www.wimjongman.nl

(homepagina)

Verwoesting en regeneratie van het Land van Israël: 4)
Een Palestijnse leugen

( )

Een vreemde wonder

In een boek gepubliceerd in 2007, beweerde een Amerikaanse orthodoxe rabbijn Menachem Kohen, dat het grootste wonder uitgevoerd door God tijdens de jaren 1800 was en zich dagelijks voordeed in Palestina — namelijk weinig of geen regen. Hij verwijst naar het als een "terugkerende wonder." En hij beweerde dat dit het wonder van droogte was met het oog op de vervulling van profetieën in Deuteronomium 28 welke laat lezen: "De HEERE zal stuifzand en stof geven als regen voor uw land. Uit de hemel zal het op u neerdalen, totdat u weggevaagd bent." (Deuteronomium 28:24). Hij wijst ook op andere profetieën:

"U zult veel zaad naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het opvreten." (Deuteronomium 28:38 consumeren zal).

"Al uw bomen en de vrucht van uw land zullen de sprinkhanen in bezit nemen." (Deuteronomium 28:42).

Bovendien, concludeerde Rabbi Kohen dat dit terugkerende wonder van God was met het oog op de bescherming van het Joodse thuisland van bezetting door buitenlandse heidenen. Met andere woorden, God deed dit doelbewust om het land zo verlaten te maken zodat het kon worden bewaard voor de Joden toen Hij hen in de eindtijd zou terugbrengen — waarna het land weer zou worden teruggewonnen.

Een Palestijnse leugen

Ongelooflijk, genoeg beweren vandaag de Palestijnen dat het land nooit verlaten is geweest ondanks al deze schriftelijke getuigenissen en boeken met foto's die duidelijk aantonen aan Palestina nog een woestenij vóór in het begin van de 20e eeuw. Zij beweren ook dat de Joden het land van hen gestolen hebben toen ze begonnen terug te keren in de vroege jaren 1900.

Deze claims zijn niets anders dan een sprookjes. De Joden stalen het land van niemand. Hoewel God hun een eeuwige bezit van het land gegeven had, kochten ze het land dat ze bezetten toen ze begonnen terug te keren. En de Arabieren die verkocht het land, lachend gingen ze naar de bank. Ze dachten dat de Joden dwazen waren in de aankoop van een land met kale bomen en vol zat met malaria-aangetaste moerassen. De Arabieren waren, natuurlijk, niet op de hoogte van de belofte van God om het land te verlossen en te maken als de tuin van Eden wanneer de Joden werden terug gehaald naar hun vaderland (Ezechiël 36:35).

Zoals we in onze eerste segment van deze serie, zagen toen de Joden begon terug te keren naar hun vaderland in de jaren 1890, vonden ze niet dat een land "overvloeit van melk en honing." In plaats daarvan, werden zij geconfronteerd met het proberen te eke een bestaan in een desolate woestenij geplaagd met malaria-aangetaste moerassen. Zij betaald exorbitante prijzen voor het land, en de Arabieren die er woonden (mensen die zichzelf Syriërs of Turken) lachte helemaal naar de bank.

Maar God beloofd had dat toen de Joden terugkeerden, hij ervoor dat hun land zorgen zou te worden verjongd, transformeren van verlatenheid naar overvloed.

De profetische beloften

Jesaja voorspeld dat een dag wanneer komen zou de "Lord zal Zion troosten" door herstel van haar "woeste plaatsen" en "haar woestijn als Eden en haar woestijn als de tuin van de heer" (Jesaja 51:3) te maken. Jesaja overgegaan tot wax welsprekend door te zeggen dat als dit gebeurt, "vreugde en blijdschap zullen gevonden worden [in het land]" samen met "thanksgiving en het geluid van een melodie" (Jesaja 51:3).

Jesaja profeteerde ook specifiek over de herbeplanting van de bossen en de levering van water naar de woestijn. Citaat van de heer, hij schreef (Jesaja 41:18-19):

18) "zal ik openen rivieren op de kale hoogtes en veren in het midden van de valleien; Ik wil de wildernis een pool van water en de droge fonteinen van water.

19) "zal ik de ceder in de wildernis, de acacia en de mirte en de olijfboom; Ik zal de juniper plaatsen in de woestijn samen met het vak boom en de cipres..."

En voor welk doel zal de heer dit doen? Jesaja zegt dat het zal gebeuren zodat het Joodse volk "kan zien en herkennen en overwegen en inzicht... dat de hand des Heren heeft dit gedaan, en de Heilige Israëls heeft gemaakt het" (Jesaja 41:20).

De meest gedetailleerde profetie over de terugvordering van het land is te vinden in Ezechiël 36:8-12 waar de heer vertelt de profeet specifiek aan "profeteren betreffende het land van Israël:"

8) "maar u, O bergen van Israel, u zult uw vestigingen naar voren gebracht en uw vruchten voor mijn volk Israël; want zij spoedig komen zullen.

9) "want zie, ik ben voor jou, kom ik bij u en u zal worden gecultiveerd en gezaaid.

10) "zal ik vermenigvuldigen mannen op u, alle van het huis Israëls, allemaal; de steden zal worden bewoond en de woeste plaatsen zal worden herbouwd.

11) "zal ik vermenigvuldigen op je mens en dier; en zij zullen verhogen en vruchtbaar; en ik zal ertoe leiden dat u worden bewoond zoals u voorheen waren en u beter dan bij de eerste zal behandelen. Dus zal je weten dat ik de Here ben.

12) "Ja, ik zal leiden tot mannen — mijn volk Israël — lopen op u te bezitten u, zodat u zal hun erfland worden en nooit meer hen van kinderen beroven."

Ezechiël zijn profetieën betreffende de restauratie in twee verzen die verbluffend zijn vat (Ezechiël 36:34-35):

34) "zal het verwoeste land worden verbouwd in plaats van een woestenij in het zicht van iedereen die gaat door.

35) zij zullen zeggen, ' dit verlaten land is geworden als de Hof van Eden; en het afval, woest en verwoeste steden zijn versterkt en bewoond.'"

"Als de Garden of Eden"! En net als Jesaja, Ezekiel zegt dat het resultaat zal zijn dat zowel Joden en heidenen gekomen zal om te beseffen dat de heer trouw is aan zijn profetische beloften (Ezechiël 36:36 vervullen).

Bron: Desolation and Reclamation of the Land of Israel: Prophetic Promises | The Christ in Prophecy Journal

Bron: Desolation and Reclamation of the Land of Israel: A Palestinian Lie | The Christ in Prophecy Journal