www.wimjongman.nl

(homepagina)

Radicalisme: De echte schok was de reactie van de Amerikanen...

door Majid Rafizadeh | 12 mei 2018

"Spoedig," zei de brief, "zal Amerika van ons zijn."

"Ons"?

De schrijver, zo werd duidelijk, was een extremistische moslim in de VS die beweerde een gerenommeerde religieuze prediker te zijn. Met elk nieuw woord groeide de bezorgdheid.

In de hele brief wees hij op de "zondige" wegen van het Westen: dansen, drinken, daten...

Hij sprak zijn afschuw uit over het feit dat de meeste vrouwen de hijab niet droegen en niet vijf keer per dag deelnamen aan het gebed. Toen kwam hij meteen tot de kern van de zaak: "Wees," zo legde hij uit, "een vertegenwoordigende moslim", zoals hijzelf.

Het sentiment is nauwelijks nieuw. Iemand hoorde door de jaren heen van veel moslimextremisten soortgelijke proclamaties. De echte schok was niet de brief, maar de reactie van veel Amerikanen erop na het zien ervan.

Zoiets zou nooit kunnen gebeuren, zeiden ze. De woorden van de schrijver... het was "gewoon snoeverij," niets iets om serieus te nemen. Het meest verrassend is dat ze daarmee eerlijk gezegd hebben gezegd dat moslims die over dergelijke bedoelingen spreken niet echt bedoelen wat ze zeggen, dus deze bedreigingen geen reden mag zijn tot zorg.

De geschiedenis van de twee landen waar ik ben opgegroeid - Iran en Syrië - heeft ons allemaal een grote les geleerd over het leven in dit soort onwetendheid: het is de realiteit hoe snel een natie kan worden geconsumeerd door de filosofieën van een religieuze staat. Een autoritair en kwaadaardig regime, zoals dat nu in Iran bestaat - 's werelds grootste sponsor van terrorisme en wreedheid, zelfs tegen de eigen bevolking - is iets wat we niet mogen vergeten.

In een paar eeuwen tijd verschoof in Syrië, waar meer dan 90 procent van de bevolking christen was, en in Iran, waar een overweldigende meerderheid van de burgers Zoroastriërs waren, de demografie drastisch naar een moslimmeerderheid. Geen van beide landen had een dergelijke verandering kunnen voorzien.

Hoewel velen de beweringen van deze radicale prediker dat "Amerika spoedig van ons zal zijn" onderschatten, zijn deze overtuigingen voor extremistische moslims echter sterk en diep geworteld.

Veel extremisten geloven dat hun religieuze wens - voor een "moslim-overname van het Witte Huis, een richtlijn van Mohammed zelf is" - en uitkomt in de VS. Religieus gesproken is voor deze moslims regeren in Amerika het woord van Allah, een heilige belofte die tot uitvoering komt.

Uit een recent demografisch onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat moslims binnenkort de leden van andere religies, waaronder de Joden, zullen inhalen als de op één na grootste religieuze groep in de Verenigde Staten.

Deze kwestie mag niet lichtvaardig worden benaderd. Wat betekent deze op één na grootste religie in een land? Kiezers hebben invloed op de lokale en nationale politiek, houden zich bezig met binnenlandse verkiezingen, kiezen meer vertegenwoordigers uit dezelfde religieuze gezindheid, zijn invloedrijk genoeg om te bepalen wie de volgende president van de Verenigde Staten mag zijn, en veranderen de wetten van het land. Het enige wat nodig is, is een subtiele machtsverschuiving om de hele samenleving, het politieke systeem en de cultuur van een natie te veranderen.

Het aantal moslims in de VS is in slechts vijf jaar tijd - tussen 2010-2015 - met 40 procent toegenomen, terwijl in dezelfde periode de niet-islamitische bevolking van de VS met slechts vijf procent is gegroeid. Dit betekent dat de moslimbevolking bijna acht keer zo snel groeit als de niet-islamitische bevolking in de VS.

Als volwassene hoorde ik in de moslimwereld verzen en hadiths die vaak door extremisten werden gebruikt en in hun gedachten werden gekerfd. Voor hen zijn dit de ware instructies en voorspellingen van het machtigste wezen. Die moslims geloven sterk dat deze verzen en hadiths (uitspraken van Mohammed) zullen uitkomen, omdat ze zijn uitgegeven door Allah of door zijn boodschapper, Mohammed. Allah zegt bijvoorbeeld in het Koran-hoofdstuk (9:33) ūrat al-tawbah (Het berouw):

"Het is hij (Allah) die zijn Boodschapper heeft gestuurd met leiding en godsdienst van de waarheid (islam), om dominant te zijn over alle andere religies, ook al de Mushrikoon (ongelovigen) haten het.

Een populaire hadith is:

"Voorwaar, Allah heeft mij getoond het oostelijk en westelijk deel van de aarde en ik zag, dat het gezag van mijn Umma alles wat ik zag domineerde.

Sommige extremistische moslims geloven dat Allah en Mohammed voorspelden dat ze zouden heersen over Amerika nog voordat Amerika werd ontdekt door de Europeanen. Zoals een radicale moslimactivist in het ABC-nieuws zei: "Wij geloven inderdaad dat op een dag de vlag van de islam over het Witte Huis zal wapperen. Hij citeerde een gezegde van Mohammed, van de moslimwetenschapper Al-Tabarani uit de 10e eeuw. "Het laatste uur, zei hij, zal niet komen, totdat de moslims het Witte Huis veroveren.

Veel extremisten dringen er dan ook op aan dat moslims niet de meerderheid van een land hoeven te vormen om de regering over te nemen: "Een klein deel van de moslims zal opstaan en het Witte Huis veroveren.

Volgens fundamentalistische moslims is het de plicht van elke moslim om de weg vrij te maken voor de dominantie van de islam in Amerika. Zij worden aangemoedigd om verschillende methoden te gebruiken om dit te bewerkstelligen, waaronder geweld en het voeren van een jihad (heilige oorlog).

Elke actie die wordt ondernomen om dat doel te bereiken, wordt toegejuicht door moslimextremisten over de hele wereld. Islamisten en islamistische staten hebben bijvoorbeeld Louis Farrakhan fel geprezen en geciteerd toen hij voorspelde dat, "God Amerika zal vernietigen door de handen van de moslims. God zal Japan of Europa niet de eer geven om de Verenigde Staten ten val te brengen; dit is een eer die God aan moslims zal schenken.

Er is historisch bewijs over grote landen die toegeven aan de idealen van extreme en vastberaden radicale groeperingen. De geschiedenis heeft machtige naties vaak harde lessen geleerd. Neem de tijd om te leren over het verleden en hoe gemakkelijk en snel er onomkeerbare veranderingen kunnen plaatsvinden: Rusland in 1917, Duitsland in 1933, Egypte in 1952, Iran in 1979, enzovoort. Onderschat niet het vermogen van de radicale islam om uw regering over te nemen en de shariawetgeving op te leggen in deze eens zo vrije natie.

De Amerikanen moeten niet denken dat ze op de een of andere manier een uitzondering zullen vormen op die historische regels. Dit gevoel van immuniteit en afdanken leidde in de loop der tijd in veel landen tot de ondergang. Als de Amerikanen de kwestie niet serieus nemen, kan de geschiedenis hen de harde manier leren van wat hier ooit onmogelijk leek.

( )

Dr. Majid Rafizadeh, is een bedrijfsstrateeg en adviseur, Harvard opgeleide geleerde, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review, en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij was auteur van verschillende boeken over de islam en het Amerikaanse buitenlandse beleid. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Radicalism: The Real Shock Was the Reaction of the Americans...