www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE ABSOLUUT GEGARANDEERD KOMENDE VERNIETIGING VAN DE VERENIGDE NATIES, ZOALS VOORSPELD IN DE BIJBEL

God beloofde dat de dag zou komen, wanneer Hij zou toestaan dat alle naties zich gaan verzamelen. De oprichting van de Verenigde Naties was het begin van de vervulling van deze profetie. Zelfs de naam die ze voor zichzelf kozen – de Verenigde Naties – wijst terug naar de profeten van het Oude Testament.

door Geoffrey Grider - 2 mei 2017

De olijfboom heeft gebloeid, en het volgende op de profetische kalender van gebeurtenissen is "de gezegende hoop", de opname van de gemeente.

"Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om buit te halen, want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn. Want door het vuur van Mijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden." Sefanja 3:8 (HSV)

Tot de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 was er nooit een bijeenkomst geweest van al de wereldmachten op één plaats. Dat dit nu in onze dagen plaatsvindt is niet alleen uniek in de wereldgeschiedenis, maar was ook voorspeld door de profeten van het Oude Testament. De Senaat keurde het VN-Handvest goed op 28 juli 1945, met een stemverhouding van 89 tegen 2. De Verenigde Naties ontstond op 24 oktober 1945, nadat 29 Naties het Handvest hadden geratificeerd.

Iets minder dan 3 jaar na de oprichting van de VN werd Israël op 14 mei 1948 officieel opnieuw als staat hersteld. Deze beide gebeurtenissen waren voorspeld in de Bijbel, en beide gebeurden binnen onze generatie. Ik kan het gejammer van de broeders al horen die roepen: "Dat is niet waar, dat maak jij er van!" Maar de waarheid van het evangelie is: de Bijbel voorspelde het en verklaart deze profetieën wel degelijk waar te zijn. Laten we eerst beginnen met het gemakkelijkste.

DE VIJGENBOOM HEEFT AL GEBLOEID

Jezus zei in Mattheüs 24, dat de gebeurtenis die het startsein zou geven aan de eindtijd het herstel van Israël zou zijn, op precies dezelfde plek van waaruit het volk werd verspreid in 70 na Christus. Hij voorspelde ook dat de generatie die dan in leven zou zijn en dit zou zien geschieden, ook de generatie zou zijn die, in deze volgorde, de opname van de gemeente zou zien, de tijd van Jakobs benauwdheid, en de Slag van Armageddon die zal leiden tot de wederkomst van Jezus Christus.

"Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn." Mattheüs 24:32-34 (HSV)

De vijgenboom heeft gebloeid. Het volgende op de profetische kalender van gebeurtenissen is "die gezegende hoop", de opname van de gemeente. Zonder enige datum te noemen, zal de lente van 2018 een tijd van groot belang zijn. Het zal de 70e verjaardag zijn van het herstel van Israël. En als u weet hoe God houdt van zaken rond het getal 70, dan is dit mogelijk een tijd waarin de profetie wordt vervuld.

Gerelateerd artikel:Als hun 70e verjaardag van het Herstel nadert, is de Heer bezig zijn bezoek aan Israël voor te bereiden?

HET VERZAMELEN VAN DE NATIES IN DE EINDTIJD

In de 6000 jaar geschiedenis van de mensheid, is er nooit een tijd geweest waarin alle naties van de wereld officieel en formeel bijeenkwamen. De Bijbel verklaart op meerdere plaatsen dat God hen in de laatste dagen allemaal zal verzamelen. En waarom zou God dit doen? Zodat Hij hen kan vernietigen, omdat ze tegen zijn volk, de Joden, zijn, en tegen zijn heilige stad Jeruzalem, de stad van de Grote Koning.

"... want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn..." Sefanja 3:8 (HSV)

God beloofde dat de dag zou komen, wanneer Hij zou toestaan dat alle naties zich gaan verzamelen. En zoals we reeds opgemerkt hebben, de oprichting van de Verenigde Naties is het begin van de vervulling van deze profetie. Zelfs de naam die ze voor zichzelf kozen – de Verenigde Naties – wijst terug naar de profeten van het Oude Testament. In een eerder verhaal vandaag toonden wij u dat de UNESCO Israël veroordeelde met een stemverhouding van 22-10, in een stemming die vandaag heeft plaatsgevonden, en verkondigde dat de Joden geen recht hebben op Jeruzalem. En deze daad van het aannemen van hun resolutie is gedrenkt in de woorden van de profeten.

"Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen." Zacharia 12:9 (HSV)

DE VERZAMELDE NATIES VAN DE VN HATEN ISRAËL EN DE JODEN, PRECIES ZOALS DE BIJBEL DAT ZEGT

Alles wat de Bijbel over de Verenigde Naties zegt - dat ze zich eens verzamelen - is al gebeurt, en het zal alleen maar erger worden. Bekijk de video hieronder en ontdek de bijbelse profetie die zich ontvouwt. De laatste 30 seconden laten de koude rillingen over uw lijf lopen.

Deze gebeurtenissen die we bespreken, zijn gebeurtenissen die plaatsvinden op ditzelfde ogenblik. De profetie waarnaar wordt verwezen, wordt tot vervulling gebracht, overal waar u kijkt. Maar schenken de Naties, de gecombineerde intelligentie van de vrije wereld, zelfs maar de geringste aandacht aan het feit dat wat ze doen de vervulling is van Bijbelse profetie? Nee, zij doen ze niet, het kan ze niet schelen. De naties van de wereld houden geen rekening met de God van Abraham. En zijn woorden hebben weinig of geen betekenis voor hen. En zij zullen doorgaan met denken en handelen in strijd met God, tot op het moment dat God alle naties van de wereld toestaat - met inbegrip van de Verenigde Staten – om op te komen tegen de kleine natie Israël in de slag van Armageddon.

"Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad." Zacharia 14:2 (HSV)

Hebt u dit begrepen? ALLE naties zijn verzameld door God, en zij ALLEN besluiten de Antichrist te volgen en Israël aan te vallen. Hoe kunnen alle naties zich verzamelen, tenzij ze reeds een alliantie gevormd hadden? Alle naties vormden een alliantie - 1945 – en zij zullen deze alliantie voortzetten, rechtstreeks naar het dal van Josafat. En wat zal het resultaat daarvan zijn, zult u vragen?

"Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden." Zacharia 14:3, 4 (HSV)

( )

UNESCO RESOLUTIE 'BEZET PALESTINA' ONTKENT DE ISRAËLISCHE SOEVEREINITEIT IN JERUZALEM; AANGENOMEN MET 22-10 STEMVERHOUDING

Dat is de dag die komt, wanneer de Verenigde Naties, onder de vlag van de Antichrist, zich zullen opstellen om te vechten tegen Israël om het bezit van Jeruzalem. Waarom al die drukte over Jeruzalem? Wel, het is de stad van de Grote en komende koning - Koning Jezus! De duivel, die gelijk wil zijn, "als de allerhoogste", wil die stad om te proberen te voorkomen dat Jezus vanuit Jeruzalem voor duizend jaren zal regeren.

"En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang." Openbaring 20:4 (HSV)

Nu weet je de toekomst van de Verenigde Naties. Het zal worden vernietigd omdat ze tegen God zijn en tegen Christus, tegen de Joden en tegen Israël. Deze gebeurtenissen, lang geleden voorspeld in de Bijbel, zijn nu hier aan het uitkomen, en staan vandaag in de krantenkoppen.

"Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!" Mattheus 24:25 (HSV)

Bron: The Absolute, Guaranteed Coming Destruction Of The United Nations As Foretold In The King James Bible • Now The End Begins