www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Mysterie van het Drakenvuur - de meteorenstorm

Gary - 5 oktober 2018

Om ongeveer 21.00 uur 's avonds, op zondag 8 oktober 1871, brak een snel brandend inferno uit in de schuur van de familie O'Leary in DeKoven Street, Chicago. De brand was zo heet en bewoog zich zo snel dat de 185 brandweerlieden van de stad machteloos stonden om de verspreiding tegen te houden. Een volledige 8 vierkante km - 800 ha - van de stad ging in vlammen op. 300 mensen kwamen om het leven en 17.500 gebouwen werden verwoest. De brand woedde twee dagen lang en eindigde uiteindelijk op 10 oktober. Het blijft misschien wel de beroemdste brand in de Amerikaanse geschiedenis, tot op de dag van vandaag bekend als de "Great Chicago Fire".

( )

Chicago Tribune verslaggever Michael Ahern publiceerde toen snel een artikel waarin hij suggereerde dat de koe van mevrouw O'Leary de boosdoener was, die tijdens het melken een lantaarn had omgeschopt. Het gerucht gaat nog steeds, maar Ahern zelf gaf in 1893 toe dat hij het hele verhaal had verzonnen. Onderzoekers zijn het erover eens dat niemand weet hoe het vuur werkelijk is begonnen. De oorsprong ervan blijft nog steeds een mysterie.

De Great Chicago Fire wordt regelmatig onderwezen in de Amerikaanse geschiedenislessen en heeft zeker de grootste bekendheid, maar een veel groter en dodelijker vuur begon op diezelfde dag, 200 mijl ten noorden van Peshtigo, Wisconsin. De Peshtigo Fire was een van de snelst uitbreidende bosbranden die het land ooit had meegemaakt. Binnen enkele uren was een half miljoen hectare verbrand, een gebied dat 50% groter is dan de staat Rhode Island. Een dozijn steden werden volledig verwoest. Ergens tussen de 1500 en 2500 mensen werden levend verbrand. En net als de meer bekende brand in het zuiden, blijft de exacte oorsprong van de Peshtigo Fire een mysterie.

Maar dat is nog niet alles.

Er waren twee andere branden die op 8 oktober 1871 in het Midwesten begonnen, maar te ver van elkaar verwijderd om dezelfde brand te zijn geweest:

Al deze branden begonnen tegelijkertijd op dezelfde dag in hetzelfde jaar, met als gevolg een enorm verlies aan mensenlevens.

>- - -

Nu snel vooruit naar vorig jaar, slechts twee weken na het Openbaring 12 teken. De datums 8-9 oktober 2017:

8-9 oktober 2017

In Noord-Californië braken vier verschillende bosbranden uit. De volgende dag ontstonden er nog eens zeven branden in de regio. Een van de vier branden van 8 oktober groeide uit tot het meest destructieve bosbrand in de geschiedenis van Californië. Meer dan 5.000 gebouwen werden verwoest en 22 mensen werden gedood.

Een onderzoek naar de oorsprong van deze branden was niet overtuigend, maar sommigen suggereerden dat ze werden veroorzaakt door sterke winden en neergestorte elektriciteitsleidingen. Maar 13 verschillende branden in dezelfde periode van twee dagen, allemaal veroorzaakt door hoogspanningsleidingen? Dat klinkt als een jammerlijke ontoereikende verklaring.

Wat is er met deze data?

Ik denk dat we gewoon een redelijk antwoord zouden kunnen krijgen in de vorm van de Draconiden-meteorenregen, die elk jaar vanaf 6-10 oktober plaatsvindt en lijkt voort te komen vanuit Draco de Draak. De Draconiden zijn zeer onvoorspelbaar, de meeste jaren zien we slechts een paar verspreid vallende sterren per uur, maar andere jaren zijn we getuige van vele duizenden per uur.

1933 en 1946 waren zulke jaren.

In de vroege ochtenduren van 9 oktober 1933 waren miljoenen mensen getuige van "een van de meest spectaculaire meteorenregens in de moderne tijd". Draco de Draak spuwde zijn gebruikelijke puin naar de aarde, maar dit keer was het aantal vallende sterren gewoonweg onmetelijk. Niemand die leefde kon het aantal tellen. Naar verluidt zouden het er duizenden zijn - mogelijk zelfs tienduizenden meteoren die in de atmosfeer van de aarde verbranden. Het was juist het jaar dat Adolf Hitler aan de macht kwam in Duitsland, en de controle kreeg over de Rijksdag en de Kanselier en een absolute dictator werd.

( )

Vervolgens waren in 1946 de Draconiden er met een andere verbazingwekkende verschijning. Opnieuw met duizenden vallende sterren per uur. Het was het jaar waarin president Donald Trump werd geboren. Het was ook het jaar direct na de geboorte van de proto-globalistische regering in de vorm van de Verenigde Naties (1945), en om het mandaat om de natie Israël op te richten (1947).

In 1959 heeft een ooggetuige een schilderij gemaakt van hoe de massieve Draconiden meteorenregen eruit zag van twee decennia geleden:

( )

Volgens ooggetuigen waren deze regens eenvoudigweg onbegrijpelijk. Velen dachten dat het terecht het einde van de wereld was. Kunt u zich voorstellen hoe het eruit zou zien als duizenden "sterren" naar de aarde zouden vallen?

Achteraf gezien hebben astronomen geleerd dat een deel van wat de Draconiden zijn het in een bepaald jaar zo spectaculair maakte, de nabijheid van de aarde bij de staart van de Comet 21P, wanneer de aarde de baan van de komeet kruist. Deze komeet is de bron van de Draconiden en draait om de 6,6 jaar rond de zon. De aarde gaat elk jaar door de baan van de komeet heen (van 6-10 oktober), maar het gebeurt vaak vele maanden of zelfs jaren nadat de komeet voorbij was gekomen.

1933 en 1946 was dat anders. In één geval was de komeet 21P daar slechts 25 dagen voordat de aarde haar pad kruiste, dus was er een immense hoeveelheid puin dat de atmosfeer van de aarde binnenkwam.

Dit brengt ons naar 2018 en wat over een paar dagen mogelijk een grote en onverwachte meteorenstorm kan zijn. Dit jaar staan we dichter bij de staart dan ooit in de moderne tijd - slechts 22,7 dagen. Dat is dichterbij dan zelfs in 1933 of 1946.

In 1998 stelde het blad van de International Meteor Organization deze ongelooflijke nabijheid vast in 2018 met het potentieel voor een onverwacht grote meteorenregen:

( )

U kunt het dagboek zien op de website van Harvard en petje af voor Brad van Revelation 12 Daily voor het vinden ervan! En let op de laatste zin hierboven. In februari 2029 zal de komeet een nauwe toenadering met Jupiter hebben, die de baan van de komeet zal raken, waardoor 2018 en 2031 misschien wel de laatste twee jaren zullen zijn in de menselijke geschiedenis voordat de Draconiden weer een grote verschijning zal geven.

Gebaseerd op een waarschijnlijke onderbouwing van het teken van de Draak, waarnaar in Openbaring 12:3-4 wordt verwezen, zou dit kunnen betekenen dat we het astronomische aspect van dit teken over slechts een paar dagen [nu dus] kunnen zien. Dit zegt ons niet wanneer de opname van de Gemeente zal plaatsvinden of wanneer de bijpassende betekenis van het teken (Openb. 12:7-9) zal worden vervuld, maar het kan ons wel vertellen dat we veel dichterbij zijn gekomen.

Als we Openbaring 12 chronologisch bekijken, zien we het volgende:

Verzen 1-2: Een astronomisch teken van een vrouw die een mannelijk kind baart. Ze is gekleed met de zon, heeft een kroon van twaalf sterren, en de maan onder haar voeten. Dit gebeurde op 23-24 september 2017.

Verzen 3-4: Een sterrenkundig teken van een zevenkoppige draak met zeven kronen op zijn kop. De staart lijkt een derde van de sterren in de hemel naar de aarde te gooien. We denken dat we een goed begrip hebben van wat deze draak is en waar zijn hoofden en kronen zijn, maar een derde van de sterren van de hemel die op de aarde vallen? Ik denk dat alleen een meteorenregen dat aanzien kan geven. Dit jaar is een waarschijnlijke kandidaat.

Vers 5: De werkelijke opname van de Kerk in de hemel om voor Gods troon te verschijnen. We kunnen niet zeker weten wanneer dit daadwerkelijk zal gebeuren, maar te oordelen naar de samenvloeiing van eens in de geschiedenis (de wedergeboorte van Israël, Vijgenboom Generatie, Verovering van Jeruzalem, Openbaring 12 teken, etc) is dit absoluut dreigend. Het Openbaring-12-teken verandert die vorige periode met verschillende uitroeptekens.

Vers 6: Israël vlucht voor de draak, die de satan is.

Verzen 7-9: De eigenlijke betekenis achter het astronomische aspect van het teken van de draak is vervuld wanneer satan en zijn volgelingen voor eens en voor altijd uit de hemel naar de aarde worden geworpen, om nooit meer terug te keren.

Zoals ik al eerder heb gezegd, is het een wereld na het Openbaring-12-teken, wat betekent dat we nu op de kruising van de bedelingen leven. Als de verschijning van Christus ooit op handen was! Het staat nu te komen! Zie, Hij komt spoedig en Hij houdt zich aan Zijn beloften. Perfect. Luister niet naar de ongelovige oproerkraaiers en degenen die uw gezegende hoop willen stelen en uw vreugde willen doden. Ze zijn op zoek naar iets anders dan Christus, of het nu gaat om geestelijke zelfverheerlijking of materiële voorbereiding. Ik ben op zoek naar de hemel en mijn HEER Jezus Christus en om nog een paar achterblijvers aan boord van de ark te zien komen.

~ MARANATHA ~

Bron: The Dragon Fire Mystery - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates