www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hava Nagila: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laat ons blij zijn en verheugd!

( )

Joodse mannen zingen en dansen bij de Westelijke Muur in Jeruzalem. (YoutTube-opname)

"Wees nu blij en verheug u, want de HEERE heeft geweldige dingen gedaan." (Joël 2:21)

Je hebt het gehoord en misschien gezongen.

Maar weet je wat Hava Nagila betekent?

Sinds hun verblijf in de woestijn, danst en prijst het Joodse volk in goede en in slechte tijden, roept en zingt het.

Meerdere Hebreeuwse woorden beschrijven zo'n vreugde: simcha, sameach, soos, zijn er een paar. Maar dankzij het levendige liedje Hava Nagila springt één woord boven de rest uit! הבה נגילה, dus laten we ons verheugen!

Nagila komt van het wortelwoord gheel, wat betekent dat je verheugd bent, blij, opgewonden. Het is in de vorm van een commando, het geven van instructies om te juichen!

( )

Er is niets bemoedigender dan onszelf aan het begin van een nieuwe dag te vertellen - welke vooruitzichten er ook op ons mogen wachten - dan "dit is de dag die de Heer heeft gemaakt" en "Ik zal er blij mee zijn!"

Dat is wat Psalm 118:24 zegt en dat is de basis voor de teksten van "Hava Nagila", dat gaat als volgt:

Hava nagila, hava nagila
Laten we ons verheugen, laten we ons verheugen

Hava nagila ve-nismecha
Laten we ons verheugen en blij zijn

Hava neranena, hava neranena
Laten we zingen, laten we zingen

Hava neranena ve-nismecha
Laten we zingen en blij zijn

Uru, uru achim
Broders wakker worden

Uru achim b'lev sameach
Broeders, wordt wakker met een vrolijk hart


U kunt hier naar een van de vele vertolkingen van het nummer luisteren, maar kom dan terug om de rest van dit artikel te lezen.

Het begin van een muzikale legende

Hava Nagila begon als een woordeloze melodie, die in het Hebreeuws een 'nigun' wordt genoemd.

In het begin van de 19e eeuw stonden de Hasidische gemeenschappen in Oost-Europa en Rusland bekend om het neuriën van een nigun.

Ze deden dit als een manier om een niveau van vreugde en geluk te handhaven tegenover onderdrukkende regimes, de pogroms en het meedogenloze antisemitisme.

In het begin van de 20e eeuw bracht een groep Hasidische Joden uit Sadigora in Oekraïne, hun deuntjes mee naar Israël.

Eén in het bijzonder trok de aandacht van een joodse componist en musicoloog, Abraham Zvi Idelsohn.

Als gepassioneerd zionist die in 1905 naar Israël emigreerde, wilde hij het Joodse volk (de vroege pelgrims naar Israël) in zang verenigen door de muziek die ze met zich meebrachten en de nieuw leven ingeblazen Hebreeuwse taal.

Idelsohn transcribeerde de melodie in bladmuziek en kreeg het vertrouwen om teksten toe te voegen toen hij als kapelmeester in het Ottomaanse Leger diende tijdens de eerste wereldoorlog.

In 1918 zong een koor zijn uitvoering in een feestconcert in Jeruzalem nadat het Britse leger de Turken had verslagen.

Men raakte in de ban en het werd al snel een graag gezongen lied.

Van de Hoge Heilige feesten tot aan de informele volksdansen, Joodse bruiloften en de bar/bat-mitzvah feesten werd Hava Nagila een belangrijk lied.

( )

Dansen in Kibboets Dalia met de traditionele cirkeldans die bekend staat als de Hora in 1945. (Israëlische nationale fotocollectie)

In de jaren vijftig hielp de beroemde Jamaicaans-Amerikaanse zanger Harry Belafonte het populair te maken in de niet-Joodse wereld door zijn optredens af te sluiten met het vrolijke lied.

Tegenwoordig bestaat er een versie in vrijwel elke muziekstijl, zoals mambo, surfrock en zelfs heavy metal.

Bob Dylan, een beroemde Amerikaans-Joodse zanger, noemde zijn vertolking "Talkin' Hava Nagila Blues" en zei dat het "een vreemd lied was dat ik in Utah leerde".

Dat geeft aan hoe vertrouwd deze Oost-Europese chassidische melodie over de hele wereld is geworden bij Joden en niet-Joden.

Waarom zoveel aandacht?

Omdat het echt een vrolijke, melodie is.

Idelsohn echter seculariseerde Psalm 118 door de verwijzingen naar de Heer te verwijderen. En weinigen die het zingen weten hoeveel het God verheugt om ons te horen en dat we ons verheugen in zang om Hem te eren!

( )

Zingende en dansende David (schilderij in een kerk van Florence)

Verheugen in onze Maker

"Zing [roep, verheug] vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Het is gepast voor de oprechten om Hem te loven." (Psalm 33:1)

De psalmist vertelt ons op vele manieren ons te verheugen in onze Heer en Maker:

"Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning!" (Psalm 149:2)

Landen moeten zich verheugen in hun Maker:

"Laat de volken blij zijn en zingen van vreugde." (Psalm 67:4).

Zelfs de natuurlijke wereld wil deelnemen aan de vreugde:

"Laat de hemelen blij zijn, en laat de aarde blij zijn... Laat de gehele schepping blij zijn voor de Heer (YHVH), want Hij komt, Hij komt om de aarde te oordelen." (Psalm 96:11,13)

De Rabbijnen leren ook dat het verboden is om verdrietig te zijn op de sabbat, gebaseerd op de Schrift die zegt dat we "de sabbat een verlustiging moeten noemen". (Jesaja 58:13)

Zingen en ons verheugen in God zelf, Hem bedanken voor alles wat Hij gedaan heeft, is een cruciaal onderdeel van het naderen tot Hem.

( )

Joodse mannen dansen met de Thora (Woord van God) op de feestdag van Simchat Thora (Vreugde van de Wet).

Verheugen in ons heil

Koning David maakte van de vreugde een zeer persoonlijke zaak toen hij zelfs na de zonde van het slapen met een getrouwde vrouw en het vermoorden van een man, schreef:

"Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren." (Psalm 51:14-15)

Hij heeft altijd zijn ogen gericht op de bron van zijn redding:

"Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil (Jeshua)." (Psalm 13:5)

De discipelen van Jeshua geven de Tenach (Oude Testament) weer en dat vreugde niet maar een optie is:

"Verheug u en wees blij, want uw beloning is groot in de hemelen." (Matteüs 5:12)

"Verheug u dat uw namen in de hemel opgeschreven zijn." (Lukas 10:20)

"Verheug u in de hoop... Verblijd u met de blije mensen." (Romeinen 12:12,15)

"Ten slotte, broeders, verblijd u,!" (2 Korinthiërs 13:11)

( )

Gelovigen dansen en verheugen zich over een Messiasbelijdende synagoge. (YouTube-opname)

Verheugen in ons heil leidt tot de overwinning

"Is verheugen echt zo belangrijk, vraagt u zich misschien af.

Als we bedenken dat vreugde een van onze geestelijke wapens is, is het antwoord ja!

Verheugen is gekoppeld aan lof, en lof is gekoppeld aan overwinning!

Als we ons verheugen, trekken we het 'kledingstuk van lof [tehilah] aan in plaats van een geest van zwaarmoedigheid [saaiheid, depressie]'. (Jesaja 61:3)

De vijand zou onze vreugde graag willen vernietigen; het is een van Zijn wapens om ons van God te scheiden. Het is dus van cruciaal belang dat we niet vergeten om ons te verheugen.

( )

De liederen van vreugde, door James Tissot

God verheugt zich over Israël!

Een eindtijdprofetie wordt nu vervuld.

Slechts één keer in de hele Bijbel zegt God dat Hij iets met heel Zijn hart en heel Zijn ziel zal doen.

Het is het planten van Zijn uitverkoren Joodse volk in het Land, dat Hij hen gaf als een eeuwig bezit:

"Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel." (Jeremia 32:41)

Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. (Jesaja 65:18). En nogmaals, God zegt dat Hij Zelf zich zal 'verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk'. (Jesaja 65:19).

( )

Jeruzalem

Jeshua weende 2000 jaar geleden over zijn stad (Lukas 19:41) omdat het volk Hem verwierp.

Vandaag de dag verwerpt het volk Israël nog steeds Jeshua en zijn redding, maar Hij komt binnenkort! En op dat moment zullen zij "zich zeer verheugen", terwijl zij zingen en uitroepen wat in Psalm 118 en Matteüs 23 wordt voorspeld:

"Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer."

Het Joodse volk zingt dan liederen voor het Lam en wie weet ook Hava Nagila!

Bron: Hava Nagila: This Is the Day the Lord Has Made. Let Us Rejoice and Be Glad! | Messianic Bible