www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een orthodoxe Israëlische vrouw volgt Jeshua

Door Ron Cantor - 3 september 2018

( )

Een paar maanden geleden moest mijn goede vriend Ido (een nieuwgelovige in onze gemeente) een toespraak houden in het kader van een cursus die hij volgde. Tijdens zijn toespraak besloot hij te vertellen over het bevrijdingsproces dat hij bij Tiferet Yeshua had meegemaakt. Hoewel de naam van Jeshua niet werd genoemd, was het duidelijk dat er mensen uit het publiek zouden zijn die hem aan het einde van zijn toespraak om meer details zouden vragen.

Noa, die zichtbaar orthodox was, benaderde Ido na zijn lezing en begon hem vragen te stellen over de gemeente en wat hij bedoelde met "bevrijding". Ido vertelde haar met vreugde over zijn geloof in Jeshua en nodigde haar uit om naar de gemeente te komen.

Eerste keer in Tiferet Yeshua

Noa kwam naar de gemeente en vond het heerlijk om Jeshua te leren kennen. Ze hield van de lofprijzing en aanbidding - het is zo anders dan de herhalende liturgische zang in de synagoge, waar elk aspect van de dienst wordt gedicteerd door een strikt, traditioneel formaat. Langzaam maar zeker begon Noa te begrijpen dat het geloof in Yeshua geen "buitenlandse import" was, maar eerder een geloof dat stevig geworteld is in het jodendom, en dat alle eerste gelovigen Joden waren, en dat ons geloof gebaseerd is op de Hebreeuwse Schriften en het Nieuwe Testament - een boek dat ook door Joden is geschreven.

Discipelschap

Noa begon een discipelschapscursus die ik leidde, die dieper ingaat op de fundamenten van het geloof in Jeshua, zoals Jeshua's offer, berouw, Messiaanse profetieën in de Hebreeuwse geschriften, het belang van het bestuderen van het Woord van God, en tenslotte het belang van onderdompeling in water.

Interessant genoeg sloot Ido zich aan bij enkele van de lessen en nam zelfs deel aan het onderwijzen van Noa. Hoewel hij een relatief nieuwgelovige is, is het duidelijk dat Ido een gave heeft voor evangelisatie en discipelschap. Voor mij was het een heel bijzondere ervaring om te zien hoe een man, die onlangs zelf discipel is geworden, iemand naar het geloof in Jeshua leidt en begint hen te onderwijzen.

Het eerste gebed van het hart

Het is belangrijk om te begrijpen dat bidden voor religieuze Joden betekent dat je gebeden uit het gebedenboek, genaamd de Siddur, voorleest. In het orthodoxe jodendom staat het gebed centraal en is belangrijk, maar er bestaat niet zoiets als eenvoudigweg praten en communiceren met God door middel van gebed. Elk gebed in het orthodoxe Jodendom is geschreven in een vooraf voorgeschreven formaat, dat bepaalt wanneer en wat men gedurende de dag moet bidden.

Religieuze meisjes zijn vrijgesteld van enkele van de verplichte gebeden die oplettende mannen de hele dag door moeten bidden. Echter, elke ochtend wanneer Noa wakker werd, bad ze het gebed "Modeh Ani", een gebed dat God dankt voor het in vrede ontwaken. Na elke maaltijd bad Noa "Tifilat Mezuman" en dankte God voor het eten. Er zijn nog veel meer voorgeschreven, verplichte gebeden in het Jodendom, waarvan sommige diepzinnig mooi zijn, maar waarvan er geen enkele uit een persoonlijke, spontane hartenkreet tot God komt.

In Tiferet Yeshua ontdekte Noa een ander soort gebed, een gebed dat ze nog nooit eerder had meegemaakt; ze had alleen maar gebeden van pagina's opgelezen. Noa hield ervan hoe we in de gemeente baden, maar het lukte haar in het begin niet om spontaan te bidden. Maar dat veranderde allemaal tijdens een van onze diensten. Tegen het einde van de preek die dag verdeelde de hele gemeente zich in kleine groepen om over een aantal onderwerpen te bidden - en ook om voor elkaar te bidden. Noa zat in een van de groepen en vond het erg leuk om de spontane, persoonlijke gebeden te horen die mensen in haar groep baden. Toen ze aan de beurt was, deed ze gewoon haar mond open en begon ze voor het eerst in haar leven rechtstreeks te bidden vanuit een hart vol liefde. Ze was dolblij dat God haar de mogelijkheid had gegeven om vanuit haar hart een persoonlijk gebed te bidden!

Prijs God! Weer een Israëli die weet hoe hij naar de hemel moet bidden!

Doop

Vorige week zijn we naar de Jordaan bij Tiberias geweest, waar Noa in het water zou worden ondergedompeld. Ze was zo enthousiast over deze bijzondere dag. Ido kwam met ons mee, samen met twee auto's vol getuigen. Het was belangrijk dat Noa door Ido, samen met mij, werd onderdompeld, omdat hij degene was die haar naar Jeshua leidde. We legden Noa uit dat we ons ten tijde van de doop één maken met de dood van Jeshua, wat de dood van de oude mens betekent, met al zijn begeerten en zondige verlangens. En dat zodra we uit het water komen, we ons één maken met de opstanding van Jeshua uit de doden (Romeinen 6:6), en beginnen door de kracht van de Heilige Geest een nieuw leven te leiden (Romeinen 6:4).

Noa verklaarde dat zij haar leven opdroeg aan de Messias van Israël, Jeshua. Ze dankte God voor haar nieuwe redding en ging het water in. Het was een krachtig en heilig moment, en er was een sterke aanwezigheid van de Heilige Geest op het moment van haar onderdompeling. God vulde ons met vreugde, wat voor ons een teken was van hoe blij Hij was dat deze "dochter van Zion" de beslissing had genomen om Zijn wegen te volgen. We zongen en baden samen en keerden met grote vreugde en vrede in ons hart terug naar Tel Aviv.

Moti Cohen is een Israëlische gelovige en dient als assistent-pastor bij Tiferet Yeshua in Tel Aviv. Hij staat ook aan het hoofd van Katzir, het nationale Messiaanse jeugdbureau van Israël.

Bron: An Orthodox Israeli Woman Follows Yeshua | Messiah's Mandate