www.wimjongman.nl

(homepagina)

De "afzonderlijke" Palestijnse staat

door Khaled Abu Toameh - 12 november 2018

 • >Tot op heden zijn Hamas en Fatah het niet eens kunnen worden over de interpretatie van de reeds ondertekende "verzoeningsovereenkomsten". Fatah beweert dat de overeenkomsten verondersteld worden de regering van Ramallah in staat te stellen de volledige verantwoordelijkheid over de Gazastrook op zich te nemen. Hamas, van zijn kant, blijft fel gekant tegen het opgeven van de veiligheidscontrole over de Gazastrook.

 • Het officiële persbureau van Abbas, Wafa, gaf een sterk geformuleerde verklaring uit die Hamas beschuldigt van deel uit te maken van een "zionistisch-Amerikaanse samenzwering" om de Westelijke Jordaanoever los te maken van de Gazastrook. Volgens de verklaring werkt Hamas nu samen met de VS en Israël om een aparte Palestijnse staat in de Gazastrook op te richten. "Er zal geen Palestijnse staat zijn zonder de Gazastrook, en er zal geen [afzonderlijke Palestijnse] staat in de Gazastrook zijn," citeerde de verklaring Abbas.

 • Abbas kan zich aan de wereld blijven presenteren als de "president van de staat Palestina" zo veel als hij wil. Hij leeft slechts in een illusie: het is inmiddels duidelijk dat hij niet de twee miljoen Palestijnen vertegenwoordigt die in een aparte, door Hamas gecontroleerde entiteit in de Gazastrook leven. Abbas heeft de afgelopen elf jaar geen voet in de Gazastrook kunnen zetten en zijn kansen om daar ooit terug te keren lijken nu nihil te zijn.
 • Vorige week begon Hamas met het betalen van salarissen aan duizenden werknemers nadat Qatar een toelage van $15 miljoen in contant geld naar de Gazastrook stuurde. Het geld werd naar de Gazastrook overgebracht door Mohammed El-Amadi, senior gezant van de Qatari, via de grensovergang Erez met Israël.

  De Qatari-subsidie is in de context van de inspanningen van Egypte, Qatar en de Verenigde Naties om een langdurige wapenstilstand tussen Israël en Hamas te bereiken.

  De betaling was de eerste van een totaal van 90 miljoen dollar die het emiraat heeft toegezegd om in de komende zes maanden naar de Gazastrook te sturen, volgens Palestijnse bronnen.

  De Palestijnse Autoriteit (PA) en haar voorzitter, Mahmoud Abbas, blijven echter tegen een overeenkomst; volgens berichten is een van de redenen waarom zij tegen een wapenstilstandsakkoord tussen Israël en Hamas zijn, omdat een dergelijke overeenkomst de weg vrijmaakt voor de oprichting van een aparte Palestijnse staat in de Gazastrook.

  Op 11 november beschuldigde Abbas opnieuw Hamas ervan deel uit te maken van een Amerikaanse en Israëlische "samenzwering" om de Gazastrook af te scheiden van de Westelijke Jordaanoever. Hij dreigde ook met het opleggen van strafmaatregelen tegen de door Hamas geleide Gazastrook onder het voorwendsel dat de "samenzwering" bedoeld was om daar een aparte Palestijnse staat op te richten.

  De realiteit is immers dat er al een aparte Palestijnse staat in de Gazastrook is, en het is daar al sinds 2007, toen Hamas met geweld de controle over het gebied greep en de Palestijnse Autoriteit van Abbas omverwierp.

  Abbas en de PA leven sindsdien allemaal in een ontkenning. Ze hebben zelfs een alternatieve realiteit in hun hoofd gecreëerd - één die blijft geloven dat het nog steeds mogelijk is om een soevereine en onafhankelijke Palestijnse staat op de hele Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem op te richten.

  De afgelopen 11 jaar hebben een aantal Arabische landen, waaronder Egypte, Jemen, Saoedi-Arabië en Qatar, getracht een einde te maken aan de machtsstrijd tussen Hamas en de Fatah-fractie van Abbas, zonder resultaat. Verschillende "verzoeningsovereenkomsten" die eerder tussen Fatah en Hamas zijn ondertekend, zijn nooit uitgevoerd.

  Tot op heden zijn Hamas en Fatah het niet eens kunnen worden over de interpretatie van de reeds ondertekende "verzoeningsovereenkomsten". Fatah beweert dat de overeenkomsten verondersteld worden haar regering in Ramallah in staat te stellen de volledige verantwoordelijkheid over de Gazastrook op zich te nemen. Hamas, van zijn kant, blijft fel gekant tegen het opgeven van de veiligheidscontrole over de Gazastrook. De meeste in Hamas zijn bereid om de regering van Abbas aan te bieden wat een beperkte civiele controle is, iets wat betekent het betalen van salarissen en het financieren van scholen, ziekenhuizen en andere openbare instellingen in de Gazastrook.

  In de afgelopen weken, hebben Abbas en sommige van zijn hoogste ambtenaren in Ramallah ervoor gewaarschuwd dat welk bestand tussen Israël en Hamas dan ook de scheiding "zal consolideren" tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, waarbij er een weg voor de totstandbrenging van een onafhankelijke en afzonderlijke Palestijnse staat in de Hamas-geregelde Gazastrook wordt gebaand. Nu er een akkoord lijkt te zijn bereikt tussen Israël, Qatar, Egypte en Hamas om de levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook te verbeteren, zijn Abbas en zijn PA-ambtenaren ziedend van woede.

  Als onderdeel van het vermeende akkoord stuurde Qatar op 8 november miljoenen dollars in contanten naar de Gazastrook. Het geld zal worden gebruikt om duizenden Hamas-werknemers en behoeftige Palestijnse gezinnen te betalen. Volgens sommige rapporten kwam een hoge Qatari-ambtenaar, Mohammed El Amadi, in de Gazastrook aan met drie koffers, gevuld met $15 miljoen.

  In reactie daarop gaf het officiële persbureau van Abbas, Wafa, een sterk geformuleerde verklaring uit waarin Hamas ervan werd beschuldigd deel uit te maken van een "zionistisch-Amerikaanse samenzwering" om de Westelijke Jordaanoever los te maken van de Gazastrook. Volgens de verklaring werkt Hamas nu samen met de VS en Israël om een aparte Palestijnse staat in de Gazastrook op te richten. "Er zal geen Palestijnse staat zijn zonder de Gazastrook, en er zal geen [afzonderlijke Palestijnse] staat in de Gazastrook zijn," zoals gezegd citeerde de verklaring Abbas.

  Deze bewering is natuurlijk een totaal verkeerde voorstelling van zowel de werkelijkheid als de feiten. Als iemand verantwoordelijk is voor een aparte Palestijnse staat die al bestaat in de Gazastrook, dan is dat Fatah en Hamas, niet Israël en de VS. In feite is de machtsstrijd tussen Hamas en Fatah volledig losgekoppeld van Israël, de VS of enige andere derde partij. Het geschil tussen de twee Palestijnse partijen is het directe gevolg van een machtsstrijd over geld en macht.

  Noch Israël, noch de VS hielpen of gaven goedkeuring aan de gewelddadige overname van de Gazastrook door Hamas in 2007. Hamas slaagde erin de Palestijnse Autoriteit van Abbas in Gaza omver te werpen, voornamelijk omdat zijn door het westen betaalde veiligheidstroepen zich overgaven zonder een gevecht aan te gaan.

  Sindsdien hebben Hamas en zijn bondgenoten in de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) van de Gazastrook een aparte en onafhankelijke Palestijnse staat gemaakt. Hamas en PIJ erkennen Abbas niet als de legitieme president van de Palestijnen. Zij hebben in de Gazastrook hun eigen de facto regering, Hamas. hun eigen parlement, hun eigen veiligheidstroepen en milities, en zelfs hun eigen wetten.

  Abbas kan zich aan de wereld blijven presenteren als "president van de staat Palestina" zoveel hij wil.

  Hij leeft slechts in een illusie en het is inmiddels duidelijk dat hij niet de twee miljoen Palestijnen vertegenwoordigt die in een aparte, door Hamas gecontroleerde entiteit in de Gazastrook wonen. Abbas heeft de afgelopen elf jaar geen voet in de Gazastrook kunnen zetten en zijn kansen om daar ooit terug te keren lijken nu nihil te zijn.

  Hamas zegt dat als Abbas de Gazastrook durft binnen te gaan, hij zal worden berecht voor "hoogverraad" - een misdaad die strafbaar is met de doodstraf overeenkomstig de Palestijnse wetten en tradities. In de ogen van Hamas is Abbas een verrader omdat hij de veiligheidscoördinatie met Israël uitvoert en economische sancties oplegt aan de Gazastrook.

  Abbas weet ongetwijfeld dat zolang Hamas en PIJ in de Gazastrook zijn, hij daar nooit meer zal kunnen terugkeren. Hij weet ongetwijfeld ook dat hij zich veiliger voelt in Ramallah dan in de Gazastrook. In Ramallah is hij veilig omdat de IDF slechts een paar honderd meter van zijn hoofdkwartier en woonplaats verwijderd is. Zonder de aanwezigheid van Israël op de Westelijke Jordaanoever zou Hamas de regering van Abbas al lang geleden ten val hebben gebracht. Het is het voortdurende optreden van Israël tegen Hamas op de Westelijke Jordaanoever dat Abbas en zijn regering aan de macht houdt.

  Abbas wil deze realiteit hoogstwaarschijnlijk niet erkennen. Hij wil hoogstwaarschijnlijk ook geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verdeeldheid onder zijn volk, met name de verdeeldheid tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. In plaats daarvan probeert hij nu alle anderen, behalve zichzelf, te beschuldigen van het feit dat er al een aparte Palestijnse staat in de Gazastrook bestaat. Zeker, beschuldigt Abbas nu Israël en de V.S. van het werken aan het vestigen van een afzonderlijke Palestijnse staat in de Gazastrook -- wanneer dit al de werkelijkheid in de afgelopen 11 jaar is geweest.

  De afzonderlijke Palestijnse staat werd opgericht in de Gazastrook op de dag dat Hamas de controle over het gebied overnam. Het werd daar opgericht op de dag dat de veiligheidstroepen van Abbas in de Gazastrook zich in 2007 aan Hamas overgaven.

  De afzonderlijke Palestijnse staat in de Gazastrook werd opgericht op de dag dat Abbas en zijn vijanden in Hamas er niet in slaagden om de verschillende "verzoeningsovereenkomsten" die ze in het afgelopen decennium hadden ondertekend, te honoreren.

  Wat nog surrealistischer is, is dat Abbas Hamas nu beschuldigt van samenwerking met Israël en de VS om een aparte Palestijnse staat op te richten in de Gazastrook. Deze beschuldiging is belachelijk, gezien het feit dat Hamas de vernietiging van Israël blijft nastreven en de VS als een vijand van Arabieren en moslims beschouwt.

  Abbas wil zich echter blijkbaar niet in de war laten brengen door de werkelijkheid. Hij geeft er de voorkeur aan zijn aloude strategie voort te zetten en ieder ander dan zichzelf de schuld te geven van de ellende van de Palestijnen. De nieuwe wapenstilstandsovereenkomst bevestigt alleen maar de realiteit die Abbas de afgelopen elf jaar heeft proberen te negeren: dat er wel degelijk een aparte Palestijnse staat bestaat, en dat die wordt geleid door Hamas, PIJ en andere gewapende groeperingen die de Palestijnse president nog steeds een keizerlijke weigering geven.

  Khaled Abu Toameh, een bekroonde journalist uit Jeruzalem, is een Shillman Journalistisch Medewerker bij Gatestone Institute.

  Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

  © 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

  Bron: The "Separate" Palestinian State