www.wimjongman.nl

(homepagina)

Verenigd Koninkrijk financiert schoolboeken die kinderen leren zichzelf op te blazen.

Door Douglas Murray | 4 april 2018

Elke regering die oprecht geïnteresseerd is in het bevorderen van vrede zou zijn financiering onttrekken aan elke entiteit - waar ook ter wereld ook - die geweld als zodanig onderwijst en tot een kernonderdeel maakt van haar studiepakket.

In 2016 bleek uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat Engeland in de ontwikkelde wereld op het gebied van alfabetisering op de laatste plaats komt. Dezelfde studie stelde ook, dat Engeland in de ontwikkelde wereld de op een na laatste plaats inneemt wat rekenen betreft. Zelfs onder afgestudeerden aan Engelse universiteiten bleek uit de OESO-studie dat één op de tien alfabet- of rekenvaardigheden had die als "laag" werd geclassificeerd.

Deze resultaten zijn verbazingwekkend, om nog maar te zwijgen over de schaamte. Ze tonen decennialang de verkeerde richtingen in het Britse onderwijs, met inbegrip van een verkeerde besteding van hun middelen. Het is begrijpelijk dat opeenvolgende regeringen klagen over een gebrek aan middelen. Maar al deze grieven dienen slechts om de vreemdheid van de meest recente prioriteiten van Groot-Brittannië te benadrukken in de financiering van het onderwijs.

Het afgelopen weekend is gebleken dat de Britse regering vorig jaar £ 20 miljoen aan Palestijnse scholen heeft gegeven. Uit een onderzoek van het Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se) is gebleken dat deze inkomsten worden gebruikt voor de financiering van een leerplan dat het onderwijzen van vrede achterwege laat, maar juist het gebruik van geweld - met name jihad - bevordert en martelaarschap aanmoedigt. Uit een analyse van de leerboeken die worden gebruikt in Palestijnse scholen welke door de Britse regering worden gefinancierd - met het geld van de Britse belastingbetalers - blijkt dat deze leerboeken, die afkomstig zijn van de Palestijnse Autoriteit (PA), "druk uitoefenen op jonge Palestijnen om geweld te gebruiken".

In een wetenschappelijk leerboek voor bijvoorbeeld 12-jarigen wordt de tweede wet van Newton op de volgende manier onderwezen:

"Tijdens de eerste Palestijnse opstand gebruikten Palestijnse jongeren katapulten voor de confrontatie met de soldaten van de zionistische bezetting om zich te verdedigen tegen hun verraderlijke kogels. Wat is de relatie tussen de rek van het rubber van de katapult en de treksterkte die het beïnvloedt"?

Een ander leerboek, dat bedoeld is om rekenleerlingen tot 9 jaar te onderwijzen, gaat zeer lokaal te werk. De lessen van de wiskunde zoals die door PA worden verstrekt - een gunst van de VK-overheid - onderwijzen deze de Palestijnse kinderen door hen te vragen om het aantal "martelaren" in diverse Palestijnse opstanden te berekenen.

Elders bleek uit het onderzoek dat sociale studies beelden van kinderen in hun schoollokalen bevatten met een leeg bureau voorzien van een bord met de tekst "martelaar". Herhaaldelijk verwijzen deleerboeken naar de 'Bezetting', de 'Zionistische Bezetting', de 'Zionisten' en nog veel meer, die allemaal het idee in stand houden dat Israëliërs 'indringers' en 'onderdrukkers' zijn. Met andere woorden, deze leerboeken zijn duidelijk en consequent bedoeld om een nieuwe generatie Palestijnse kinderen te indoctrineren; en om haat te zaaien tegen hun buren. Elke regering die oprecht geïnteresseerd is in het bevorderen van vrede zou zijn financiering onttrekken aan elke entiteit - waar ook ter wereld ook - die geweld als zodanig onderwijst en tot een kernonderdeel maakt van haar studiepakket.

De Britse regering echter, is vreemd genoeg al heel lang schaamteloos als het gaat om de financiering van de Palestijnse Autoriteit. Zo verschuilt de Britse regering zich achter de bewering dat de goedgekeurde schoolboeken van de PA voor gebruik op Palestijnse scholen de laatste jaren beter zijn geworden. In feite wordt in dit IMPACT-se verslag precies het tegenovergestelde geconstateerd. Vorig jaar lanceerde de PA een veelgeprezen nieuw studiepakket voor de kinderen in de klassen 5-11. Vorige week nog verklaarde de staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling, Alistair Burt, dat "al hun scholen [van de PA] op de Westelijke Jordaanoever gebruik maken van het herziene 2017 PA-studiepakket".

Uit het IMPACT onderzoek bleek echter dat "radicalisering in dit nieuwe leerplan alomtegenwoordig is". En niet alleen alomtegenwoordig, maar alomtegenwoordig "in grotere mate dan voorheen". Uit het onderzoek bleek dat in schoolboeken, die zogenaamd "gelijke rechten" onderwijzen, meisjes worden aangemoedigd om hun leven op te offeren. Een leerboek gericht op kinderen van de 5e graad (dat wil zeggen kinderen van 10 jaar) leert dat "het drinken van het kopje bitterheid met glorie veel zoeter is dan een aangenaam lang leven vergezeld van vernedering". Een ander leerboek dringt erop aan dat "leven geven, opofferen, vechten, jihad en strijden de belangrijkste betekenissen van het leven zijn".

In een verklaring in antwoord op de Sunday Times (UK), die het verhaal bracht, onthulden Alistair Burt, Premier en minister van Staat voor het Midden-Oosten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Gemenebest, en minister van Staat bij het Ministerie van Internationale Ontwikkeling, dat de Britse belastingbetaler dit radicale leerplan van opphitsing blijft steunen. Hij gaf toe dat de Britse belastingbetaler de salarissen van 33.000 leraren op de Westelijke Jordaanoever financiert, die dit studiepakket gebruiken. "Deze door het Verenigd Koninkrijk gefinancierde ambtenaren en leraren... zijn er dus bij betrokken", zei hij. In plaats van deze bevindingen te onderzoeken of een onmiddellijke stopzetting aan te kondigen van de financiering van de Palestijnse Autoriteit, totdat deze ophoudt met het prediken van aanzetten tot haat richting de volgende generatie Palestijnse kinderen, reageerde het Britse ministerie voor internationale ontwikkeling op de bevindingen met een typische vorm van bureaucratie:

"Onze steun helpt elk jaar ongeveer 25.000 jonge Palestijnen om naar school te gaan. De regering van het Verenigd Koninkrijk veroordeelt krachtig alle vormen van geweld en het aanzetten tot geweld.

Welnu, de Britse regering is duidelijk niet zo gekant tegen "alle vormen van geweld en het aanzetten tot geweld", zodat zij graag miljoenen ponden Brits belastinggeld blijft gebruiken om de PA te helpen Palestijnse kinderen te radicaliseren en aan te zetten tot geweld.

( )

#Afbeelding: Een screenshot uit het artikel van de Sunday Times waarin de financiering van een Palestijns leerplan door de Britse regering aan de kaak wordt gesteld, een leerplan dat het gebruik van geweld bevordert - in het bijzonder de jihad - en het martelaarschap aanmoedigt.

Het Departement voor Internationale Ontwikkeling kondigde ook aan dat het nu "van plan was om een grondige beoordeling van het Palestijnse studiepakket, met bewijs, uit te voeren". Het voegde eraan toe dat "als we bewijs vinden van materiaal dat geweld uitlokt, zullen we actie ondernemen". Het is reeds in overvloed bewezen, niet alleen nu, maar al jaren.

Dit is een echt schandaal voor Groot-Brittannië. Terwijl de Britse regering er niet in slaagt om de middelen te geven die nodig zijn om jonge Britse kinderen te helpen om in Groot-Brittannië te lezen en te rekenen, pompen ze miljoenen ponden in de Palestijnse Autoriteit om ervoor te zorgen dat jonge Palestijnse kinderen denken dat een carrière met geweld de moeite waard is. Zonder Britse kinderen te helpen opgroeien, helpt de Britse regering Palestijnse kinderen zichzelf op te blazen. Het is een vreselijke erfenis voor welk land dan ook, maar voor Groot-Brittannië een zeer beschamende erfenis.

Douglas Murray, Brits schrijver, commentator en public affairs analist, is gevestigd in Londen, Engeland. Zijn nieuwste boek, een internationale bestseller, is "De vreemde dood van Europa: immigratie, identiteit, islam".

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: UK: Funding Textbooks That Teach Children to Blow Themselves Up