www.wimjongman.nl

(homepagina)

15 Profetische tekenen van Jezus' wederkomst op korte termijn

Door Dave Williams | 6 april 2018

( )

Wees waakzaam voor deze profetische eindtijdtekenen (Pixbay)

Sommige mensen zien alles als een teken. Anderen zien niets als een teken. We moeten beide uitersten vermijden. Maar tekenen zijn belangrijk. Wat als er geen waarschuwingsborden zijn? Straatnaamborden? Snelheidslimietborden? Borden voor hoogspanning?

Tekenen dienen om de orde te handhaven en chaos in het dagelijks leven te voorkomen. De profetische tekenen zijn nog belangrijker. En zij duiken overal op, en wijzen op de spoedige terugkeer van Jezus Christus. U bent of klaar, óf u bent het niet. Zo eenvoudig is het.

Tekens zijn als "vooruitzichten van komende gebeurtenissen". Ze zíjn niet de belangrijkste gebeurtenis, maar ze wíjzen erop. Tekenen geven een kleine glimp van hoe de belangrijke toekomst zal zijn.

Voorbeeldtekens

Ik begon mijn studies in de Bijbelprofetie in november 1971. In 1978 begreep en leerde ik publiekelijk dat bepaalde tekenen in de laatste uren van de laatste dagen steeds duidelijker zouden worden:

 1. De focus van de wereld zal op het Midden-Oosten liggen.
 2. Rusland gaat overeenkomsten aan met de belangrijkste moslimlanden.
 3. Israël worden omringd door mensen die uit zijn op hun vernietiging.
 4. Het antisemitisme gaat dramatisch escaleren.
 5. Religieuze misleiding zal ongebreideld zijn.
 6. De politieke chaos gaat toenemen en er zou een politieke ster met plausibele oplossingen gaan opstaan.
 7. Extreme hongersnood zal in verschillende delen van de wereld voorkomen.
 8. Er zullen oorlogen en geruchten erover zijn, vooral met betrekking tot het Midden-Oosten en Israël.
 9. Epidemieën en pandemieën verspreiden zich.
 10. Aardbevingen en natuurrampen gaan in frequentie en intensiteit escaleren.
 11. De technologie gaat op verbazingwekkende wijze vooruit.
 12. Terrorisme treedt op de voorgrond.
 13. Er zou een abnormale nadruk op sex en materialisme komen, en de moraal wordt verdraaid.
 14. Verraad, toenemende familieproblemen, verzet tegen Gods boodschappen gaan de boventoon voeren.
 15. Een oprechte, door de Heilige Geest geleide opwekking zou ontstaan onder een overblijfsel van goddelijke gelovigen die gericht zijn op de Heer Jezus Christus en zijn kracht.

Die tekenen voegen zich nu met de snelheid van een wervelwind bij elkaar. Maar net als bij een wekker kiezen velen ervoor om de klok te negeren. Tekens kunnen onrustig en ongemakkelijk zijn. Op de een of andere manier willen we geloven dat we, "misschien nog een paar jaar of decennia hebben, voordat deze profetieën uitkomen". Maar uit het bewijsmateriaal blijkt dat ze nu op ons af komen.

De dag van de Heer zal echt elke dag kunnen komen. Jezus beloofde: 'Zo ook, wanneer u al deze dingen zult zien, weet u, dat het nabij is, zelfs aan de deuren. Voorwaar, Ik zeg u, deze generatie zal niet sterven voordat al deze dingen plaatsvinden" (Mat. 24:33-34).

Het is een simpel feit

De generatie die deze tekenen gelijktijdig en wereldwijd ziet plaatsvinden, zal deel uitmaken van de laatste generatie, en mogelijk zullen zij de langverwachte wederkomst van Jezus Christus meemaken. Terwijl de volgelingen van Christus wandelen in hoop, geloof en grote kracht, zullen anderen in de komende dagen alleen leed en verdriet proeven.

Bron: 15 Prophetic Signs of Jesus' Imminent Return — Charisma News