www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israël als nationale staat van het Joodse volk

1. BASIS PRINCIPES
A. Het land Israël is het historische vaderland van het Joodse volk waar de staat Israël is gesticht.
B. De staat Israël is het nationale vaderland van het Joodse volk, waar het zijn natuurlijke, culturele, religieuze en historische recht op zelfbestemming vervult.
C. Het recht op nationale zelfbestemming is uniek voor het Joodse volk.

2. DE STAATSSYMBOLEN
A. De naam van het land is Israël.
B. De nationale vlag is wit met twee blauwe strepen aan de randen en een blauw schild van David (Davidster) in het midden.
C. Het staatswapen is een zevenarmige menora met olijfbladeren aan beide zijden en daaronder het woord ‘Israël’.
D. Het volkslied is het HaTikwa.
E. Bijzonderheden over staatssymbolen worden wettelijk vastgelegd.

3. DE HOOFDSTAD VAN HET LAND
Jeruzalem, volledig en verenigd, is de hoofdstad van Israël.

4. TAAL
A. De landstaal is het Hebreeuws.
B. Het Arabisch heeft een bijzondere status in het land; het gebruik van het Arabisch in rijksinstellingen of door deze wordt wettelijk geregeld.
C. Deze clausule betreft niet de status die het Arabisch vóór het van kracht worden van deze wet is verleend.

5. BIJEENBRENGEN VAN HEN DIE IN BALLING- SCHAP LEVEN
Het land zal steeds open staan voor de Joodse immi- gratie en de immigratie vanuit de diaspora.

6. BAND MET HET JOODSE VOLK
A. De staat zal zich inzetten om de veiligheid te waarbor- gen van de leden van het Joodse volk die vanwege hun Joodse afkomst of hun nationaliteit in problemen of in gevangenschap zijn geraakt.
B. De staat dient binnen de diaspora de relatie tussen het land en de leden van het Joodse volk te verstevigen.
C. De staat dient het culturele, historische en religieuze erfgoed van het Joodse volk onder de Joden in de diaspora te bewaren.

7. JOODSE VESTIGING
De staat beschouwt de ontwikkeling van Joodse vestigingen als een nationale waarde en zal de stichting en consolidering ervan versterken en bevorderen.

8. OFFICIËLE KALENDER
De Hebreeuwse kalender is de officiële kalender van het land en daarnaast wordt de Gregoriaanse kalender als officiële ka- lender gebruikt. Het gebruik van de Hebreeuwse kalender en van de Gregoriaanse kalender wordt door de wet bepaald.

9. ONAFHANKELIJKHEIDSDAG EN HERDENKINGSDAGEN
A. De Onafhankelijkheidsdag is de officiële nationale feestdag van het land.
B. De dodenherdenking voor de gevallenen in Israëls oor- logen en de Holocaust- en heldenherdenking zijn offici- ele herdenkingsdagen van het land.

10. RUSTDAG EN SABBAT
De sabbat en de feesten van Israël zijn de gevestigde rustda- gen in het land; niet-Joden hebben het recht om op hun rust- dagen en feesten te rusten; details hierover worden wettelijk vastgelegd.

11. ONVERANDERLIJKHEID
Deze basiswet mag niet veranderd worden, tenzij door een andere basiswet die door een meerderheid van de leden van de Knesset is aangenomen

.

Bewerking Antje Naujoks

Bron: Nieuws uit Israël oktober 2018