www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het westen is uitgeput. De islam niet.

Wij leven niet in naties, maar in samenlevingen. Niets is de moeite waard om voor te sterven.

Door Giulio Meotti - 3 maart 2017

()

Een goede analyse over de huidige staat van westerse zwakte werd onlangs gepubliceerd door een Arabische krant. Ik ben niet aan het gekscheren. Het is een artikel dat werd gepubliceerd door The National, een Arabische Emiraten krant, en is geschreven door Sholton Byrnes.

Hij schrijft over de veiligheidsconferentie in München die de Europese nervositeit heeft blootgelegd betreffende de regering Trump, die weinig betrokkenheid vertoonde bij de NAVO. "Verdient het westen om te overleven?" zo vraagt Byrnes .

Militair is Europa zwak en trekt terug: terwijl de VS 3,6 procent van het BBP uitgeeft aan defensie, voldoen slechts vijf NAVO-landen aan de 2 procent drempel van het BBP, terwijl alle lidstaten geacht worden daaraan te voldoen. Europa is een onbetrouwbare bondgenoot, ook als het gaat om het buitenlandse beleid. "Ze kunnen goede redenen hebben om hun reserves te laten horen, zoals toen Frankrijk deelname aan de desastreuze invasie van Irak weerstond", zegt Byrnes. "Toch zijn veel Amerikanen duidelijk bitter over het gebrek aan steun, wat blijkt door de Fransen te noemen als ‘cheese-eating surrender monkeys’ en Franse frietjes heten ‘freedom fries’ in het cafetaria van het Huis van Afgevaardigden."

Kortom, Europa zal moeten beginnen zijn gewicht in de schaal te leggen. "Het zal duidelijk worden dat de definitie van het westen uit niet veel meer bestaat dan een veiligheidsverbond dat daaraan ten grondslag ligt. Betekent het ook niet Shakespeare en Schopenhauer, liberale democratie, en een progressieve interpretatie van de rechten van de mens, die alle rusten op het fundament van eeuwen van Romeinse-joods-christelijke traditie? Het westen was ooit de erfgenaam van het christendom. Vandaag is het helemaal niet meer zeker wat het is, met zijn vele stemmen die heftig botsen in hun visie over wat het zou moeten zijn. Het ontbreekt hen aan de zekerheid over de eigen beschaving, die Rusland en China bijvoorbeeld wel bezitten. Als het zo moe is, of niet bereid is om zich te verdedigen, zal de VS zonder twijfel overleven; maar het concept van 'het westen' zal zich hebben opgelost door de apathie in deze samenlevingen, die zal hebben aangetoond dat ze geen moed meer hebben – en ook zonder veel overtuigingen."

We verbergen ons onder de banier van het internationaal recht en van de eeuwige vrede, twee vluchtige mythen, en zien af van de rechtvaardiging daarvan door te strijden en te doden wanneer dat nodig is.

Byrnes verwijst naar het diepere fenomeen waarmee we zijn afgedaald: het westen is moe. Ik spreek niet over de goeroes die een economische neergang hebben geprofeteerd. Nee, we zijn moreel echt uitgeput, we leven van technologie en diensten, wij zijn allemaal potentiële gepensioneerden, de woorden die gelden voor ons vrijwilligerswerk, solidariteit, gelijkheid, gastvrijheid, vakantie, sociale bescherming, verzekeringen, welzijn, recht op gezondheid.

Islamitische extremisten lachen om ons met woorden als discipline, gehoorzaamheid, traditie, orthodoxie, moed, loyaliteit, eer. Wij zijn geïrriteerd zelfs door het idee van een gemeenschappelijke beschaving. Wij cultiveren de libertarische suggestie van leefgewoonten die zijn geïnspireerd door eigenbelang, met een individualisme dat verdwijnt in het gekrioel.

Wij zijn uitgeput, de islam is dat niet. Wij verbergen ons onder de banier van het internationaal recht en van de eeuwige vrede, twee vluchtige mythen, die afzien van de rechtvaardiging ervan door te strijden en te doden wanneer dat nodig is.

Wij leven niet meer in naties, maar in samenlevingen. En die worden gekenmerkt door het leven als het hoogste goed. In dit verband wordt vrede het hoogste doel, wat het ook kost. Vrede in de zin van "laat ons maar leven in vrede".

Het is nog steeds mogelijk dat de existentiële zelfverdediging van de Joden in Israël, en de strijdlustige reactie van de Amerikanen, de dingen zal omdraaien. Maar ik zou daarvoor niet rekenen op West-Europa.

Het Westen wil alleen aan zichzelf worden overgelaten.

Bron: The West is exhausted. Islam is not - Israel National News