www.wimjongman.nl

(homepagina)

Verwoesting en regeneratie van het Land van Israël: 2)
Belofte van hoop

( )

De belofte van hoop

Gelukkig voor het Joodse volk, heeft Mozes het niet hierbij gelaten. Hij bleef op enige woorden van hoop spreken. Hij verzekerde hen dat als ze ooit waren verspreid over de hele wereld, er een dag zou komen wanneer God in zijn mededogen hen zou "herstellen uit gevangenschap" door terugbrenging naar hun vaderland (Deuteronomium 30:3). Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen." (Deuteronomium 30:4).

De profeet Ezechiël pakte het vanaf daar op met te profeteren wat er zou gebeuren met het land als het Joodse volk was teruggebracht, (Ezechiël 36:34-35):

34) "Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen trekt.

35) Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond."

Profetische Vervulling

Wat een ongelooflijke panorama van toekomstige gebeurtenissen waaraan juist in detail is voldaan!

Nadat het Joodse volk hun beloofde Land onder leiding van Joshua had bezet, begonnen zij onmiddellijk af te dwalen van Gods woord. Zij overtraden Gods geboden in het huwen met de heidense volkeren van het land. Wanneer ze dat deden, begonnen zij met het aanbidden van de valse goden van deze volkeren.

God reageerde door het zenden van profeten om hen op te roepen tot bekering. Toen ze weigerden om zich te bekeren, begon God hen te teisteren hen met de uitgesproken vervloekingen die Mozes had geschetst in zijn waarschuwingen. Tot slot, net zoals Mozes had geprofeteerd, werden genomen zij in ballingschap gevoerd, eerst het Noordelijke Koninkrijk van Israël (722 v.Chr.) en vervolgens het Zuidelijke Koninkrijk Juda (586 v.Chr.).

Nadat God de Joden van het Zuidelijke Koninkrijk toegelaten heeft om terug te keren uit hun Babylonische gevangenschap, bleef ze in hun opstand volharden, door de afwijzing van de Messias die God had gezonden aan hen.

Het was op dat moment dat God de Romeinen Jeruzalem liet vernietigen in 70 na Christus, met inbegrip van de Joodse tempel. Dit resulteerde in hun verdrijving uit het land en de wereldwijde verstrooiing, een proces dat werd versneld na de tweede Joods opstand in 132-136 AD.

De Joden werden de komende 1800 jaar letterlijk verspreid tot aan de vier hoeken der aarde, in de vervulling van Mozes profetie. En in verdere vervulling van de profetie, werden ze vervolgd, waar ze gingen, en hun vaderland werd een volkomen woestenij.

De aard van het beloofde Land

Houd in gedachten dat hun vaderland één van een grote overvloed was toen het Joodse volk het ongeveer overnam 1400 jaar voor de tijd van Jezus. Hier is hoe het werd beschreven door Mozes (Deuteronomium 8:7-9):

7) ".. .Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte;

8) een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing;

9) een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal; een land waarvan de stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken."

Mozes kenmerkte het land in wezen heel anders aan dan het dorre land van Egypte verder omdat "het water drinkt door de regen uit de hemel," (Deuteronomium 11:10-11). Mozes ook beschreef het als "een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar," (Deuteronomium 11:12).

Ezechiël bevestigd deze evaluatie van het land vele jaren later, toen hij schreef dat God aan het Joodse volk zwoer dat hij hen uit het land Egypte in een land zou brengen dat "overvloeit van melk en honing, dat de heerlijkheid is van alle landen" (Ezechiël 20:6-7 en 15).

Bron: Desolation and Reclamation of the Land of Israel: Promise of Hope | The Christ in Prophecy Journal