www.wimjongman.nl

(homepagina)

Rabbi's: Het einde van de linkervleugel is het beginteken van de Messias

[Ook hier de opmerking: Eerst komt de valse Messias. Johannes 5:43.]

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 29 mei 2018

 "Het denken van een wijze neigt naar de rechterhand, dat van een dwaas naar links. Prediker 10:2 (De Israël Bijbel™)

( )

Rabbi Matityahu Glazerson (Screenshot)

Volgens Rabbi Matityahu Glazerson, een Thora Code-expert, is het politieke conflict tussen links en rechts een mystieke oorlog die bijbelse wortels heeft. Volgens de rabbi wijzen verborgen aanwijzingen in de Bijbel erop dat de linkervleugel dit jaar verslagen zal gaan worden, wat een voorloper is van de Messias.

Net als in de VS worden de gevechtslinies in de politiek getekend op basis van religieuze naleving. Rabbi Meir Mazuz, een vooraanstaande Sefardische Haredi (ultraorthodoxe) rabbi in Israël, die het geestelijk hoofd is van de politieke partij Yachad, hield vorige week een toespraak in zijn Yeshiva (Thora seminarie), Kissei Rachamim (zetel van barmhartigheid) in Bnei Brak. In de les beschreef de rabbijn de op handen zijnde teloorgang van de politieke linkervleugel en de bijbehorende opkomst van religie.

"Ooit werd het niet als 'modern' beschouwd om over God te spreken," zei Rabbi Mazuz. "Nu is er veel water gevloeid (en er is veel veranderd) en spreken de mensen wel over God. Links zakt af en daar blijft niets van over. Langzaam aan zal iedereen over God spreken en zullen de krankzinnige linkse mensen buiten staan, verblijvend in hun eigen kamp. Het tij van de tijd is om terug te keren naar het geloof. Mensen keren terug naar het geloof, zelfs iemand die dat niet expliciet zegt - heeft zoiets in zijn hart.

Deze teloorgang van links werd ook besproken door Rabbi Glazerson in een recente video. Rabbi Glazerson was het eens met het oordeel van Rabbi Mazuz over de toekomst van de linkervleugel. De rabbijn merkte op dat de naam van de politieke beweging mystieke betekenissen heeft.

"Het is niet toevallig dat de linkervleugel wordt genoemd wat ze is," zei Rabbi Glazerson tegen Breaking Israel News. "In kabbalistische (mystieke) termen betekent links 'din' (oordeel), dat gekenmerkt wordt door beperking, of inkorting.

Rabbi Glazerson legde deze kwalificatie uit zoals die door de erev rav (gemengde menigte) in de Bijbel werd tentoongesteld.

 Bovendien, een menigte van gemengde afkomst ging met hen mee, en zeer veel kleinvee en runderen en kuddes vee. Exodus 12:38

"De erev rav waren verantwoordelijk voor de zonde van het Gouden Kalf. In plaats van de God van Israël te aanbidden, die geen fysieke vorm heeft maar de wereld met zijn Geest vult, wilden ze een strikt materiële god, een kleinere god die kon worden ingedamd. Dit is din, de linkervleugel in de Kabbala die zich samentrekt en begrenst. Maar met het Gouden Kalf probeerden ze ook God te beperken. Dat is precies deze materialistische filosofie die de universiteiten hebben overgenomen.

"De Zohar (de baanbrekende bron voor Joodse mystiek) stelt dat op het einde van de dagen, de erev rav de leiders van Israël zullen zijn, die regeren over de regeringen en leerinstituten, zelfs over het Thora-leren," zei Rabbi Glazerson. "Elohim, de naam voor God die het oordeel vertegenwoordigt, vertegenwoordigt ook de natuur. Ze hebben God uit de natuur gehaald.

Rabbi Glazerson vond aanwijzingen in de Bijbel die erop wijzen dat de teloorgang van de linkervleugel op handen is als voorloper van Mosjach (Messias). Met een Thora-programma dat in de Bijbel zoekt naar gelijke lettersequenties, zocht Rabbi Glazerson naar de woorden 'erev rav', 'links' en 'Moshiach'.

De rabbijn zocht ook naar "Amalek", een bijbelse natie die de archetypische vijand van Israël is geworden, omdat hij een impliciet verband vond tussen al deze begrippen. Amalek is de kleinzoon van Esau. Zijn nakomelingen vormden de natie Amalek die Israël aanviel toen ze Egypte verlieten. De aanval was bijzonder verachtelijk omdat zij gericht was tegen de zwakkeren, kinderen en ouderen.

Hij vond alle woorden geconcentreerd in het 25e hoofdstuk van Exodus.

Rabbi Glazerson vond de woorden "ketz smole" ("einde van links") en "ketz erev rav" (einde van de menigte) en "Amalek". Al deze zinnen stonden naast de letters tav (ת), shin (ש), ayine (ע), chet (ח). De numerieke equivalenten van deze letters zijn 5778, het huidige jaar volgens de Hebreeuwse kalender.

"Dit is veelzeggend, wat het laat zien dat de linkervleugel verbonden is met Amalek en de gemengde menigte", legde Rabbi Glazerson uit. "En dit jaar markeert het begin van het einde van de linkervleugel als een eerste etappe naar Moshiach.

"Koning Davids succesvolle oorlog tegen de Amalekieten zal aan het eind van de dagen worden herhaald als onderdeel van de Messias vanuit het huis van David," legde Rabbi Glazerson uit, waarbij hij benadrukte dat de code aangaf dat het proces dat leidt tot het einde van de linkervleugel dit jaar zou beginnen.

Het woord smole (links) heeft in het Hebreeuws een verborgen betekenis die het verbindt met 'Samael', de belangrijkste aartsengel van de dood. De rabbijn legde uit dat in de Kabbala (Joodse mystiek) de letters zonde (ש) en gelijk (ס) onderling verwisselbaar zijn. Deze letterwisseling maakt het woord "smole" (שמאל) ("links") identiek aan de naam Samael (סמאל).

Rabbi Glazerson zei dat de linkervleugel de krachten van Samael en Amalek bundelt.

"Samael is de engel van Amalek. De gematria (Hebreeuwse numerologie) van Samael, 131, plus de gematria van Amalek, 240, zijn in totaal 371", aldus Rabbi Glazerson. "Dit staat precies gelijk aan de gematria van smole (links). Links ontleent zijn kracht aan zowel Samael als Amalek.

"Alles wat het leven in de wereld verminderd, is tegen de Thora en tegen Mosjiach volgens de verkrampende aard van de linkerkant van het din," zei Rabbi Glazerson. "De linkervleugel promoot deze zaken, zoals abortus, homoseksualiteit en euthanasie. Zij veroordelen de IDF in haar strijd tegen groepen die openlijk de dood eisen. Links beweert dat ze het uit liefde en uit zorg doen, maar het is meer omdat ze hun essentie vanuit links halen.

"Deze gehechtheid aan levenloosheid moet worden overwonnen voordat de Moshiach komt," zei Rabbi Glazerson. "De Moschiach zal t'chiyat ha'matim, (verrijzenis van de doden), in een wonderbaarlijke toename van het leven brengen.

Bron: Rabbis: The End of the Left-Wing Signals the Beginnings of Messiah - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.