www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoeveel tekenen zijn er nog nodig?

18 maart 2017

Gelet op de verschijnselen, zoals de enorme aantallen aardbevingen elke week, die de lijst Latest Earthquakes in the world met wat grotere bevingen aangeeft. Verder het veranderende klimaat, waarvan de wereld ons wijs wil maken dat het onze schuld is, doordat we een gas aanmaken, en ondanks dat er een nauwelijks merkbaar verschil in temperatuur optreedt, iets wat meer te maken heeft met een natuurlijke schommeling dan met dit gas. Ze halen daarmee veel christenen weg bij de werkelijke oorzaak, dat God hier de hand in heeft, want Hij bepaalt het klimaat, tenminste als we geloven wat er in het boek Job staat.

In het kielzog daarvan komen droogte en de oorlogen, en de tekenen van de komende hongersnoden, die beginnen in die gebieden die van oudsher al weinig water hebben. Zo staat er ook nu weer een enorme hongersnood voor de deur, nadat overal in de wereld een strijd is losgebarsten met als inzet welke levensovertuiging de overhand zal krijgen.

In die strijd gaan twee geheel verschillende inzichten hand in hand met elkaar. Daarin zal het christendom wel bakzeil halen, omdat velen van hen die zeggen christen te zijn, meehuilen met de wolven in het bos. Ik spreek nadrukkelijk over christendom, omdat dit een cultuur aangeeft en niet de volgelingen van Yeshua. Het christendom wordt dan wel verantwoordelijk gesteld voor b.v. de Inquisitie of de Holocaust, maar elk zinnig mens weet dat een ware volgeling van Yeshua het niet in zijn hoofd zal halen om aan iets dergelijks maar te denken.

De socialistische ofwel linkse/liberale richting heeft de kant gekozen van de islam. Die kent maar één vijand: de ware volgelingen van Yeshua. Alle ander religies mogen op de een of andere manier wel blijven bestaan, als ze zich tenminste maar een beetje voegen. Maar niet de christen die ervoor uitkomt dat Yeshua zijn Zaligmaker en Verlosser is. Zij die behoren tot degenen die uitziet naar de Komst van de Heer om ons mee te nemen, niet om te ontsnappen aan de komende ellende, maar om te prijzen en loven in de hemel, om aan te zitten aan het grote Bruiloftsmaal, waar het lichaam en Hoofd bij elkaar komen, en de voorbereidselen worden gemaakt om de heerschappij over te nemen van deze aarde, aangezien na een periode de mensheid heeft bewezen dat men zonder God totaal niet capabel is om de aarde te besturen.

()

Het lijkt soms wel of je tot een geheime club behoort als je gelooft dat de komst van Yeshua aanstaande is, een komst om ons mee te nemen naar het Vaderhuis. In een verzameling van mensen die dwars door alle denominaties heen loopt.

Het is vreemd dat zo weinig mensen spreken over de dag van de Opname, wanneer we worden verenigd met de Heer. Is er dan geen verlangen om bij Hem te zijn? Zien we niet uit naar de dag waarop de Bruidegom zijn Bruid komt halen, als de Vader zegt dat het Huis gereed is en Hij op weg kan gaan om Zijn Bruid te halen.

Nee, het lijkt wel of je lid bent van een club die geloven wat ze geloven, maar waar een ander totaal geen belangstelling voor heeft, en het een beetje afdoet met, ach ze zien een teken en slaan helemaal door. Nu, ik weet wel dat Yeshua zei: "Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen." Lukas 21:36.

Dat zegt Hij na het aangeven van heel veel tekenen die hier beschreven zijn. Nu zijn er in het verleden ook wel dergelijke rampen voorgekomen, zelfs hele ernstige, die de laatste eeuwen tot een hele onrustige tijd maakte. Maar er is nu één verschil. Het Joodse volk heeft weer haar rechtmatige plaats in het Land ingenomen, en vanaf die tijd gaan ook de tekenen van deze eindtijd spelen. Niet daarvoor. Nu, zoals Hosea 6 zegt, na twee dagen (twee duizend jaar) zal Hij het volk weer doen herleven. Dat is het grootste en belangrijkste teken van onze tijd. De rest komt daarna.

Er komen nog veel meer nare zaken als de toorn van God over deze aarde zal worden uitgestort. Men zou dan - nadat de Gemeente is opgenomen en men zich tot God zal wenden - ook willen om hier te worden weggenomen. Aangezien de dood dan een bevrijding is. Er zullen dan inderdaad nog velen komen, van over de hele wereld, ja zoveel dat ze niet te tellen zijn, Openbaring 7.

Maar de gemeente woont in het Vaderhuis. De stad van God uit Openbaring 21:9 zal nederdalen uit de hemel, een stad die niemand kan binnenkomen als men onrein is. Zij die uit de verdrukking komen hebben een andere taak, zoals in Openbaring 20 staat: "Zij die waren onthoofd om de getuigenis van Jezus en het Woord van God, maar het merkteken niet hadden ontvangen en weer levend werden en gingen regeren op aarde met Christus duizend jaar lang." Met die verstande dat de tweede dood geen vat op hen heeft, die hebben ze overwonnen.

Dit is duidelijk niet de gemeente, want dan zouden alleen zij die onthoofd waren in de loop van de tijd, waardig zijn voor een eerste opstanding; indien slechts een deel van de Gemeente voor de keus stond om Jezus te verloochenen. Na deze duizend jaar zal de hele wereld in een tweede opstanding weer levend worden om te worden geoordeeld. Hieruit blijkt dat er een volgorde is in de opstanding.

Ja, ik voel dat ik niet met iedereen kan spreken over deze tekenen, als ik merk dat men helemaal voor de wereldse agenda gaat, zonder enig zicht op of verlangen naar de komst van de Heer. Ik zie dat door het verbreken van de eerste vier zegels, deze vier dieren de macht wordt gegeven over een vierde deel van de aarde, niet de hele wereld, om te doden met het zwaard en de honger. Veel mensen zullen dan sterven. Maar dat hoeft niet, nu is het nog tijd voor de genade, maar de tijd daartoe loopt op zijn einde.

Willem Jan Jongman