www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waarom wilde God Amerika niet zegenen?

Na 9/11 zong het Congres spontaan "God Bless America". Terugkijkend is het duidelijk niet zo.

Door Stephen Flurry • 12 september 2017

Op deze dag 16 jaar geleden stopte de hele wereld om met wijd open ogen en met afschuw te staren naar de smeulende resten van de Twin Towers in Lower Manhattan in New York. Uren na de ergste terroristische aanval in moderne tijden, toen President George W. Bush zijn landgenoten vertelde dat hoewel jihadisten de fundamenten van Amerika's grootste gebouwen kunnen aanvallen, zij niet niet het fundament konden schudden van de Verenigde Staten.

Amerika was sterk, zei hij, en verenigd. En bovenal: God was met Amerika! President Bush citeerde de krachtige woorden van Psalm 23 voor de families van de slachtoffers in deze nationale tragedie: "Hoewel ik loop door de vallei van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij."

Herinneren de Amerikanen zich nog de weken die volgden op 9/11? Het leek alsof God overal was: op aanplakbiljetten, in liederen, op scholen en sportevenementen, in de regering. Wie kan vergeten dat leden van het Congres, van beide zijden van het gangpad, spontaan uitbraken in een lied met elkaar op de trappen van het Capitool? Ze zongen "God Bless America".

Voor de meeste Amerikanen leek de gedachte dat God die troost geeft, bescherming, kracht en zelfs zegen aan de Verenigde Staten, als een volkomen normaal antwoord op dit soort jihadistische rampen.

Maar dezelfde Bijbel waarin staat dat God Zijn volk zegent als het gehoorzaamt, zegt ook dat Hij hen vervloekt die ongehoorzaam zijn. (Deuteronomium 11:26-28).

De christelijke conservatief Jerry Falwell sprak zich uit over deze bijbelse waarheid in de nasleep van 9/11, en zei dat abortus, homoseksualiteit en andere Amerikaanse zonden medeverantwoordelijk waren voor de aanval. In minder dan 24 uur overspoelde hem een storm van verontwaardiging, en de volgende dag heeft hij zich snel verontschuldigd door erop wijzend dat het de terroristen zelf waren die het meest verantwoordelijk zijn.

Amerika zou in de sfeer van religie en gebed hebben kunnen komen, maar het was niet in de stemming voor een bekering van zonde. We wilden zegeningen ontvangen, maar niet onszelf laten dwingen om God te gehoorzamen. En dat was reeds de dag nadat we zagen hoe onze landgenoten 90 verdiepingen afdaalden naar hun dood.

Nu zijn er 16 jaren verstreken. We hebben nog meer nationale tragedies gehad, en meer doden. Toch lijken we veel te praten over God. Maar vóór, tijdens en na deze rampen, gehoorzamen we niet aan Gods wetten. Zelfs onze ministers praten niet meer over het gehoorzamen van Gods wetten, of het loon van de zonde (1 Johannes 3:4; Romeinen 6:23). Sommigen van hen gebruiken nauwelijks het woord "zonde".

Op 12 augustus, toen uiterst links en extreem-rechtse demonstranten op elkaar botsten in Charlottesville in Virginia, reed een man met zijn auto in op een menigte, waarbij hij één persoon doodde en anderen verwondde. Eens te meer leed dit land pijn. Nogmaals was genezing nodig. Een van President Donald Trumps bijeenkomsten was in Phoenix, 10 dagen later. Een bekende evangelicaal opende het evenement met gebed, met de nadruk op de noodzaak van genezing. Vice-president Mike Pence pikte ditzelfde thema op tijdens zijn toespraak, en citeerde 2 Kronieken 7:14. En in de manier waarop hij deed, vatte hij Amerika's houding samen naar God en naar de nationale tragedie.

Vice-president Pence citeerde Gods belofte om ons land heel te maken, maar daarmee liet hij het deel erbuiten dat ons volk zich zou bekeren van onze goddeloze wegen, zodat dat God onze gebeden zou horen en onze zonden vergeven.

Ik vind het verbazingwekkend dat binnen enkele dagen na deze politieke bijeenkomst — met een sterke religieuze ondertoon — een verwoestende orkaan toesloeg in Zuidoost-Texas! En die dumpte 100 biljoen liter aan water rond de regio Houston, waardoor Amerika een geschatte 190 miljard dollar aan schade leed!

Dit is niet een beeld van Amerika dat wordt genezen!

Nochtans bleven de gebeden doorgaan. Na het bloedbad van Orkaan Harvey verklaarde de President Trump een nationale dag van gebed voor 3 september. Omringd door een groep evangelische leiders op de dag dat hij die verklaring ondertekende, zei hij: "Vanaf het begin van onze natie, waren Amerikanen samen in gebed in tijden van grote nood om de zegen van God en Gods begeleiding te vragen." Na deze opmerkingen van de President bad een evangelische pastor opnieuw tot God om genezing van het land en opnieuw werd 2 Kronieken 7:14 niet goed geciteerd!

In de aanloop naar de aankomst van de orkaan Irma en de gedenkdag van 9/11 riep President Trump op vrijdag 8-10 september uit als nationale dagen van gebed en gedachtenis.

Toen kwam Irma. De grootste Atlantische orkaan in de geschreven geschiedenis schoof zijn weg door het Caribisch gebied en de zuidwest-kust van Florida, met weer een nieuw pad van vernietiging in haar kielzog. Het veroorzaakte de grootste massale uittocht in de Amerikaanse geschiedenis toen miljoenen mensen de staat ontvluchtten. De orkaan veroorzaakte massale overstromingen en wijdverspreide schade, die weken zal duren om te verwerken. De gecombineerde schade voor Amerika van deze twee stormen is een geschatte $290 miljard en tientallen levens die verloren gingen.

Amerika's politieke en religieuze leiders blijven roepen naar God om genezing van Amerika, maar Hij zal deze gebeden niet beantwoorden. Waarom?

God zegt dat Hij weigert om de gebeden van goddelozen aan te horen, maar hoort de gebeden der rechtvaardigen (Spreuken 15:29).

Amerika is verzadigd van goddeloze gewoontes — onberouwelijke, onvergeven zonden. En zelfs wanneer we bidden en vragen voor genezing, doen we alsof onze goddeloosheid en onze zonden niet bestaan.

Toen President Trump de oproep deed voor dagen van gebed, sprak hij nooit over bekering. Hij zei dat Amerikanen deze dagen moeten gebruiken voor gebed, bezinning en herdenkingen, het bezoeken van gedenktekens, klokken luiden en 's avonds kaarslicht-wakes houden.

Is het eindelijk niet eens tijd dat iemand 2 Kronieken 7:14 citeert op de juiste manier? Is het niet tijd dat wij Amerikanen toegeven dat we in staat zijn om te zondigen en daarvoor gestraft worden? Is het niet tijd om op te staan en de waarheid zeggen — en het niet onder de dekmantel te houden? Zou miljarden dollars aan schade besparen, genezing van onze verdeeldheid en het redden van duizenden levens het niet waard zijn om onze "levensstijl" te veranderen en ons van onze zonden te bekeren?

2 Kronieken 7:14.Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

[Vertaler: Na het lezen van deel 12 van de Saboteurs kan men zich nog afvragen in hoeverre Amerika een volk van God is. In mijn opinie juist niet, en danken ze hun zegen nog aan het herbergen van miljoenen Joden.]

Bron: Why Won't God Bless America? | theTrumpet.com