www.wimjongman.nl

(homepagina)

Afstemming op Jeruzalem: De 70 jarige verschuiving is van start gegaan

Door Sandra Teplinsky 27 mei 2018

Deel 1 van 2

()

In de afgelopen week van Shavuot/Pinksteren, toen Israël haar 70-jarig bestaan vierde, verhuisden de ambassades van de Verenigde Staten, Guatemala en Paraguay naar Jeruzalem. Deze wegwijzers waren historisch. Terwijl ze plaatsvonden, leek de lokale spirituele sfeer plotseling zich gelijktijdig te verschuiven.

Israëli's erkennen dat de verplaatsing van de buitenlandse ambassades grotendeels het werk is van evangelische christenen. Bijna van de ene op de andere dag kwam de voorliefde van velen voor evangelische gelovigen naar een nieuwe hoogte. Tegelijkertijd begonnen sommige christenen te anticiperen op de naderende vervulling van Jesaja 62:7, en Jeruzalem werd de lof - niet het probleem - van de hele aarde. Andere gelovigen, ontnuchterd door Israëls recente militaire confrontatie met Iran, voorspellen een grote oorlog in de nabije toekomst. Is het, gezien de grote verscheidenheid aan meningen onder de Bijbelgelovigen, mogelijk om de onderscheidenheid gebeurtenissen van de afgelopen dagen te interpreteren vanuit een perspectief dat gebaseerd is op de Schrift als geheel?

In een poging een evenwichtig beeld te geven van de recente gebeurtenissen, dit artikel vat een aantal van de vele hoogtepunten samen waarvan ik deze week getuige was. Het omvat vooral waarnemingen, opmerkingen en meer subjectieve gewaarwordingen door de Geest. Een paar toetsen, Schriftelijke parameters worden voorgesteld. Deel 2 van deze tweedelige serie zal zich veel meer richten op een bijbels overzicht.

Samengevat, de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem lijkt een versterking te zijn van het bestuur van God in deze stad - en waarschijnlijk ook daarbuiten. Zeker, de Amerikaanse regering is niet hetzelfde als Gods regering. Echter als de machtigste natie ter wereld van dit moment, met de tastbare erkenning van Jeruzalem door Amerika kan dit een nieuwe opstelling tot Gods Koninkrijk op aarde inluiden of weerspiegelen. Verwacht mag worden dat een dergelijke herschikking een grotere dimensie van de realiteit van het Koninkrijk tussen de naties zal vrijmaken, die ten dele tot uiting zal komen in het feit dat twee andere ambassades slechts enkele dagen later verhuisden. Conflicten tussen het Koninkrijk van God en de koninkrijken van deze wereld kunnen toenemen als gevolg in een terugdringing door Gods vijanden, maar in het proces, kan een krachtige golf van evangelisatie internationaal worden vrijgegeven.

Getuige van een bewogen overgang in het herstel van Israël

Wat zou zich profetisch kunnen ontvouwen - en niet ontvouwen?

Merk op dat aan een aantal voorwaarden in de passage hierboven nog niet lijkt te zijn voldaan - althans niet volgens een eenvoudige of letterlijke interpretatie. Op dit moment woont niet heel Israël veilig. Burgers in het noorden en zuiden hebben periodiek te maken met raket- en raketaanvallen. Inlichtingendiensten, leger en politie moeten dagelijks terreur in andere delen van het land tegengaan. Israël is dus geen "land van dorpen zonder muren". Het meer dan tien jaar oude veiligheidshek dat haar beschermt tegen Palestijnse terreur wordt door haar vijanden een scheidingsmuur genoemd. Er zijn nog steeds omheiningen nodig waarvoor staven en poorten nodig zijn om de Israëlische grenzen en binnendorpen te beschermen. De belangrijkste reden waarom onze vijanden ons vandaag de dag aanvallen is niet het plunderen van onze hulpbronnen of rijkdom. Ze proberen ons aan te vallen om de Joodse natie te vernietigen vanwege islamitische of humanistische haat of ideologie. De huidige, gewelddadig voortdurende haat lijkt anders dan het aanvalsmotief van Ezechiël 38:10. Die passage inspireert een plotselinge, bijna willekeurige gedachte uit het niets voor een onverwachte invasie.

Ik zou me kunnen vergissen, maar ik geloof niet dat de apocalyptische strijd van Ezechiël 38-39 voor de deur staat. Gods vijanden kunnen proberen om voortijdig een dergelijke gebeurtenis te initiëren. Maar als zijn volk zal bidden, de vijandige schema's zullen dan mislukken. (Jesaja 8:10, Psalm 33:10-12)

Ik geloof dat een grote oogst aan zielen uit Israël en de naties te wachten staat. Deze gracieuze oogstperiode kon slechts enkele, korte jaren - of langer duren. In ieder geval ben ik van mening dat we "de werken moeten doen van Hem die [ons] gezonden heeft terwijl het nog dag is; de nacht komt eraan waarin niemand kan werken". (Joh.9:4) Dank aan allen die deelnemen aan dit vreugdevolle werk!

Bron: Alignment with Jerusalem: The 70 year shift has begun (Part 1)