www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tempelberg-moorden meer dan een ontheiliging van de heilige plaatsen van het Jodendom

( )

Tempelberg in 1890

Door Tuly Weisz - 25 juli 2017

Het schijnt nooit te eindigen. De Palestijnen blijven bezig met het ontheiligen van de heiligste plaatsen van het Jodendom met behulp van twee van hun goed afgestemde wapens: politiek en geweld.

Vorige week beschreef ik in mijn "Binnen Israël"-column voor Newsmax hoe de Palestijnen UNESCO gebruiken om de geschiedenis te herschrijven, door te beweren dat de grot van de patriarchen een moslim-erfgoed is, de 'Abrahimi-moskee'.

De Palestijnen hebben voor hun alternatieve feiten de sympathie gevonden van de diplomatieke gemeenschap. Ze zijn bedreven in het gebruiken van de politiek als een manier om de verbindingen van het Jodendom met de stad van de Bijbelse Patriarchen en Matriarchen te ondermijnen.

De VN heeft voor zijn deel bewezen een maar al te bereidwillige medeplichtige te zijn in deze anti-Israël resoluties. Dankzij de Arabische lobby passeren in de VN jaar na jaar meer resoluties met aanvallen op Israël dan alle andere landen samen. In een bijzonder gek voorbeeld verweet vorige maand de VN- Mensenrechtenraad Israël dat Palestijnse mannen hun vrouwen sloegen. Door het manipuleren van de diplomatie wilden de Palestijnen Israël ondermijnen en de-legitimeren.

Helaas namen de acties tegen de Joodse heilige plaatsen daarna een bloedige draai naar het ergste.

Afgelopen vrijdag kwamen duizenden Palestijnen zoals gewoonlijk naar de Oude Stad van Jeruzalem voor hun aanbidding bij de Al Aqsa Moskee. De vrijdag is de heilige dag van de islam, zoals de zondag is voor de christenen, of de zaterdag voor de Joden.

Door beveiligingscamera's werd vastgelegd dat een van de terroristen een rugzak vol wapens in de moskee bracht en 3 anderen het huis van aanbidding betraden om de wapens op te halen die daar waren gebracht. Ze verlieten de Al Aqsa Moskee en doodden twee Israëlische politieagenten op de heilige grond.

De Tempelberg is heilig voor Jodendom, christendom en islam.

[Commentaar: Voor volgelingen van Yeshua is er niets heiligs aan die plaats. De Tempel van God is in ons hart.]

In het Nieuwe Testament is het de plaats van verschillende gebeurtenissen in het leven van Jezus. Het Jodendom heeft lang de Tempelberg vereerd als haar primaire heilige plaats, waar Abraham oorspronkelijk Isak heenbracht in de 14e eeuw v.Chr, en waar koning Salomo de eerste tempel bouwde in de 8e eeuw v.Chr. Door de geschiedenis heen hebben, waar zij ook waren in de wereld, de Joden in de richting van de Tempelberg gebeden.

De islam is van mening dat de Tempelberg haar op twee na heiligste laats is. Ondanks het feit dat Jeruzalem niet eens genoemd wordt in de Koran, beweren de moslims dat Mohammed er in 621 vanuit Mekka naartoe reisde. De gewelddadige handelingen van de moord die deze week werd gepleegd op de Tempelberg ondermijnen ernstig de islamitische eis van heiligheid. In feite heeft de Bar-Ilan Universiteit van Dr. Mordechai Kedar betoogd dat de echte Al Aqsa Moskee zelfs niet eens in Jeruzalem stond.

Israël reageerde op de moord op twee van haar politieagenten door metaaldetectoren te plaatsen bij de ingangen naar de berg, net zoals wordt gedaan om veiligheidsredenen in Mekka voor pelgrims van de Hajj. Op zoek naar een manier om verdere aanzetten tot geweld te voorkomen, hebben de islamitische leiders direct opgeroepen tot een verbod van gebed, en vervolgens tot gewelddadige protesten in reactie op de metaaldetectoren.

Aangezien we over Jeruzalem praten, is het verhaal nog lang niet voorbij.

Deze komende week begint de joodse maand van Av, de maand in de joodse traditie waarin beide tempels werden verwoest. Het is een tijd van rouw over het verlies van onze oorspronkelijke heilige plaatsen, wanneer alle Joodse harten zich richten naar Jeruzalem.

Dit jaar echter vragen de Israëli's zich af: wie moordde er op een heilige plaats? Wie smokkelde wapens in een huis van gebed?

Op de 9e van de Hebreeuwse maand van Av (dat dit jaar samenvalt met 1 augustus), zien de Joden nogmaals een treurige dag toegevoegd aan alle tragedies die al hebben plaatsgevonden op de Tempelberg door de geschiedenis heen. Ondanks de islamitische terroristen die daar gewoon moorden, zullen wij bidden voor de Tempelberg om die nogmaals te herstellen als een "huis van gebed voor alle volken" (Jesaja 56:7) waar het is veilig is voor iedereen om te bidden.

Bron: Temple Mount Murders More Desecration of Judaism's Holy Sites