit niet begreep: "we zullen naar Californië komen om u te ontmoeten". En een ziel die nog steeds verklaart dat ze zich niet kan herinneren wanneer of waar haar "aanval" heeft plaatsgevonden, noch kan ze zich herinneren wie haar naar het niet herinnerde huis bracht of hoe ze thuis kwam. Hmm. Vergeet niet, deze vrouw wordt verondersteld de graad van Doctor in de Filosofie te hebben behaald. Sommigen zeggen dat haar advocaten de verklaring 'de senatoren zullen naar je toe komen' niet goed hebben uitgelegd... wat ook herhaaldelijk werd vermeld op elk 'nieuws'-kanaal op televisie. Echter, nadat we gezien hebben de zorgvuldig bewerkte prestaties van Mw. Blasey-Ford, smeek ik om onderscheiding. En nu wordt er van ons verwacht dat we blindelings meegaan met de ongelijke en onethische "Kavanaugh is slecht... Blasey-Ford is goed"-dwaasheid. Mensen, hoe onwetend zijn we geworden? Kavanaugh heeft feitelijk bewezen (wat niet vereist of verwacht is in een Amerikaanse rechtbank) waar hij was, via geschreven kalenders (zoals ook zijn vader deed) voor heel 1982... het jaar waarin Christine Blasey 15 jaar oud was en het jaar waarin dit zou hebben plaatsgevonden. Maar mevrouw Blasey-Ford kan geen bewijs leveren van haar beschuldigingen... niets.

Hoe lang gaan wij-het-volk deze ongelijke toepassing van de Amerikaanse wet toestaan? Hoe lang gaan we de verder me het accepteren van de versnippering van onze grondwet? En hoe lang gaan we onszelf nog weerhouden van het abjecte kwaad - ja, kwaadaardige krachten binnen onze eigen regering om de perversie en verzwakking van ons land en zijn joods-christelijke achtergrond voort te laten gaan, voordat we eindelijk eens beginnen terug te vechten?

Geloof schenken aan voor de hand liggende leugens en slecht gedrag moedigt hen alleen maar aan om door te gaan. De meeste ouders weten dit maar al te goed. Gaan wij-het-volk toestaan dit door te laten gaan?

"Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste" - Exodus 20:16

SCHOKKEND! Christine Blasey Fords diepe banden met de CIA onthuld: https://www.youtube.com/watch?v=ChHUeEeE_39BY

Christine Blasey Fords banden met de CIA zijn diep en onweerlegbaar. Je zou het nooit te weten komen vanuit haar getuigenis: http://themillenniumreport.com/2018/09/christine-blasey-fords-connections-to-the-cia-are-deep-and-irrefutable-you-would-never-know-it-from-her-testimony/

IS DR. FORD DIEP VERBONDEN MET DE CIA: https://michaelsavage.com/is-dr-ford-deeply-tied-to-cia/

Bron: Where is the FBI Investigation of Blasey-Ford? » BarbWire