www.wimjongman.nl

(homepagina)

Ambassade verplaatsing?

6 januari 2018 - door Gary Stearman

Op woensdag 6 december 2017 legde president Donald Trump een eenvoudige verklaring af: "Vandaag erkennen we eindelijk het voor de hand liggende: dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Dit is niets meer of minder dan een erkenning van de werkelijkheid. Het is ook de juiste aanpak. Het is iets dat gedaan moet worden."

Sprekend vanuit het Witte Huis, herinnerde zijn verklaring de luisteraars ook aan het traditionele falen van veel voormalige presidenten om deze verklaring af te leggen: "Hoewel vorige presidenten deze grote campagnebelofte hebben gedaan, slaagden ze er niet in deze belofte waar te maken. Vandaag doe ik dat."

De Premier van Israël, Benjamin Netanyahu, verklaarde: "Dit is een historische dag. We zijn de president zeer dankbaar voor zijn moedige en rechtvaardige besluit om Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen en ons voor te bereiden op de opening van een Amerikaanse ambassade hier."

Bij Prophecy Watchers stellen we al enige tijd vast, dat aangezien we de zeventigste verjaardag van Israël als moderne natie naderen, er een versnelling zal optreden van profetisch belangrijke gebeurtenissen. Toen we waren aangekomen op 14 mei 1948 (Iyar 5 op de Joodse kalender), realiseerde Israël een staat, op de 50e verjaardag van het Eerste Zionistische Congres in Bazel, Zwitserland.

Dit jaar komt 14 mei op de Juliaanse kalender, 24 dagen na Israëls 70e verjaardag op 5 Lyar. En dus, welke kalender u ook gebruikt, de periode van eind april tot half mei 2018 markeert een periode van 70 jaar waarin Israël een soevereine staat is geweest.

Als men Israëls jaren vergelijkt met het leven van een mens, dan vertellen de woorden van Mozes een groot verhaal: "De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen." (Ps. 90:10).

Tot nu toe is het korte leven van Israël getekend door strijd, en het lijkt erop dat haar achtste decennium misschien wel een gevecht wordt voor haar overlevingskans. Er moeten nu twee dingen gebeuren, temidden van een felle en groeiende oppositie: eerst moet de Amerikaanse ambassade worden verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem. Vervolgens moet er een soort faciliteit worden geopend om als hoofdstad-gebouw te kunnen functioneren. Misschien zou het wel kunnen worden gebouwd naast de Knesset, het parlement van Israël.

Maar één ding is zeker: er zal een goed georkestreerd verzet komen in een verscheidenheid aan islamitische vijanden, die de Tempelberg nog steeds als hun eigen berg beschouwen, evenals een groot deel van Jeruzalem. Zij zullen er afkerig van zijn om hun positie af te staan.

Toch is de bijbelse visie op Jeruzalem duidelijk: Psalm 122 zegt het goed:

"Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan! Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem! Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de HEERE, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de Naam van de HEERE te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken." (Ps. 122 1-9).

Davids woorden zijn profetisch. Jeruzalem zal op een dag verenigd zijn. Tronen voor het oordeel zullen daar worden opgesteld. In het Huis van de HEER zal het recht gevestigd worden!

Bron: via e-mail toegezonden.