www.wimjongman.nl

(homepagina)

De profetie van de tien Jubeljaren::

door Daymond Duck - 23 april 2017

Het staat niet in de Bijbel, maar heb je wel eens gehoord van Rabbi Juda ben Samuels "Profetie van de tien Jubeljaren?"

Ik zag een verwijzing ernaar in een video die iemand aan mij toezond en besloot het te controleren. Ik ontdekte dat het een ongelooflijk nauwkeurige profetie is, óf een valse profetie die werd opgeschreven na het feit.

In de maart 2008 editie van het tijdschrift Israël Today stond een artikel erover.

Op 14 november 2012 publiceerde World Net Daily er een exclusief verslag over.

Jack Van Impe, John Hagee, Perry Stone en "Profetie in the News" noemden het in hun video's.

Een jubeljaar betreft een 50-jarige periode.

In 1215 werd rabbi Juda ben Samuel naar verluidt bezocht door de profeet Elia die hem vertelde: "Wanneer de Ottomanen (de Turken) Jeruzalem veroveren, zullen ze (de Turken) over Jeruzalem regeren acht Jubeljaren lang (8 x 50 = 400 jaar)."

"Daarna (na de 400 jaar) zal Jeruzalem niemandsland worden gedurende een jubeljaar (50 jaar), en dan vervolgens in het negende Jubeljaar (aan het einde van de negende jubeljaar) zal het (Jeruzalem) opnieuw in het bezit komen van de Joodse natie – wat het begin van de Messiaanse eindtijd zal betekenen."

Dit is wat de geschiedenis ons vertelt:

Ik googelde "Messiaanse eindtijd" en ontdekte dat het verwijst naar de tijd wanneer Elia zal verschijnen en een tijd van vrede zal beginnen.

Daarna herinnerde ik me dat God zei: "Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag." (Maleachi 4:5).

Vervolgens kwam het bij me op dat rabbi Judah ben Samuel naar verluidt gezegd had dat deze profetie van Elia kwam.

En ik weet niet wat hij zal gaan doen, maar er bestaat een mogelijkheid dat de President Trump de Amerikaanse ambassade dit jaar (in 2017) naar Jeruzalem zal verplaatsen.

Nog één ding: op 14 maart 2017 werd gemeld dat Israël een begroting van $ 550.000 per jaar heeft voor onderzoek en versterking van de verbinding tussen Israël en de Tempelberg.

Dit betekent dat de Israëlische regering nu officieel erkent dat de Tempelberg een Joodse plaats is (geen Palestijnse).

En het is interessant dat dit is gebeurd in het 10e Jubeljaar van Rabbi Juda ben Samuels "profetie van tien Jubeljaren".

Elke persoon moet zelf beslissen te geloven of deze profetie geldig is of vals. Maar als de wereld dichterbij bij de grote en geduchte Dag des Heren komt, zal er binnenkort een krachtige profeet met wonder-werken verschijnen.

Bron: The Prophecy of Ten Jubilees :: By Daymond Duck - Rapture Ready