www.wimjongman.nl

(homepagina)

Pretentieloze inter-gelovige conferentie wil de Tempelberg-controverse onderuit halen

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 20 november 2018

 Ik zal hen naar Mijn heilige berg brengen en laat hen zich verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en offers zullen welkom zijn op Mijn Mizbayach; want Mijn Huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren. Jesaja 56:7 (De Israëlische Bijbel™)

Over twee weken, op 5 december zal in Jeruzalem een conferentie worden gehouden, die voor het eerst christenen zal informeren over het belang van de Tempelberg. De conferentie zal het archeologische bewijs brengen en de theorie weerleggen dat de Joodse Tempels zich niet op de plaats van de Joodse traditie bevonden.

( )

De Tempelberg Jeruzalem Convention 18 (TMCJ), georganiseerd door Cry for Zion, een Israëlische organisatie die pleit voor Joodse soevereiniteit over de Tempelberg, zal plaatsvinden op 5 december in het Menachem Begin Heritage Center. Doron Keidar, een van de organisatoren en uitvoerend directeur van Cry for Zion, legde de motivatie voor de conferentie uit.

"De conferentie is onze poging om het gesprek onder christenen over de Tempelberg op gang te brengen", vertelde Keidar Breaking Israel News. Inderdaad is dit van alle opmerkelijke gebeurtenissen die Joden en christenen bij elkaar brengen, de eerste die zich richt op de heiligste plaats van het Jodendom. "Wij hopen om de paar jaar een conferentie te houden. Er zullen christelijke sprekers zijn, maar de nadruk zal liggen op het joodse perspectief, aangezien veel christenen dit nog nooit eerder hebben gehoord."

John Enarson, de Christian Relations Director van Cry for Zion en mede-organisator van de conferentie, lichtte de focus van het evenement toe.

"Het thema van de conferentie dit jaar is Archeologie en het Bijbelse bewijs voor de ware locatie van de Tempel op de Tempelberg," vertelde Enarson aan Breaking Israel News. Zij zullen het bewijs leveren en de terugkerende theorie onder christenen dat de Joodse Tempels zich niet op de Tempelberg bevonden, ontkrachten.

Het meest recentelijk werd deze theorie naar voren gebracht in Robert Cornuke's best verkopende boek met de titel 'Tempel: Amazing New Discoveries that Change Everything About the Location of Solomon's Temple', gepubliceerd in 2014. Volgens Cornuke's theorie stonden beide Joodse Tempels verder naar het zuiden, in het gebied dat nu bekend staat als Ir David (Stad van David). Cornuke veronderstelt verder dat de Westelijke Muur en alle artefacten op de Tempelberg overblijfselen zijn van een enorm Romeins fort.

Cornuke's theorie werd bekritiseerd vanwege het ontbreken van een archeologische basis en vanwege tegenstrijdige historische verhalen over de Tempel, zoals dat van Josephus Flavius, een Romaans-Joods geleerde uit de eerste eeuw die de berg aanhaalde als de locatie van de Tweede Tempel.

"Tenzij je zeer goed opgeleid bent over archeologie en de Tempels, is het erg moeilijk om niet overtuigd te worden," zei Enarson. "Dit boek bestormde de pro-Israëlische evangelische wereld. Dit leidt er op tragische wijze toe dat de evangelische steun afneemt. Het is net als met de christenen die de heroprichting van de staat Israël steunden om het in Oeganda te plaatsen".

Ondanks het feit dat het definitief ontmaskerd is door archeologen en bijbelgeleerden, blijft de alternatieve Tempellocatietheorie binnen sommige segmenten van de christelijke gemeenschap een sterke aanhang hebben.

( )

John Enarson (Bron: Cry for Zion)

Het verwerpen van Cornuke's theorie heeft implicaties die veel verder gaan dan historische nauwkeurigheid. Enarson stelt dat de motieven achter de onnauwkeurigheid gebaseerd zijn op aspecten in de christelijke theologie die moeten worden aangepakt.

"Het is belangrijk voor christenen om hun theologie te bespreken zoals die betrekking heeft op de Tempelberg," zei Enarson. "Het verwerpen van de Tempelberg is een laatste standpunt van de Vervangingstheologie.

De vervangingstheologie, een geloof dat het christendom het Jodendom verving in het verbond tussen Abraham en God, was een kernbeginsel van het christendom. Om dit aan de orde te stellen, zal een deel van de conferentie gewijd zijn aan het bespreken van de theologische concepten van de Tempelberg vanuit een christelijk standpunt.

"De Tempel was erg belangrijk voor Jezus, dus het is logisch dat zijn volgelingen er serieus over na moeten denken," legt Enarson uit, waarbij hij opmerkt dat dit een actueel onderwerp is. "Er is een Tempelberg-ontwaken onder christenen. Meer christenen gaan de Tempelberg op, maar belangrijker nog, christenen beginnen deze te respecteren als een heilige plaats die nog steeds een theologische relevantie voor hen heeft."

Hoewel het niet het primaire motief achter het evenement is, zal TMCJ een ontmoeting van Joden en Christenen zijn. Dit zal gebeuren met wederzijds respect, met erkenning van verschillen en het vinden van een gemeenschappelijke basis over belangrijke kwesties, zonder een politiek of religieus standpunt in te nemen.

"Joden en christenen benaderen de Tempelberg vanuit zeer verschillende tradities, maar we kunnen samenkomen in een gebedshuis voor alle volkeren", aldus Enarson, onder verwijzing naar de profeet Jesaja.

 Dan zal Ik jullie naar mijn heilige berg brengen. Daar zal Ik een feest voor jullie klaarmaken in mijn gebedshuis. Ik zal blij zijn met jullie brandoffers op mijn altaar. Want mijn tempel zal een gebedshuis voor alle volken worden genoemd." Jesaja 56:7

Enarson stelt dat de focus op de Tempelberg een theologische verplichting is voor christenen.

"Christenen die geloven in de Hebreeuwse Bijbel, en dat in de mate dat ze de Bijbelse verslagen van de Tempel serieus nemen, moeten ook de Tempelberg serieus nemen," zei hij. "Ik geloof dat het tijd is voor christenen dit theologisch te gaan begrijpen om het in actie te brengen.

Kaarten voor de conferentie zijn te koop en de conferentie zal gratis live worden gestreamd en dan beschikbaar zijn om te worden bekeken.

Bron: Unprecedented Interfaith Conference Tackles Temple Mount Controversy