www.wimjongman.nl

(homepagina)

Google is de AI-technologie aan het implementeren voor de vervolging van christenen

Door Dave Hodges - 18 september 2018

De Observatoriums worden gesloten in recordaantallen. Waarom? Omdat "zij" binnenkort zullen gaan aankomen. Wie gaat eraan komen? De gevallen engelen. Laat u niet misleiden. Als regeringen verkondigen dat dit het begin is van de ET-onthulling, geloof ze dan niet. Dit is de nieuwe religie. Het heet Transhumanisme. Echter voordat de AI, de transhumanistische religie, zich kan vestigen, moet de enige echte religie, het christendom, worden uitgeroeid, samen met haar volgelingen. Die beweging is aan de gang in China, en dezelfde mensen die het Chinese volk de technologie en de bijbehorende filosofie hebben meegebracht, die nodig is om deze kwade daad uit te voeren, zijn dezelfde mensen achter het Transhumanisme in China, en ze brengen dezelfde bedreiging naar Amerika. Deze mensen hebben een naam: Google.

China is de bètatest, met de eliminatie van de Amerikaanse christenen als het doel.

De Zuivering

De "zuivering" begint in China. De Chinese regering heeft een oude strategie van de Sovjet-Unie afgestoft en heeft vele kerken "illegaal" verklaard omdat ze een aantal mythische zoneringscodes schenden die elke keer veranderen als de communistische regering een kerk ziet die echt het woord van God predikt.

Alle kerken in China moeten nu, van het belangrijkste eredienstgebouw, de nationale vlag van China laten wapperen. De leiders moeten hulde brengen aan de Communistische Partij.

De communistische Chinezen hebben duizenden mollen in dienst genomen die in de kerken zijn geïnfiltreerd. En in combinatie met sociale media spionage is er een staatslijst gecreëerd van vijanden en wordt er actie ondernomen. Google heeft de NSA en andere aanverwante instanties dezelfde mogelijkheden geboden. Dit is eigenlijk geen nieuwe beweging in Amerika. Het beruchte MIAC-rapport definieerde een vijand van de staat als iemand die, dat was in 2008, Ron Paul steunde, het Tweede Amendement steunde, die een Constitutie-aanhanger was. En in China, wanneer men op "de lijst" verschijnt, wat is dan de prijs van het staan op de "ongewenste" lijst? Gedwongen arbeid, gedwongen orgaantransplantaties en zelfs de dood.

Zo is het in China, en het zal ook in Amerika zo zijn.

Zoals ik al meerdere malen uitvoerig heb uiteengezet, arresteren, martelen, onttrekken en vermoorden de communistische Chinezen de Chinese christenen. De christelijke concentratiekampen, zoals ik ze noem, zijn in volle werking. Ik heb meerdere mensen geïnterviewd die goed op de hoogte zijn van deze gruwelijke mishandelingen van Gods volk.

Ondertussen is het wegvallen van de kerk en haar leiders in Amerika een volledig bewijs. Mijn familie woonde meer dan twee decennia lang de diensten van de Community Church of Joy bij. Ik zag in de loop der tijd dat de hoofdverantwoordelijke meer van geld begon te houden dan van God. Hij werd ondergeschikt aan het burgerlijke gezag boven het woord van God. Een keerpunt vond plaats toen ik een nieuwsbericht had gelezen over hoe een jong Chinees meisje ter dood werd gebracht voor het verspreiden van Bijbels. Ik was zo ontroerd door het verhaal dat ik per e-mail contact opnam met onze voorganger. Hij weigerde de Kerk bij deze kwestie te betrekken, terwijl ik slechts een oppervlakkige reactie kreeg om alleen maar voor het slachtoffer te bidden. Het spijt me, maar geloof zonder werken is zinloos. Deze pastor had er geen belang bij om dit tot een probleem te maken van de leden van de congregatie. In een vervolggesprek vroeg ik of het leven van het slachtoffer minder kostbaar was omdat ze een Chinees was? (krekels tsjirpen). Er waren ook andere zaken, maar die liepen parallel aan deze keerpuntgebeurtenis. Het behoud van de belastingvrije status van de kerk werd een primair doel van mijn kerk, in plaats van God te dienen door het identificeren en optreden tegen het kwaad in onze gemeenschap. Er was eens een tijd dat we protesteerden tegen abortus. Naarmate de kerk groeide en de offers belangrijk werden, was de geestelijkheid meer geïnteresseerd om in overeenstemming te blijven met de gekozen autoriteit en hun bureaucratische ondergeschikten. Onnodig te zeggen dat we die kerk niet meer bezoeken en mijn zoon werd teruggetrokken uit de aangesloten school.

Voordat ik de kerk verliet, confronteerde ik de voorganger met de vraag of hij in het Geestelijke Respons Team zat. Hij weigerde mij een duidelijk antwoord te geven. Als je niet weet wat het Geestelijke Response Team is, zal ik een kort antwoord geven. Zij zijn gemachtigd en gesanctioneerd door DHS. De lidpastors worden opgeleid om de groep ertoe te brengen volgzaam te zijn aan het onwettige gezag van het beleid Obama door geestloos Romeinen 13 te herhalen en te "gehoorzamen aan de keizer" ongeacht de schendingen van christelijke doctrine. Zinloze gehoorzaamheid aan een ongrondwettelijk gezag was de prijs die door de gemeenten werd betaald, zodat hun gulzige voorgangers door konden gaan met het verzamelen van belastingvrije offergaven.

Ik heb eerder gepubliceerd over hoe pastor Walter Mansfield zelfs getraind werd in het trainen van toekomstige FEMA-kampen voor politieke gevangenen om zich te conformeren aan het bestaande burgerlijke gezag. Vandaag de dag leeft deze pastoor in relatieve luxe in Californië.

Helaas zijn er steeds meer kerken die weigeren de fundamentele bedreigingen voor het christendom en de mensheid aan te pakken, dan er kerken zijn die dat wel willen. Zoals gezegd hield het dreigement van het verliezen van de belastingvrije status veel predikanten "in de pas". Ik hoorde onlangs dat Pastor David Lankford, een voorvechter van het woord, verklaarde dat de meeste predikanten de trouw van hun respectievelijke kuddes niet waardig zijn.

Hoewel het waar is dat de regels van de belastingvrijstelling status, onder Trump, enigszins zijn ontspannen, weigeren toch de predikanten, voor een groot deel, om de controversiële kwesties aan te pakken, ondanks het feit dat de bedreigingen een duidelijk en actueel gevaar vormen voor iedereen. Ik heb nooit een plaatselijke kerk bezocht waar transhumanisme en het inherente satanische kwaad ervan, ooit werd genoemd.

Als men in China beweert christen te zijn, of een "christelijke houding" promoot, dan kan de sociale score in China sterk afnemen en kan dit resulteren in het volgende:

  1. Verlies van baan
  2. Verlies van onderwijskansen
  3. Verlies van huis
  4. Verlies van vrijheid
  5. Verlies van het leven.

Google heeft dit systeem opgezet voor de Chinezen. En nu zien we het begin van dit satanische systeem naar Amerika komen in de kracht van extreme censuur, met alle gevolgen van dien.

Wie heeft het systeem ontworpen dat de Chinese christenen vervolgt?

Deze burger-rangschikking en het zwarte lijst mechanisme is een proefproject van China's Social Credit System. Een verklaarde Chinese missie om "het bewustzijn van integriteit en het niveau van betrouwbaarheid van de Chinese samenleving te verhogen".

Hier is een voorbeeld van hoe dit systeem was toen het in de kinderschoenen stond.

Acties die nu iemands persoonlijke kredietwaardigheid kunnen schaden, zijn onder meer het niet komen opdagen in een restaurant zonder de reservering te hebben geannuleerd; bedriegen in online games; het achterlaten van valse productbeoordelingen, en gevaarlijk oversteken.

( )

Ninan Transport Police toont aan hoe gezichtsherkenning wordt gebruikt om voetgangers te identificeren bij het oversteken (Nanjin Transport Police's publieke Weibo post)

Het is echter niet alleen de overstekers waar de Chinezen nu naar op zoek zijn. Ze zijn op zoek naar wie dan ook, en naar alles wat de staat niet aanbidt. Christenen zijn hun belangrijkste doelwit. In deel twee van deze serie zullen we de parallellen onderzoeken tussen het Chinese systeem van elektronische onderdrukking en de onderdrukking van Amerika, het zal je nekharen doen rijzen. Verder zijn het dezelfde mensen die het Chinese spionagesysteem runnen, die ook bezig zijn met het censureren van de christelijke conservatieven in Amerika.

Je zou je kunnen afvragen wie dit satanische systeem naar voren brengt? Het is Google.

Bron: Google Is Implementing the AI Technology for the Persecution of Christians - Dave Hodges - The Common Sense Show