www.wimjongman.nl

(homepagina)

De komende aanbidding van de kunstmatige intelligentie

19 september 2018 - door Britt Gillette

()

De eerste twee geboden die God het volk Israël gaf, waren: "U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." (Exodus 20:3) en "U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God." (Exodus 20:4-5).

Toch heeft het volk Israël deze geboden snel gebroken. Zij maakten een gouden kalf en aanbaden het (Exodus 32:8). Zij aanbaden de afgoden van Kanaän (Psalm 106:38), Baäl (Numeri 25:1-3), Astarte (1 Koningen 11:5), en Kamos en Milkom (2 Koningen 23:13). Keer op keer vervielen de Israëlieten in afgoderij. En zij waren niet de enigen.

Door de geschiedenis heen hebben mensen uit alle naties voorwerpen van hout en steen aanbeden (Jesaja 44:6-20). Ze hebben ook mensen aanbeden - de Farao's, de Caesars, koningen, cult-leiders en anderen. Terwijl dit voor de meeste mensen van de moderne mensheid dom klinkt, is de waarheid dat we precies hetzelfde doen. Terwijl weinig mensen vandaag de dag stenen aanbidden, kijken ze nog steeds naar het creëren van goden die ze kunnen aanbidden - of het nu geld, roem, macht of iets anders is. Dus het nieuwste voorwerp van aanbidding moet dus niet als een verrassing komen.

De Eerste Kerk van de Kunstmatige Intelligentie

In 2015 heeft Anthony Levandowski, een voormalig ingenieur van Google en Uber, de statuten opgesteld voor een nieuwe kerk genaamd "Weg van de Toekomst". Volgens de website gaat het bij Way of the Future (WOTF) om "het creëren van een vreedzame en respectvolle overgang van wie de baas is over de planeet van mensen naar mensen + 'machines’." De activiteiten van de WOTF-kerk zullen zich richten op de aanbidding van "een Godheid gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld door middel van computer hardware en software".

Naarmate de technologie vordert, geloven velen dat AI de menselijke intelligentie zal overtreffen. In november vertelde Levandowski aan Wired Magazine: "Wat er gecreëerd gaat worden zal effectief een god zijn. Het is geen god in de zin dat het bliksem of orkanen veroorzaakt. Maar als er iets een miljard keer slimmer is dan de slimste mens, wat noem je het dan nog meer?"

Volgens Levandowski regeren mensen over de wereld omdat we slimmer zijn dan dieren. Maar hij gelooft dat AI veel slimmer zal worden dan de mens, wat leidt tot een machtsovergang over de planeet. En wanneer dat gebeurt, dan zegt Levandowski dat hij in de goede genade van die heerser wil zijn. Hij zegt dat WOTF op een dag zijn eigen heilige boek genaamd "Het Handboek" zal hebben, evenals een fysieke plaats van aanbidding. Kortom, hij ziet een toekomst waarin mensen het AI aanbidden."

In een wereld waar jong en oud al hun dagen al doorbrengen met het staren naar schermen, waar mensen hun vertrouwen stellen in het vermogen van de technologie om alle problemen van de wereld op te lossen, zou je kunnen stellen dat WOTF al de dominante religie van de wereld is. Wordt dit de heidense religie van de eindtijdgeneratie?

De Antichrist en Kunstmatige Intelligentie

Het zal me niet verbazen als de aanbidding van AI gemeengoed wordt. Veel mensen delen Levandowski's visie op de toekomst. Ze vrezen dat de opkomst van AI zal leiden tot het einde van het menselijk ras. Dit was het uitgangspunt van de filmserie The Terminator. Mensen kwamen in opstand tegen een vijandige overname door een AI genaamd Skynet en zijn legioen aan robots. Sommigen denken dat dit een blik in onze toekomst is. Ze geloven dat AI de wereld overneemt en geen reden vindt om mensen overeind te houden. Maar is deze angst echt gerechtvaardigd?

Ik denk van niet. AI zal de mens niet vervangen. Immers, wat is er krachtiger - AI of mensen die AI onder controle hebben? AI is niets meer dan een instrument, en ik betwijfel of de makers ervan zich zullen laten overstijgen in kennis en macht. In plaats daarvan zal AI eenvoudigweg de menselijke kracht versterken.

Wat het meest waarschijnlijk is, is dat een groep mensen de macht van AI zullen monopoliseren, of er zelfs mee fuseren, en dan een wereldrijk vestigen. Niet verrassend genoeg zegt de Bijbel dat de laatste dagen een wereldrijk dat zal worden gekenmerkt door één man - de Antichrist.

Als de Antichrist AI heeft, legt het uit hoe hij de wereld zou kunnen regeren met de meedogenloze efficiëntie die de Bijbel beschrijft. Naarmate de technologie voortschrijdt, wordt het mogelijk om overal camera's en luisterapparatuur te plaatsen. Geavanceerde technologie zal de productie van miljarden goedkope, microscopische camera's en luisterapparatuur mogelijk maken. AI zal de Antichrist in staat stellen om enorme hoeveelheden ruwe data, audiotracks en video-feeds te analyseren. Met deze kracht wordt de Antichrist het echte equivalent van George Orwell's "Big Brother". Hij zal alziend, alhorend en alwetend zijn. Dit is niet verwonderlijk. De Bijbel vertelt ons dat de Antichrist almachtig zal zijn (Openbaring 13:7) - tenminste als het gaat om menselijke zaken.

Als de Antichrist dit soort macht in handen heeft, is het dan echt een verrassing om te leren dat sommige mensen hem zullen aanbidden? Nee. Dat is het niet. Zoals Anthony Levandowski zegt, zal deze macht AI tot "een god" maken, en Levandowski wil aan zijn kant blijven. Hij is van plan het te aanbidden, en hij zal niet alleen staan.

De komende dictator

De Bijbel zegt dat de wereld de Antichrist zal aanbidden. Zij zullen hem zien als onoverwinnelijk in de strijd en de grootste van alle mensen (Openbaring 13:4). Hij zal de naam van God lasteren, Gods heilige mensen onderwerpen en de hele wereld regeren (Openbaring 13:6-7). De valse profeet zal vereisen dat iedereen op aarde hem aanbidt (Openbaring 13:12). Dezelfde valse profeet zal wonderen verrichten om de volkeren te misleiden, en hij zal een groot beeld van de Antichrist maken. Het beeld zal spreken en iedereen opdragen het te aanbidden, of te sterven (Openbaring 13:14-15). De Antichrist zal zichzelf verheffen boven de God van Israël en boven elk concurrerend voorwerp van aanbidding. Hij zal zelfs de tempel van God binnengaan en beweren dat hij zelf God is (2 Thessalonicensen 2:4).

Helaas zal het grootste deel van de wereld hem aanbidden. Wanneer ze dat doen, zullen ze echt Satan aanbidden. Waarom? Omdat de Antichrist zijn macht zal krijgen van Satan (2 Thessalonicenzen 2:9; Openbaring 13:4), en Satans grootste verlangen is aanbidding.

Lang geleden verklaarde Satan zijn ambitie om "op te stijgen naar de hemel en zijn troon boven Gods sterren te plaatsen, de hoogste hemelen te beklimmen en als de Allerhoogste te zijn" (Jesaja 14:13-14). Hij openbaarde opnieuw zijn verlangen naar aanbidding in het verleiden van Jezus in de woestijn. Daar beloofde hij Jezus de wereld te geven in ruil voor aanbidding (Matteüs 4:8-9). Jezus wees het aanbod van Satan af, maar op een dag zal de Antichrist het aannemen.

Jezus komt

De aanbidding van afgoden en valse messiassen mag niet als een verrassing komen. Jezus zei dat voordat Hij weerkomt vele valse messiasen zullen komen (Matteüs 24:5). De aanbidding van AI is slechts de laatste van de vele afgoden en valse goden die door een gevallen wereld worden omarmd. Satan is een bedrieger. Hij zal graag AI gebruiken om zoveel mogelijk mensen te misleiden. Of AI het belangrijkste instrument van de Antichrist is of niet, valt nog te bezien. Maar is het toeval dat AI op dit punt in de geschiedenis van de mensheid in opkomst is? Ik denk van niet.

Daniël zei dat "reizen en kennis" in de eindtijd zal toenemen (Daniël 12:4). AI helpt deze profetie te vervullen. Duizenden jaren lang is de wereld relatief onveranderd gebleven. Toch zijn we in de afgelopen 100 jaar van het idee "een bemande vlucht is onmogelijk" naar mensen op de maan gegaan.

Dit is niet de normale gang van zaken bij menselijke gebeurtenissen. Het is een opbouw naar de grootste gebeurtenis in de geschiedenis - de wederkomst van Jezus Christus. Alle tekenen die Jezus en de profeten zeiden te zoeken zijn vandaag de dag aanwezig. Geen daarvan was aanwezig gedurende de eerste meer dan 1800 jaar van het christendom. Maar vandaag de dag zijn ze er allemaal.

Onze generatie is uniek onder alle anderen. We leven in een tijd als geen ander. Het toneel is nu aangebroken voor de opkomst van de Antichrist en het uitbreken van een wereldwijde Verdrukking. Dit betekent dat de Opname dichterbij is dan ooit tevoren. Dit betekent dat Jezus snel komt!

Britt Gillette is auteur van het gratis ebook Coming to Jesus en de boeken Signs of the Second Coming and Racing Toward Armageddon. Ontvang zijn boek 7 Signs of the End Times gratis wanneer je je inschrijft voor zijn maandelijkse nieuwsbrief

Bron: The Coming Worship of Artificial Intelligence? :: By Britt Gillette - Rapture Ready