www.wimjongman.nl

(homepagina)

Seismisch gerommel, bloedrode zee, radioactieve vis, en mysterieuze "Blob" verschijnen in de Stille Oceaan

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 22 maart 2017

 "Zeker te dien dage zal er een grote beving zijn in het land van Yisrael; zodat de vissen van de zee en de vogels van de hemel en de dieren van het veld en alle kruipende dingen die kruipen over de grond, en alle mensen die op het oppervlak van de aarde zijn, zullen beven in Mijn aanwezigheid." Ezechiël 38:20 (de Israël Bijbel™)

( )

(Illustratief)

Een aantal ongewone en bedreigende verschijnselen zoals vulkanen, radioactief afval, en een mysterieuze maritieme afwijkingen, 'de Blob' genoemd, zijn reeds verschenen in de wateren van de Stille Oceaan in de afgelopen maanden. Er is iets aan het brouwen in die koude kustwateren, en hoewel wetenschappers worstelen om het te begrijpen, ziet een rabbi dwars door dit alles heen.

( )

De Bogoslof vulkaan in Alaska. (Wikimedia Commons)

Problemen borrelden op vorige maand vanuit de ingewanden van de aarde toen de vulkanische activiteit voor de kust van Alaska steeg. Deze Bogoslofeiland vulkaan, die ongeveer 60 mijl ten noordwesten van Dutch Harbor ligt, is meer dan 37 keer uitgebarsten in de laatste drie maanden, en stuwt vulkanische as op tot een hoogte van 9000 meter. De uitbarstingen gaan dramatisch vergezeld met gewelddadige blikseminslagen. De vulkaan blijft in een verhoogde toestand van onrust en kan elk moment weer opnieuw uitbarsten.

In de Bijbel worden vulkanen en seismische activiteit verbonden met Gods toorn, met name in het kader van de Eindtijd.

 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn. Jesaja 13:13

Deze Bogoslofeiland vulkaan is een van de 160 actieve vulkanen in dit gebied van de 'Pacifische Ring van Vuur', de seismisch meest actieve regio ter wereld. In dit gebied ligt ook Mount St. Helens, die in 1980 cataclysmisch uitbarstte, in de dodelijkste en economisch meest destructieve vulkanische gebeurtenis in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Hoewel de meeste van de vulkanen in deze regio in relatief onbewoonde gebieden liggen, liggen veel van Alaska's vulkanen op de route's van de grote trans-Pacific luchtvaart. Vulkaanuitbarstingen kunnen belangrijke route's voor het luchtverkeer afsluiten als de schurende as kan leiden tot motorstoring en ook de elektronica kan verstoren.

Wetenschap heeft wel een grote vooruitgang geboekt, maar vulkanen, samen met die andere verschijnselen zoals onlangs, dragen een duidelijke boodschap uit dat veel van de natuur buiten onze controle ligt. Rabbijn Yosef Berger, de rabbijn van het graf van koning David op de berg Sion, merkt op dat dit een bijzonder relevante boodschap is in onze tijd.

"Wat er nu gebeurt is zeer duidelijk," vertelde rabbijn Yosef Berger aan Breaking News Israël. "Mannen van de wetenschap denken dat ze de wereld regeren, maar uit deze gebeurtenissen blijkt hoeveel dat niet waar is. De Messias zal Gods openbaring zijn van dit feit op een meest onmiskenbare wijze, zodat men dit met eigen ogen zal zien. Het woord olam (wereld) komt vanuit het stamwoord 'verborgen'. God verschuilt zich achter de sluier van de natuur. We zien de natuur, maar we zien niet degene die er eigenlijk over regeert en die de natuur leidt."

Alsof vulkanen al niet genoeg zijn, zijn de meteorologen ook ernstig bezorgd over wat zij hebben genoemd 'de Blob', een ongewone aanhoudende massa van warmwater, 500 km uit de kust van Oregon. De Blob verscheen eind 2014 en werd verwelkomd door de bewoners van het kille Northwest, aangezien het gekoppeld was aan ongewoon warm en zonnig weer. Maar uit een onlangs vrijgegeven onderzoek is gebleken dat wat eerst leek op een zegen, eigenlijk een vloek is.

Dan Jaffe, een wetenschapper bij de Universiteit van Washington Bothell, berichtte vorige week in een studie over de Blob in het blad Geofysisch onderzoek Letters dat er een recordhoogte aan ozon is geregistreerd in lucht voor de westkust. Hij heeft het fenomeen toegeschreven aan de ongewone weersomstandigheden die worden veroorzaakt vanwege de hogere temperaturen van de oceaan door de Blob.

"Uiteindelijk koppelt alles zich weer terug naar de Blob, wat de meest ongewone meteorologische gebeurtenis is die we in decennia hebben gehad," zei Jaffe in een interview met UW Today, de nieuwsuitgave van de Universiteit van Washington.

De Blob bracht een verontrustend bijbels fenomeen voort: de warme wateren creëerden enkele van de slechtste de toxische rode algenbloei.

 De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte. Exodus 7:21

Zoals in de bijbelse plaag, leidt de rode algenbloei tot een massale sterfte van zeezoogdieren, aangezien zij niet in staat zijn om hun koudwater voedsel te vinden, wat gewoonlijk overvloedig aanwezig is in de Stille Oceaan.

( )

Een rode algenbloei in La Jolla, Californië. (Wikimedia Commons)

De regio is ook getroffen door een derde plaag. Vorige maand werd bekend dat het kernafval eindelijk zijn weg uit Japan heeft gevonden naar de kust van de Verenigde Staten. Ambtenaren zeggen dat er Cesium-134 van de Fukushima kernramp in 2011 is ontdekt voor de kust van Oregon en ook is gevonden in het zeevoedsel uit dat gebied.

Die kernreactor in Japan leed aan een catastrofale kernsmelting na te zijn getroffen door een door een aardbeving gegenereerde tsunami, en spuwde nucleair-besmet water uit in de Oceaan. Ondanks een publiek alarm claimen de ambtenaren dat de radioactieve vervuiling geen reden is tot bezorgdheid. De Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission zei in een rapport van 2015 dat uit bewijsmateriaal bleek dat het onder de niveaus lag "van de Amerikaanse gezondheids of milieurisico's".

De lijst van problemen groeit, maar wetenschappers komen tijd tekort in hun zoektocht naar antwoorden. Biologen krabben nog steeds op hun hoofd over een enorme sterfte aan zeevogels in Alaska vorig jaar. In een rapport dat werd vrijgegeven vorige maand, vertelde Heather Renner, een toezichthoudende wildlife bioloog, aan KTUU dat de vogels stierven van de honger, maar zij had geen idee wat deze hongersnood veroorzaakte.

"Zeevogels zijn top roofdieren," zei Renner. "Ze zijn een soort van wachters voor ons milieu. Ze hebben ons definitief laten weten dat er veranderingen gaande zijn in het ecosysteem van de Oceaan."

Renner parafraseerde per ongeluk de gevoelens van Job, die waarschuwde dat vogels dienen als boodschappers, om rekening te houden met een goddelijke boodschap.

 Die ons meer wijsheid bijbrengt dan de dieren op de aarde, en ons wijzer maakt dan de vogels in de lucht? Job 35:11

"In de dagen vóór de Messias," zo concludeerde Rabbi Berger, "zal God worden geopenbaard door de natuur, precies op deze manier: de ene gebeurtenis na de andere."

Bron: Volcanoes, Radioactive Fish, and “The Blob”: North Pacific Seismic Rumblings Gearing Up for End of Days? - Breaking Israel News