www.wimjongman.nl

(homepagina)

Sanhedrin roept de Arabieren op hun rol te spelen in de Derde Tempel, zoals geprofeteerd door Jesaja

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 19 maart 2018

 Stofwolken van kamelen zullen je bedekken, dromedarissen van Midian en Ephah. Zij zullen allen uit Sheba komen, zij zullen goud en wierook dragen, en zij zullen de heerlijkheden van Hasjem inluiden. Jesaja 60:6 (de Israël Bijbel ™)

( )

Een model van de tempel.

Het ontluikende Sanhedrin, een bijbels gemandateerd hof van 71 oudsten, publiceerde een brief in het Hebreeuws, Engels en Arabisch waarin de Arabieren werden uitgenodigd als de zonen van Ismaël om hun rol op zich te nemen in het ondersteunen van de Derde Tempel, zoals Jesaja die voorzegt. Deze stap is veel meer dan symbolisch. Het is bedoeld om de hele wereld een stap dichter bij de wereldvrede te brengen die het Messiaanse tijdperk zal kenmerken.

De brief luidt als volgt:

"Beste broeders, de voorname zonen van Ismaël, de grote Arabische natie,

"Met de genadige hulp van de beschermer en Heiland van Israël, Schepper van de wereld door het verbond, verklaren wij dat de voetstappen van de Messias klaarblijkelijk gehoord zijn en dat het tijd is om de tempel op de berg Moriah in Jeruzalem op zijn oude plaats te herbouwen.

"Wij, de Joden, die de bouw van de Tempel voorstaan, verzoeken de Hooggeachte toe om hen die door hun volk zijn genomineerd de eed af te leggen, en geloften af te leggen en gaven te geven aan de Tempel zoals voorspeld door profeet Jesaja met betrekking tot uw essentiële rol en eervolle positie in het hebben van de Tempel en het ondersteunen ervan met lamsoffers en wierook om Gods zegeningen te ontvangen".

 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEERE boodschappen." Jesaja 60:4-6

"Hierdoor zijn we er zeker van dat u voor de vreedzame middelen kiest en alle wegen naar vijandigheid en geweld daarmee vermijdt. En we zijn er zeker van dat we samen de deuren zullen openen voor liefde en respect".

De brief is ondertekend door 23 gerespecteerde Rabbi's die smicha (Rabbijnse wijding) hebben gekregen om het Sanhedrin te herstellen. De rabbijnen zijn bezig met het verkrijgen van handtekeningen voor het volledige quorum van 71, waarna ze de brief naar grote Arabische instellingen en leiders zullen sturen. Ze hopen een conferentie met de Arabieren te houden.

Rabbi Yehoshua Hollander, lid van het Sanhedrin en ondertekenaar van de brief, was van mening dat het een belangrijke brug zou zijn naar de andere naties toe.

"Rabbi Hollander vertelde dit aan Breaking Israel News en citeerde een vers in Exodus.

 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken." Exodus 19:6

"We moeten de hele wereld van dienst zijn in de verbinding met Hasjem," vervolgde Rabbi Hollander.

"Dit is ons doel in het leven als Joden. Het Sanhedrin nodigt hen uit om hiervan te profiteren, want de tempel is goed voor de hele wereld. Dit universele aspect is essentieel voor wat de tempel is: een huis voor alle volken.

 Hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken." Jesaja 56:7

"Natuurlijk moeten de anderen samenwerken om ons van dienst te kunnen zijn," voegde Rabbi Hollander eraan toe.

Rabbi Aharon Yitzchak Shtern, een lid van het Sanhedrin dat prominent aanwezig is in de Haredi (Ultra-Orthodoxe) gemeenschap, gelooft dat het de tijd is voor zo'n verklaring, om de Arabieren te betrekken bij de Derde Tempel.

"Dit is precies wat het lijkt te zijn: een eenvoudige stap in de richting van ware vrede," vertelde Rabbi Shtern aan Breaking Israel News. "Geula (verlossing) is heel dichtbij. Het kan in oorlog en ontbering komen, of het kan in vrede en barmhartigheid komen. We nodigen de B'nei Yishmael uit om voor vrede en godsvrucht te kiezen.

De rabbijn legde uit dat het citaat was van Rabbi Elia ben Salomon Zalman, een vooraanstaand Joods gezaghebbende uit de 18e eeuw bekend als de "Vilna Gaon".

"Als er een enkel offer wordt gebracht in de Derde Tempel," zei Rabbi Shtern, met een citaat van de Vilna Gaon. "De shofar die de Masjiach aankondigt zal beginnen te blazen."

"Tot nu toe was er geen plaats voor Joden om vrede te hebben, ook voor niet-Joden om met elkaar vrede te hebben," zei Rabbi Shtern. "Elke religie heeft een geloof in de moshiach (Messias), in het eindpunt van de ene werkelijkheid en het begin van een nieuwe werkelijkheid. In deze nieuwe realiteit heeft ieder mens, iedere religie zijn plaats en doel.

Rabbi Hillel Weiss, woordvoerder van het Sanhedrin, legde die motieven uit die ertoe leidden dat het Sanhedrin deze brief schreef.

"De brief vraagt niet om financiële steun," benadrukte Rabbi Weiss aan Breaking Israel News. "Het Sanhedrin vraagt geen toestemming aan buitenlandse regeringen of aan de Israëlische regering. De bouw van de tempel is niet politiek of legaal. Het is een mietsva (Thora gebod) dat de Joden moeten doen.

Rabbi Weiss merkte op dat de uitnodiging geen politieke manoeuvre of zelfs geen religieuze verplichting was.

"De brief reikt niet uit tot andere religies vanwege hun geloof, maar eerder vanwege hun voorouderlijke rol als de kinderen van Esau en de kinderen van Ismaël," zei Rabbi Weiss. "Wij vragen hen bereid te zijn deel te nemen aan de dienst aan God.

Bron: Sanhedrin Calls on Arabs to Take Their Role in Third Temple as Prophesized by Isaiah - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.