www.wimjongman.nl

(homepagina)

Europa is nu de grootste steun voor Jodenmoordenaars. Israël moet zijn les leren van President Donald Trump, evenals uit hun eigen BOEK.

door Keith Davies, politiek correspondent - 28 maart 2018

We dachten dat het nazisme iets uit het verleden was. Zoals we in veel berichten al hebben aangegeven, neemt het nazisme in Europa en zelfs in de Verenigde Staten weer toe. En ook neemt vandaag de dag de Jodenhaat toe, hoewel het politiek incorrect is om dit in het openbaar te zeggen. Het is ook triest om te moeten zeggen dat de Israëlische regering een beleid voert dat in strijd is met het welzijn van hun eigen Joodse bevolking. Ik zou het beleid van de Israëlische regering willen vergelijken met de Jodenraad-comités die door de nazi's werden ingesteld om de hulp van Joodse leiders in te roepen om de misdaden van vernietiging uit te voeren. Terwijl Israël een sterk leger en een enorme defensiemacht heeft, blijven ze samenwerken en geld leveren aan juist die mensen die blijven strijden voor hun vernietiging. Ik dacht dat Joden slimme zakenmensen waren. Donald Trump, een niet-Jood met een conservatief Joodse adviseur in Amerika, moest uiteindelijk het voortouw nemen om de hoeveelheid geld voor de terroristen te verminderen. Helaas stapt Europa er nu in om hun hulp op te voeren ter compensatie van het sterke en verstandige beleid van Amerika om de geldhoeveelheid terug te dringen. Het is verbazingwekkend hoe Europa prioriteit geeft aan de financiering van Joodse moordenaars, terwijl zij terughoudend zijn om hun eigen defensie-uitgaven voor de NAVO te verhogen. De wereld is zo ondersteboven.

( )

In 2016 gaf Duitsland publiekelijk toe dat het geld van de EU bedoeld was om terroristen te helpen die erop uit waren Joden te vermoorden. Israël zelf inde op grond van de Oslo-akkoorden belastingen voor de Palestijnse Autoriteit, ook dat geld helpt om Joden te doden. De Oslo-akkoorden waren helaas gevuld met het idee dat men met terroristen en criminelen kan onderhandelen om "vrede" tot stand te brengen. Het is nu en in de afgelopen vijfenveertig jaar bekend geworden dat de PLO een corrupte groep criminelen was, die het geld gebruikte om hun leiderschap te verrijken en hun volk in de steek liet door aan te zetten tot Jodenhaat, wat precies hetzelfde was wat Hitler en de nazi's deden. Het Joodse lokaas gaat door met de financiële hulp van de westerse wereld en de domheid van zowel de rechtse als linkse regeringen van Israël, die dit beleid toestaan. Kwaadaardige regimes die geen geld hebben, kunnen niet overleven. Kijkt u eens naar Noord-Korea, dat door de regering-Trump van geld en handel is uitgehongerd, wat nu lijkt uit te betalen, ook al is dat nog niet gebeurd.

( )

Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit. Ik, Yasser Arafat, man voor deze bestemming, wil hen die identiteit geven, door middel van een conflict met Israël.
- Yasser Arafat -

Het meest frustrerend om te zien is de voortdurende herhaling van dezelfde fouten over en weer, met hetzelfde resultaat, namelijk "geen vrede" en een voortzetting van de farce dat het nep idee van een etnische groep mensen, genaamd Palestijnen, een staat zou moeten hebben, gerund door corrupte criminelen en terroristen. Voor mensen die denken dat er een Palestijns volk bestaat, zij zijn onwetend inzake geschiedenis en archeologie, want tot 1974 noemde geen enkele Arabier zichzelf een "Palestijn", maar een Arabische, Zuid-Syrische of Arabische vluchteling. Slechts een paar maanden na de Yom Kippur-oorlog kwam in 1974 het idee van een Palestijns volk aan het licht en dat werd aan de wereld verkocht als een zak met goederen samen met een Israëlische regering, als de Jodenraad die buigt voor een beleid dat alleen maar de leugen bestendigt en het conflict gaande houdt.

Amerika onder Donald Trump erkent dat het financieren van terroristen een slecht idee is. Helaas blijft Europa de Joden-moordenaars financieren onder het mom van steun aan het "Palestijnse volk". Europa maakt zich geen zorgen over het Palestijnse volk, maar het weet heel goed dat het een geweldige manier is om Joden te haten. Het voldoet aan het perfecte scenario door Joden aan te vallen zonder antisemitisch te worden genoemd. Joden uit de linkervleugel, die hun verlangen naar vrede baseren zonder rekening te houden met de gerechtigheid van hun eigen zaak, zijn bereid om elk gezond verstand op te offeren voor het voor de hand liggende. Concessies aan Joodse haters brengt gewoon meer dood en geen vrede. Het idee van een Palestijns volk dat als een afzonderlijk en uniek volk bestaat, is een leugen en wordt als wapen gebruikt en ontzegt het Joodse volk het erfrecht op het land Israël, dat zowel historisch als religieus gerechtvaardigd en bewezen is door de archeologie. Het Palestijnse propagandawapen moet worden teruggedraaid en verdreven als Israël het conflict en de overwinning op de Joodse haat en terreur wil oplossen.

( )

Israël moet een lesje leren over hoe te onderhandelen van Donald Trump (ik zou willen dat Israël van hem een ere-Israëliet zou maken en hem in dienst zou nemen als hun premier nadat hij zijn Presidentschap heeft beëindigd). Een van Israëls grootste prestaties is hun industriële technologie op vele gebieden, waaronder computers, mobiele telefoons, medicijnen en landbouw. De wereld heeft de technologie van Israël meer nodig dan de Palestijnse zaak. Donald Trump kent de wereld en vooral China's noodzaak tot toegang tot onze markten. Trump gebruikt de dreiging van tarieven om bedrijven uit de Verenigde Staten een eerlijker toegang te geven tot buitenlandse markten om zo de handel voor iedereen te vergroten. Het beleid werkt al. Israël is echter bang dat wanneer het een hard beleid voert om de terroristische dreiging weg te nemen en zijn vijanden te vernietigen, er gevolgen zouden kunnen zijn voor haar economie. Maar nee, dat zal niet het geval zijn. De technologieën van Israël zijn gewenst en nodig, Europa heeft de producten van Israël meer nodig dan de Palestijnen. Leer een lesje van de Donald en begin de Palestijnse Autoriteit uit te hongeren naar geld. Negeer de druk van die zwakke en halsstarrige EU en geef geen geld meer voor de nepzaak van Palestina.

Als de Europeanen zich zo zorgen maken over de arme vluchtelingen, stel dan als voorwaarde dat ze dat naar andere Arabische landen verhuizen: steun verlenen aan Jordanië, Libanon en andere Arabische landen om "Palestijnen" op te nemen en de financiering van de Palestijnse Autoriteit stop zetten. Dit zal zowel de mensen helpen die lijden onder een beroerd Arabisch leiderschap als uiteindelijk om een einde te maken aan het conflict. Arabieren die in Israël willen blijven, kunnen tien jaar in Israël verblijven met de optie van staatsburgerschap op basis van hun loyaliteit aan de staat.

Er is geen demografisch probleem zoals links suggereert.

( )

Totale vruchtbaarheidscijfers (TFR) van Joodse vrouwen naar religiositeitsniveau, 1979-2009. Bron: volgens Hleihel, 2011.

Terwijl het Palestijns-Arabische geboortecijfer ongeveer hetzelfde is of zelfs iets hoger, is de Israëlische levensverwachting 82 jaar oud, terwijl de Palestijnse levensverwachting slechts 73 jaar bedraagt.

Israëlische vrouwen krijgen meer kinderen dan Arabische vrouwen, zoals in het verslag van november vorig jaar werd gesuggereerd.

Als Joden enig vertrouwen zouden hebben in hun eigen G-d, zouden ze moeten overwegen dat G-d hen niet terug zou brengen naar hun eigen land om ze te laten overvleugelen door hun ergste vijanden. Ik herinner mijn volk aan Amos hoofdstuk 9:14 en 15:

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, EN ZIJ ZULLEN NOOIT MEER WEGGERUKT WORDEN UIT HUN LAND, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Israëliërs en Joden moeten geloven in hun zaak en in de waarheid, willen zij echte vrede hebben.

Ik wens al onze lezers een Gelukkig Pasen en mijn Joodse broeders een Gelukkig Pesach.

Bron: Europe is Now the Main Funder of Jew Killers; Israel Needs to take a Lesson from President Donald Trump as well as their own BOOK. | Walid Shoebat