www.wimjongman.nl

(homepagina)

Syrië en de eindtijd

23 april 2017 - door Britt Gillette

Met alle gebeurtenissen die nu plaatsvinden in Syrië, vragen veel mensen zich af: "Wat heeft de Bijbel te zeggen over Syrië en de eindtijd? Is dit het begin van de Derde Wereldoorlog en Armageddon?" Dit zijn legitieme vragen, maar ik verzeker u, dat dit niet het einde is. Hoe kan ik daar zo zeker van zijn? Omdat de Bijbel zegt dat Armageddon plaatsvindt aan het eind van de zevenjarige verdrukking (Openbaring 16:16), en de verdrukking moet nog beginnen.

Dat gezegd hebbende, denk ik dat de recente gebeurtenissen in Syrië van groot belang zijn als het gaat om het bestuderen van de bijbelse profetie. Dit betekent niet dat u gegarandeerd een onmiddellijke vervulling zult zien van elke specifieke bijbelprofetie. Het betekent echter wel dat u er aandacht aan moet besteden. Waarom? Wel, omdat op zijn minst, deze gebeurtenissen het schema opzetten voor de vervulling van meerdere profetieën in de Bijbel.

Kijk om je heen. De tekenen van de wederkomst zijn overal. Het herstel van Israël (Jesaja 11:12)... De Joden in Jeruzalem (Lucas 21:24-28)... Het evangelie dat gepredikt wordt tot het einde van de wereld (Mattheüs 24:14)... Een toename in het reizen en kennis (Daniel 12:4)... De opkomst van de Europese Unie (Daniel 2:43)... En nog veel meer. Jezus zegt dat zodra je al deze tekenen ziet samenkomen, zijn terugkeer aanstaande is (Lucas 21:28). Dit betekent dat de verdrukking ook dichterbij is gekomen, en dat je moet verwachten de vervulling van de profetieën over de tijden van het einde, te gaan zien in de nabije toekomst.

Hieronder zijn twee profetische gebeurtenissen die met name relevant zijn voor de lopende gebeurtenissen in Syrië. Terwijl beide nog enkele jaren weg kunnen zijn, staan beide gebeurtenissen zeer dicht bij een vervulling.

1) De vernietiging van Damascus (Jesaja 17)

Hoofdstuk 17 van het boek van Jesaja schetst een ontnuchterend beeld. Daar is de stad Damascus een puinhoop geworden. De Bijbel zegt dat hij zal verdwijnen van het aardeoppervlak en zal worden tot een ruïne (Jesaja 17:1). Op hetzelfde moment zullen grote delen van Noord-Israël ook in puin liggen (Jesaja 17:3). Nu, voordat je denkt en zegt dat deze profetie al was vervuld in Oudtestamentische tijden, houd dit in gedachten... Deze passage zegt dat Damascus zal ophouden te bestaan als een stad (Jesaja 17:1). Het zal volkomen en volledig vernietigd worden. Toch is Damascus nog steeds een van de oudste continu bewoonde steden. Haar geschiedenis gaat meer dan 5000 jaar terug. Het 2600 jaar oude boek van Jesaja is zelf nieuw te noemen ten opzichte van Damascus! Deze profetie moet nog vervuld worden.

Dus hoe verhouden de actuele gebeurtenissen in Syrië zich tot Jesaja 17? Na de Amerikaanse aanval op de Syrische vliegveld Shayrat, gaven de Syrische bondgenoten een gezamenlijke verklaring uit en zeiden dat "Amerika met de agressie die op Syrië werd uitgevoerd, een rode lijn heeft overschreden. Van nu af aan zullen wij met kracht op een agressor reageren in het niet-nakoming van de rode lijnen, wie het ook is en Amerika kent ons vermogen om te kunnen reageren." (Nadruk van mij). Terwijl deze verklaring duidelijk een reactie was op de Amerikaanse bombardementen, maakten deze naties duidelijk dat zij zullen reageren op elk land dat ze als een agressor zien.

Het gaat hierbij ook om Israël. Terwijl het niet groot in het nieuws was, heeft Israël ook zijn bombardementen op Syrië uitgevoerd. Ze hebben bombardementen uitgevoerd op de door Iran gesteunde Hezbollah-terroristen over de noordgrens van Israël heen. Als Syrië en hun bondgenoten hun situatie als wanhopig gaan zien, kunnen zij besluiten om deze bombardementen te gebruiken als een excuus voor een chemische aanval op Israël. Door dit te doen wordt Israël betrokken in de oorlog, en kan de moslimwereld aan de Syrische kant gaan staan. Saddam Hussein probeerde dezelfde tactiek tijdens de eerste Golfoorlog. In 1991 vuurde hij Scud-raketten af op Israël in een poging om hen in de oorlog te betrekken en de coalitie die tegenover hem stond te verbreken.

Als Syrië, Hezbollah, of een van hun bondgenoten erin slaagt om Israël met massavernietigingswapens te treffen, zal het antwoord heel snel komen. Israël zal waarschijnlijk in natura reageren. Als uit hun inlichtingen blijkt dat het regime van Assad achter een dergelijke aanval zit, dan zou een nucleaire vergelding op Damascus niet meer uit den boze zijn.

Terwijl dit allemaal speculatie is, en niet noodzakelijkerwijs is hoe aan Jesaja 17 zal kunnen worden voldaan, blijkt wel hoe realistisch een kortetermijnvervulling van deze profetie zou kunnen zijn. Met de huidige instabiliteit in de regio, met zoveel strijdende partijen in Syrië, kunnen de gebeurtenissen zeer snel uit de hand lopen. Op dit punt in de tijd is het niet moeilijk om zich een scenario voor te stellen waarin Damascus volledig wordt vernietigd.

2) De Gog van Magog oorlog (Ezechiël 38-39)

Actuele gebeurtenissen in Syrië stellen ook de fase in voor de Gog van Magog Oorlog. Meer dan 2600 jaar geleden heeft de profeet Ezechiël gewaarschuwd dat op een later tijdstip een enorme coalitie van naties Israël zal aanvallen. Ezechiël heeft deze naties aangeduid als "Magog, Meschech, Tubal, Perzië, Cush, Put, Gomer en Beth-Togarma" (Ezechiël 38:1-6).

Deze landen zijn sindsdien bekend komen te staan als het Bondgenootschap van Gog van het land Magog. Nu, met uitzondering van Perzië en Cush realiseer ik me dat de meeste mensen nog nooit hebben gehoord van deze landen. Maar houd in gedachten dat Ezechiël de namen gebruikt van deze landen, zoals ze bekend stonden in zijn dagen. Elk is een duidelijk herkenbare natie vandaag. Dus wie zijn deze naties in onze dag en tijd?

Hieronder is een lijst. De naam van het Oude Testament is eerst vermeld, gevolgd door haar moderne equivalent:

Rosh = Rusland

[Editor: de Amerikaanse uitleggers hebben het over Rosh als een land, een naam die in onze bijbel niet voorkomt. In de grondtekst staat ro'sh (Strong 07218) wat hoofdvorst betekent en geen naam is voor een land, maar een titel.] Zie een verklaring

Magog = Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Tadzjikistan en Afghanistan

Perzië = Iran

Cush = Soedan

Put = Libië

Mesech, Tubal, Gomer en Beth-togarmah = Turkije

()

Meer uitleg over oude kaarten

Collectief hebben deze naties Israël nooit aangevallen. In feite heeft in de geschiedenis van de wereld, een dergelijk verbond van volken nooit bestaan. Maar vandaag zien we het samenkomen vlak voor onze neus. Sinds 1989 hebben Rusland en Iran geleidelijk hun diplomatieke, militaire en economische banden versterkt. Echter in de 2600 jaar nadat Ezechiël zijn profetieën opschreef waren naties als Rusland en Perzië (Iran) nooit eerder onderdeel van een alliantie van welke soort ook. Nooit. Samenwerking tussen Rusland en Iran, vooral militaire samenwerking, heeft nooit plaatsgevonden.

Dit leidde ertoe dat velen beweerden dat Ezechiëls profetie symbolisch was. Waarom? Omdat het idee van de oorlog van Gog in het land Magog absurd leek. Immers, aan het begin van de 20e eeuw was Rusland een orthodoxe christelijke natie en Israël bestond niet! Maar degenen die in een letterlijke interpretatie van de Bijbel geloofden wisten anders. Zij wisten dat alle profetie uit zouden komen en geschieden; omdat de bijbelprofetie niet van gewone mensen af komt. Het is Gods woord (2 Petrus 1:19-21).

In de jaren sindsdien is het toneel ingesteld voor de letterlijke vervulling van Ezechiël 38-39. Met een communistische revolutie in 1917 veranderde Rusland van een christelijke natie in een atheïstische natie. In 1948 werd Israël nogmaals een natie. En eerder deze week hebben Rusland en Iran een gezamenlijke verklaring afgegeven om met kracht te reageren op een agressor.

En Turkije? Decennia lang hebben mensen zich afgevraagd hoe Turkije deel zou kunnen nemen aan deze alliantie. Immers, Turkije is lid van de NAVO. En eind 2015 heeft Turkije zelfs een Russische jet neergeschoten toen die afgedwaald was naar het Turkse luchtruim. Rusland en Turkije schijnen op gespannen voet te staan. Dus hoe zou Turkije nu deel kunnen uitmaken van deze alliantie?

Op het eerste gezicht lijkt het onwaarschijnlijk. Maar in de zomer van 2016 heeft de Turkse President Recep Tayyip Erdogan duizenden politieke tegenstanders opgesloten. En op Paaszondag van 2017 heeft Turkije gestemd om zijn parlementaire regeringsvorm te elimineren en uitgebreide bevoegdheden te geven aan Erdogan. Uiteindelijk zou dit Turkije in een Russische invloedssfeer kunnen duwen. Erdogan is anti-westers en een pro-islamistische leider en hij werkt hard om Turkije's banden met Rusland te versterken.

In het licht van deze ontwikkelingen kunnen we het bondgenootschap van Gog in het land Magog voor het eerst in de geschiedenis zien samenkomen. Voor de eerste keer sinds Israël in mei 1948 weer op het wereldtoneel naar voren kwam, werken de belangrijkste spelers van het bondgenootschap in Ezechiël 38-39 allen samen. Nog belangrijker, ze hebben allemaal militairen staan aan Israëls noordgrens. Het toneel is ingesteld voor de vervulling van Ezechiël 38-39.

Wat zal er uiteindelijk gebeuren?

Terwijl de vreselijke vernietiging van Damascus (Jesaja 17:1), Noord-Israël (Jesaja 17:3) en het hele Bondgenootschap van Gog in het land van Magog ons wacht (Ezechiël 38:19-22), hebben wij reden om hoopvol te zijn. De Bijbel zegt dat vanwege deze gebeurtenissen, de mensen dan spoedig zullen kijken naar hun Schepper, de God van Abraham, Isaak en Jacob, en Hem erkennen (Jesaja 17:7). Wanneer Hij Israëls vijanden verslaat, zal de hele wereld weten dat Hij de God van Israël is (Ezechiël 38:23).

In de komende dagen en weken, kunnen we er niet zeker van zijn wat er zal gaan gebeuren in Syrië. Maar op de lange termijn kunnen we er absoluut zeker van zijn dat aan de gebeurtenissen van Jesaja 17 en Ezechiël 38-39 zal worden voldaan. Damascus zal in puin liggen, en het bondgenootschap van Gog in het land van Magog zal worden vernietigd. Deze gebeurtenissen zijn bepaald. Omdat wat God heeft verklaard, Hij zal volbrengen (Jesaja 14:24).

En wanneer deze dingen gaan gebeuren, zal de wereld niet langer in staat zijn om Hem te verloochenen. Hij zal de vijanden van Israël vernietigen voor de ogen van de hele wereld.

"Op die manier," zegt de Heer, "zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben." (Ezechiël 38:23)

Britt Gillette is auteur van het gratis ebook Coming to Jesus: One Man's Search for Truth and Life Purpose, Signs of the Second Coming: 11 Reasons Jesus Will Return in Our Lifetime. Ontvang zijn boek 7 Signs of the End Times gratis wanneer u zich aanmeld voor zijn maandelijkse nieuwsbrief.

Bron: Syria and the End Times :: By Britt Gillette - Rapture Ready