www.wimjongman.nl

(homepagina)

ONDERSTEUNING VOOR EEN VERENIGD IRAK SPEELT HET IN DE HANDEN VAN ISIS EN IRAN

26 september 2017 - door Daniel Greenfield

()

Het State Department (BuZa) had een zeer voorspelbare reactie op het Koerdische referendum.

De Verenigde Staten is diep teleurgesteld dat de Regionale Regering van Koerdistan heeft besloten om vandaag het eenzijdige referendum over onafhankelijkheid door te zetten, ook in de gebieden buiten de Iraakse Koerdistan Regio...

Dit eenzijdige referendum zal de Regionale Regering van Koerdistan sterk bemoeilijken in haar relatie met zowel de Regering van Irak als de buurlanden. De strijd tegen ISIS is nog niet voorbij, en de extremistische groepen zijn op zoek naar het exploiteren van de instabiliteit en onenigheid. Wij geloven dat alle zijden constructief en in dialoog de toekomst moeten verbeteren van alle Irakezen. De Verenigde Staten verzet zich tegen geweld en eenzijdige bewegingen door welke partij dan ook om de grenzen te veranderen.

De Verenigde Staten ondersteunt een verenigd, federaal, democratisch en welvarend Irak en zal blijven zoeken naar mogelijkheden om de Irakezen te helpen om te voldoen aan hun ambities in het kader van de grondwet.

1. De Iraakse grondwet is een grap. Net als de Iraakse democratie.

2. Het Iraakse federalisme bestaat niet in Iraaks Koerdistan. Het is voor het grootste deel al onafhankelijke.

3. Het Iraakse federalisme is de nieuwste incarnatie van ISIS. Het probeert een verenigd Irak te handhaven en te laten vechten tegen ISIS, en dat is hetzelfde domme, failliete buitenlandse beleid dat deze puinhoop ervan maakte onder Bush en Obama.

Een "verenigd Irak" betekent het laten van de Iraanse Sjiitische marionetten in Bagdad om het land te regeren. De Soennieten, die verrassend dan niet meedoen, dat is Al-Qaeda, komen in de een of andere vorm weer op. En dat is hoe we uiteindelijk met ISIS eindigen. En dan moeten we kiezen tussen Iran en ISIS. Helaas hebben ze, zoals blijkt uit het samenspannen van Hezbollah en ISIS en uit het 9/11-rapport, hebben zij ook een geheime relatie.

Dus het is als de film Catch 22: op welke manier dan ook, de terroristen winnen en wij verliezen.

De enige "oplossing" is de ondersteuning van de feitelijke verdeling van Irak langs demografische lijnen. Het zal niet gemakkelijk zijn of gladjes, maar het zal door blijven gaan in de vorm van uitbraken van geweld hoe dan ook, totdat het uiteindelijk gerealiseerd is. Irak, net als Syrië, is een denkbeeldige land, gecreëerd door de Westerse mogendheden.

En dat betekent dat we de Koerden, die het nauwst betrokken zijn bij een succesverhaal in Irak, en hun eigen weg moeten laten gaan.

Iran en ISIS en Turkije zullen het meest ongelukkig zijn. Prima.

Waarom doet het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd zaken die toegeven aan de grillen van onze islamitische vijanden?

Bron: Support for a United Iraq Plays Into the Hands of ISIS and Iran | Frontpage Mag